Traductor

dilluns, 18 de maig de 2015

SERVIR DOS AMOS | LES CLÀUSULES SOL

Circ. 028/2015
Circular completa (PDF): català / castellano

Ens arriben les inquietuds de treballadores i treballadors que troben incoherent, amb tota la raó, que els préstecs destinats a l’adquisició d’habitatge tenguin un sòl que fa que el tipus d’interès mínim que se’ls aplica estigui molt per damunt de l’Euribor.
D’on ve el mal? L’article 62 del Conveni Col·lectiu de Caixes, Préstamo para adquisición de vivienda habitual, en el seu punt 3r, diu:
“3. Se formalizará a tipo de interés variable, y el tipo de interés permanecerá fijo durante cada semestre natural. Será del 70% del EURIBOR, o índice que le sustituya. Operarán, en este caso, los límites máximo y mínimo del 5,25% y del 1,50% respectivamente.
Cal dir que al Pacte d’Empresa de “Sa Nostra” es va aconseguir rebaixar el tipus del “1r habitatge” al 50% de l’Euribor i reduir el sòl (no va ser possible eliminar-ho precisament perquè teníem el que teníem al Conveni) a l’1%.
És un absurd i un despropòsit (ep!, però a això ens ha duit el Conveni encara vigent) que el tipus d’interès dels préstecs habitatge estigui per damunt (i molt!) del tipus aplicat al préstec d’”Atencions diverses”. Per això, la plataforma de CIC per al Conveni Col·lectiu que s’està negociant inclou l’eliminació de la clàusula sòl als préstecs amb destí habitatge. (...)

dijous, 14 de maig de 2015

BMN: TIC-TAC, TIC-TAC? (*)

Circ. 027/2015
Circular completa (PDF): català / castellano
La determinació de la Direcció de BMN per fer del banc una entitat “viable” (expressió que, juntament amb l’ahora somos un banco, ha emprat sovint per justificar la seva gestió antilaboral) mai no hauria de passar per damunt la legalitat i les bones pràctiques bancàries. Ja vàrem advertir, i ho hem publicat multitud de vegades, que les cúpules directives que varen fer ull a les caixes no podien quedar al capdavant del banc. Com més temps romanguin en el govern de BMN, menys possibilitats de viabilitat i més perill per als treballadors!

Per a la Direcció de BMN la plantilla provinent de les Caixes no és més que una càrrega. Una plaga que li genera costos d’explotació a la que cal collar amb l’objectiu de mantenir-se al capdavant de l’entitat que ells mateixos varen inventar amb el SIP-RIP de caixes. La dèria de la Direcció de BMN per imposar retallades sagnants a la plantilla (ben alerta a predicar amb l’exemple!) ja ha produït tres reestructuracions laborals. Cada una, pitjor que l’anterior. Cada una, sense deixar acabar l’anterior! Per acabar-ho d’adobar, com més arrela BMN i més mortes les caixes, més groga i repugnant és la col•laboració de certs sindicats, produint estralls en el clima laboral. “Per evitar mals majors” n’hi ha que han consentit signar fraus de llei (com el mutuo acuerdo i les externalitzacions), vertaders acomiadaments encoberts, mentre ara tenen el cinisme de fer campanyes per la situació de vulnerabilitat del col•lectiu de més de 55 anys! Per altra part, la manca de recursos a les oficines, l’empitjorament de les eines a disposició i l’augment de la burocràcia i treball administratiu ha malmès la feina comercial i, per consegüent, la relació amb els clients, que fugen del banc cames ajudau-me quan s’adonen que l’ànima de les caixes s’ha evaporat. L’esperit de caixa és un miratge mantingut només per ancorar els clients al concepte; una simple façana tipogràfica de nova planta penjada damunt la porta de les oficines!

(...)

dimarts, 12 de maig de 2015

BUROFAX

Circ. 026/2015
Circular completa (PDF): català / castellano

Com que n’hi ha que negligeixen les seves obligacions i el resultat és la conculcació del DRET D’INFORMACIÓ dels partícips del Pla de Pensions, UOB ha requerit formalment CASER (entitat gestora) i BMN (entitat dipositària) –amb còpia a Deloitte (auditora) i Towers Watson (actuaris interns)– per tal que s’enviïn de manera immediata les certificacions d’APORTACIONS i DRETS CONSOLIDATS referides a l’exercici 2014. Vegeu el contingut del burofax a continuació:
(...)

dilluns, 11 de maig de 2015

CAPACITACIÓ: ON TENIM EL TALL?

Circ. 025/2015
Circular completa (PDF): català / castellano

Vist que la Direcció de BMN ha incomplert el seu compromís, assolit davant la Mesa Laboral de convocar ABANS DEL 30 D’ABRIL DE 2015 una negociació específica per al tema de les oposicions d’ascens per capacitació, dia 4 de maig vàrem remetre la següent comunicació a les forces sindicals de BMN.


