Traductor

dilluns, 30 de març de 2015

COMPROMÍS DE CIC AMB LA TRANSPARÈNCIA

Circ. 017/2015
Circular completa (PDF): català / castellano

Transparència Internacional Espanya i la Confederació Intersindical de Crèdit signen un acord per la transparència i contra la corrupció
Jesús Lizcano, president de Trasparència Internacional,
i Gonzalo Postigo, president de CIC, en la firma de l’acord

L’acord també recull un annex amb mesures específiques, inèdites en aquest àmbit.
Madrid, 27 de març de 2015.- Transparència Internacional Espanya (TI-E) i la Confederació Intersindical de Crèdit (CIC) han signat un conveni per la transparència i contra la corrupció. Amb aquest conveni, la CIC es compromet expressament a treballar per millorar a tots els nivells la transparència en el funcionament de les corporacions de dret privat i sindicats.
Aquest conveni també incorpora un annex amb 19 mesures específiques enfocades a millorar la transparència en tres àrees relacionades amb: a) Informació sobre les activitats de la CIC; b) Informació sobre representants i personal de la CIC i c) Informació sobre l’activitat pressupostària i control financer, en el qual inclou una mesura inèdita en aquest àmbit com és la publicació semestral de la CIRBE (Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya) de la CIC.
La signatura de l’acord va anar a càrrec del president de TI Espanya, Jesús Lizcano, i el president de la CIC, Gonzalo Postigo. Els dos presidents van expressar la seva satisfacció per la signatura d’aquest acord, que impulsarà en pocs mesos mesures específiques de transparència, que posteriorment seran avaluades per TI Espanya. En aquest sentit, Gonzalo Postigo ha assenyalat: “som el primer sindicat que signa un conveni amb Transparència Internacional i ens hem donat el termini de sis mesos perquè tota la informació del conveni aparegui a la nostra web”. Per la seva banda, Jesús Lizcano va destacar que “Transparència Internacional seguirà proposant la signatura d’acords com aquest amb partits polítics, sindicats i institucions, que propiciïn un major nivell de transparència en la societat”.

RETALL DE PREMSA (EL PAÍS)

Calentar la silla no es productivo

Tot i les polítiques de conciliació, els treballadors fan més hores per la pressió dels caps i la cultura del presentisme a España.
En la notícia, seguint l’enllaç anterior, es pot trobar un recull de bones pràctiques per a la conciliació. És un recull d’Esther Jiménez, investigadora del Centre Internacional Treball i Família de IESE Business School:
1.      Promoure horaris intel·ligents. Reduir els períodes de descans (esmorzar, dinar i menjar) i avançar el final de la jornada. Flexibilitzar l’horari d’entrada i sortida i implantar jornades intensives.
2.      Formar els directius en lideratge flexible. El directiu líder inspira confiança i construeix vincles forts i estables amb la gent de l’empresa. Lidera una cultura empresarial que té en compte el benestar de les persones.
3.      Potenciar el talent de les dones. “El món empresarial està dominat per valors masculins i una visió rígida i a curt termini de l’empresa. Cal valorar la incorporació de la dona a llocs directius”, assenyala Esther Jiménez. “La dona és més donada al treball en equip, utilitza més el costat dret del cervell i per tant té més capacitat de connexió amb les emocions. L’home utilitza més l’esquerre i és més sistemàtic”, explica en relació al llibre Cerebro de mujer y cerebro de varón, de Natalia López Moratalla, catedràtica de la Universitat de Navarra.
4.      Harmonitzar els horaris espanyols amb els dels països europeus.
5.      Concedir ajuts per a guarderies.

BONES PANADES, RUBIOLS, CRESPELLS, FORMATJADES I FLAONS!

Us desitjam, a totes i a tots, unes bones festes de Pasqua!

dimecres, 25 de març de 2015

ELS NOSTRES “LÍDERS”

Circ. 016/2015
Circular completa (PDF): català / castellano


Continuen les intolerables amenaces d’un director de zona envers els seus subordinats:
ESTAMOS ENTRE LAS PEORES ZONAS DE LA ENTIDAD CON ESTE “TEMITA” Y YA ESTO (sic) CANSADO. MAÑANA COMO NO ESTE (sic) CUMPLIMENTADO AL 100% SE LAS VERA (sic) CONMIGO Y PROBABLEMENTE CON ALGUIEN MAS (sic). ESPERO QUE HAYA QUEDADO “CRISTALINO”.
L’escrit (farcit de faltes ortogràfiques), no és l’únic que ha enviat en els darrers temps, fent servir el corta y pega com els estudiants peresosos. L’extravagant i provocadora verborrea destil·la prepotència, arrogància i xuleria però també la impotència de qui ja ha perdut tota credibilitat i a qui no resta ni un bri de prestigi per exercir cap autoritat ni, encara menys, cap lideratge. Aquesta transmissió d’ordres empresarials que vulneren la Llei i l’ètica, i que pretén implantar regles i codis d’obediència cega de l’estil de guió cinematogràfic no és més que una façana per dissimular l’absència d’habilitats directives. Com pot, amb aquestes condicions, dirigir amb èxit un equip humà? El Director Territorial, Antoni Serra, consent això? 