De moment, només un sindicat ens ha contactat. En tot cas, gràcies als resultats que les urnes varen atorgar a UOB, tenim la legitimació suficient per seguir exercint les accions que calguin, en aquesta matèria o qualsevol altra, en defensa dels treballadors. UOB seguirà essent la veu de la plantilla, en aquest cas menystinguda i desoïda pels sindicats.
LA NOVA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE CONTROL, EN ENTREDIT!
La Direcció i els sindicats se les han tornat a empescar per deixar fora d’un àmbit de representació –en aquest cas de tanta importància com la Comissió de Control del Pla de Pensions– un sindicat implantat a l’empresa, com és CGT. En la reunió, estrictament sindical, on es va gestar l’acord de composició que exclou CGT, UOB ja va manifestar el seu desacord amb la maniobra. Tot amb tot, convenientment assessorats, vàrem haver de subscriure l’acord per defensar els propis interessos i no veure’ns exclosos per la mateixa baixesa democràtica d’algunes forces sindicals. CGT va comunicar la impugnació per escrit i el president de la Comissió de Control –actuant per compte propi quan allò que presideix és un òrgan col·legiat– li va contestar rentant-se les mans i al·legant la “unanimitat sindical”. Vaja quin concepte d’“unanimitat”, que no compten el sindicat que exclouen! És possible que ara CGT pugui impugnar l’acord davant els tribunals de Justícia i que esdevingui nul, juntament amb tot el que se’n derivi a partir d’ara. Tot, com sempre a BMN, molt normal!
MÉS CONSEQÜÈNCIES DE LES EXTERNALITZACIONS DE BMN EN FRAU DE LLEI
Els Jutjats Socials de Palma estan admetent a tràmit i assenyalant judici en demandes de persones afectades pel primer acord d'externalització de BMN (Energuia Web) que es varen veure abocades a l'extinció contractual. Els acords d'externalització de BMN a Energuia Web (amb modificació de condicions i mobilitat geogràfica!) foren declarats FRAU DE LLEI per la Sala Social de l'Audiència Nacional, que va estimar la demanda interposada per UOB. Els acords varen ser subscrits per BMN, Energuia Web (filial d'Accenture), UGT i els sindicats de SESFI. Cal recordar que CGT i CCOO varen defensar els treballadors. Esperam que totes les persones que varen ser defenestrades de l'entitat puguin rescabalar les quantitats econòmiques que els són de justícia. Als qui s'hauria d'arruixar de qualsevol càrrec de responsabilitat, directiva o social, seria a tots els que varen signar aquell frau!
CCOO NECESSITA UN ATLES!
En la seva darrera circular, CCOO situa Capdellà i Campanet a Menorca, i Sant Rafel a Mallorca! Tant de bo aquestes patinades serveixin perquè els quedi clar als de CCOO on són aquestes localitats: caldrà que ho tenguin present a l’hora de defensar, en el Conveni, aspectes com el Complement de Residència i la protecció contra la mobilitat geogràfica que no es varen estar d’aixecar a l’ERO de BMN.


dijous, 7 de maig de 2015

RODAR CLAU A LA ZONA CLAU?

Circ. 024/2015
Circular completa (PDF): català / castellano

El presidente del Banco Mare Nostrum (BMN), Carlos Egea, afirmó ayer en Palma que Balears es una “zona clave” para la entidad bancaria, entre otros motivos por el crecimiento económico de las islas por encima de la medida estatal. Egea efectuó estas declaraciones durante la conferencia que ofreció en la Cámara de Comercio de Mallorca en la que analizó la situación económica española y los retos del sector bancario. Diario de Mallorca – Virginia Eza (Palma), 30-4-2015

Pocs dies després d’aquesta foto de n’Egea amb dos dels seus lacais que li han aguantat l’ansa a Balears durant tot el procés d’assalt i espoli a la Caixa de Balears, vàrem rebre un correu de RRHH anunciant nous tancaments d’oficines; 5 dels 10, a Balears! Val res la paraula d’Egea? Què pensen els empresaris?

De: Manuel Náñez Pérez Enviado el: martes, 05 de mayo de 2015 13:38 Asunto: Información cierre oficinas.
Buenos días,

Os informo que se ha adoptado la decisión de cerrar las oficinas que os relaciono, con la fecha prevista de cierre.

dimarts, 5 de maig de 2015

MESA DEL CONVENI (5)

Circ. 023/2015
Circular completa (PDF): català / castellano

ELS SINDICATS S’AIXEQUEN DE LA MESA
Continua la paràlisis negociadora. Bankia implanta il·legalment un nou horari als horabaixes.
Madrid, 4 de maig de 2015. A la reunió negociadora d'ahir, en resposta a l'exigència de CIC assumida per tots els sindicats perquè aclarís la seva posició, l'ACARL va explicitar les seves pretensions. Com a resposta a l'ACARL, els sindicats van presentar un escrit amb alguns punts bàsics consensuats.
RESUM DE LA REUNIÓ
La postura de la patronal és fàcil de resumir: ACARL insisteix en la seva pretensió de la demolició del conveni sectorial de “caixes” amb una evident intenció de desregulació i potenciació de la capacitat de decisió unilateral de les entitats. Sense vergonya, ACARL aspira a implantar al nostre sector les receptes econòmiques “neocon”.
Després de l'intercanvi de documents, els sindicats es van aixecar de la taula com a protesta i van recriminar a Bankia que estàs implantant horaris extra conveni sense cap acord laboral.
Aquest és el text consensuat per tots els sindicats de la comissió negociadora:
La representación sindical manifiesta una postura unánime en el rechazo a los intentos de desregulación y vaciado de contenidos del Convenio sectorial, y defiende algunos puntos principales en los que coincidimos para hacer del Convenio un instrumento que haga avanzar a nuestras entidades y cumplan la función social que nos corresponde.
CIC, CCOO, CSICA y UGT coincidimos en poner sobre la mesa de negociación los asuntos que interesan a las plantillas y permitirán un buen Convenio:
Empleo. Después del periodo convulso y desgraciado que hemos pasado, el recorte en el número global de empleos ha sido brutal, si bien se ha hecho con acuerdos que han tratado de minimizar sus efectos sobre las personas en casi todos los casos. Ahora toca garantizar el nivel de empleo actual y mejorarlo, tanto en número de personas como en calidad de contratos y derechos. Reclamamos que:
Se mantenga la cláusula de consultas previas y negociación obligatoria antes de presentar cualquier medida de reorganización con repercusión en el nivel de empleo.
Que los contratos temporales, de cualquier tipo, no se extiendan más allá de un año, con compromiso de pase a fijos de al  menos el 75% en los contratos formativos.
Sustitución de todas las bajas de plantilla, por permisos de maternidad o paternidad, excedencias, ausencias sindicales, vacaciones, larga enfermedad o similares.
Salarios. El coste salarial unitario en nuestro sector ha bajado de manera muy considerable, tanto por los sacrificios salariales acordados en Convenio o en los EREs, como sobre todo por el efecto inducido de la renovación de las plantillas. Es necesaria una recuperación salarial, que ciframos en:
Incremento salarial cierto, fijo, para cada uno de los años de vigencia del Convenio. Revisión de las Tablas en un 3% para este año y 2% para los sucesivos. Garantía IPC.
Incremento salarial complementario, referenciado a un índice objetivo, claro y comprobable y que refleje adecuadamente la evolución económica.
Jornada. No ha supuesto ningún obstáculo en el desarrollo del sector. Por ello consideramos que en este Convenio debemos consolidar el marco horario general para todo el sector, sin jornada partida, que permite atender las necesidades de nuestros clientes y conciliar la vida personal y familiar con la laboral. Por eso proponemos:
Consolidar el día de licencia.
Eliminar las tardes de los jueves.
Implantar un sistema de control horario para asegurar el cumplimiento de la jornada acordada.


 Desarrollo profesional. Para ser más eficaces, para aportar valor a la empresa y a la sociedad, es imprescindible contar con las mejores plantillas, las personas más implicadas y los mejores sistemas de motivación y reconocimiento. Proponemos:
Acordar y objetivar los sistemas de incentivos ligados a la evolución del desempeño.
Clarificar funciones y polivalencia, referenciar a los Niveles de Convenio.
Facilitar y aumentar las posibilidades de formación, asegurando su desarrollo dentro de la jornada laboral. Acordar los planes de formación en las empresas.
Cada sindicat, a més dels punts de coincidència que expressam en aquest document, hem elaborat les nostres pròpies plataformes i estratègies de negociació, d'acord amb la nostra afiliació i delegats, amb les idees i conceptes que cadascú ha exposat a la consideració de les plantilles en el recent procés d'eleccions sindicals.
Les coincidències en els punts bàsics no obsten perquè cada sindicat i tots en conjunt tractem d'aconseguir l'acord suficient per incloure les nostres reivindicacions, propostes i solucions en el text del Conveni.
Aquestes plataformes inclouen punts relacionats amb la promoció de la igualtat, amb la salvaguarda de la salut laboral, amb la millora dels sistemes de beneficis socials, crèdits o condicions bancàries, amb les mesures concretes de conciliació, amb la participació en les polítiques de responsabilitat social, etc.
CIC, CCOO, CSICA y UGT coincidim igualment en la denúncia de la decisió unilateral de BANKIA contra la negociació del Conveni, tractant d'imposar il·legalment la jornada partida a la seva plantilla. El Conveni segueix vigent, encara que s'hagi proposat en Mesa la desregulació de la jornada. L'obstinació en aquesta actitud només pot conduir a trencar l'estabilitat del sector, és clarament contrària a qualsevol política de conciliació, i a més és ineficient i il·legal.

PROPERA REUNIÓ: 27-05-2015