Recordam novament que entre les obligacions laborals hi ha la de servar el respecte als subordinats. Com sempre, guardam bé totes aquestes proves perquè qui recepta aquestes cullerades als altres algun dia caldrà que es prengui ell el xarop! Pel qui no se’n recordi, el coronel Jessup, a Algunos hombres buenos, acaba... detingut i processat!

(...)


dimarts, 17 de març de 2015

REUNIONS COMITÈS D’EMPRESA

Circ. 015/2015
Circular completa (PDF): català / castellano
Dia 9 de març es varen celebrar reunions dels Comitès de Serveis Centrals i Xarxa de Sucursals de les illes Balears. A més d’aprovar algunes modificacions que s’integraran en els respectius reglaments interns, les reunions varen girar, principalment, entorn al Pla de Pensions.
En un punt d’informacions, amb presència d’assessors d’UOB i UGT en la referida matèria (respectivament Antonio García i Alejandro Segura), el representant d’UOB a la Mesa Tècnica va informar com les propostes (dels sindicats!) que hi ha actualment damunt la taula de la Mesa Tècnica perjudiquen greument els interessos del col·lectiu de partícips provinents del Pla de Pensions Sa Nostra. A petició d’UOB, Antonio Garcia va explicar als assistents el conceptes de dèficit i superàvit, provisió matemàtica i dret consolidat i, específicament, la diferència essencial entre els dos darrers.
Seguint amb l’ordre del dia previst, els Comitès varen aprovar PER UNANIMITAT remetre per escrit una petició de dades a la Comissió de Control del Pla de Pensions de Promoció Conjunta de BMN per tal de conèixer de manera detallada i individualitzada l’evolució dels dèficits i superàvits dels partícips. Aquesta petició de dades ja ha estat lliurada al president de la Comissió de Control. Des d’UOB (i abans els representants del Comitès de Sa Nostra) ja hem fet peticions d’informació en el passat que mai no han estat ateses. Faran el buit també ara a la representació orgànica sorgida de les darreres eleccions?
Finalment, la representació d’UOB va proposar prendre els acords següents respecte al procés en curs de possible transformació i conformació d’un pla de pensions comú per a tot BMN, entorn a uns principis elementals:
1.     Principi de no discriminació o de repartiment just de les càrregues imposades per la reducció del 25% dels costos (mesura continguda a l’ERO de 2013). S’ha de quantificar el repartiment d’aquesta càrrega entre els diferents col·lectius perquè seria inadmissible que tota ella o en la seva majoria fos suportada pel col·lectiu de partícips provinents de Sa Nostra o un subconjunt d’ells.
2.     Principi dels Drets Consolidats. Els Drets Consolidats no poden sofrir cap disminució. Són inviolables. El Dret Consolidat ÉS PROPIETAT de cada partícip. En conseqüència, El Comitè vetllarà i defensarà els drets consolidats dels partícips.
3.     Salari pensionable. El Comitè defensarà el salari pensionable que tenim ara, que inclou tant l’actual Complement de Residència com una part del Complement Salarial de Fusió.
Tot i la seva importància cabdal, cada un dels tres punts anteriors només va comptar amb els vots afirmatius dels representants d’UOB.
SABÍEU QUE...
·        Els negociadors de CCOO i UGT per a l’hipotètic proper Conveni de Caixes són del sector de BANCA?
·        UOB posa molt en dubte la sensibilitat d’alguns d’aquests negociadors en temes tan delicats com la MOBILITAT GEOGRÀFICA, determinades partides salarials –com el PLUS DE RESIDÈNCIA– o l’estabilitat del RATIO ENTRE SOU FIX I VARIABLE?
·        La Direcció (a la fi), com emplaçàvem ahir al nostre comunicat, ha enviat informació a les oficines sobre les repercussions de l’escàndol de BPA i Banco Madrid?
·        Encara esperam resposta de CASER perquè, com a gestora del Fons de Pensions d’Empleats de BMN, ens informi si el Fons té alguna posició en perill?

·        El “domini BMN” no passa els “controls de detecció de frau” d’un conegut client de correu?dilluns, 16 de març de 2015

ARBITRARIETATS DIRECTIVES

Circ. 014/2015
Circular completa (PDF): Català / Castellano

La Direcció de BMN segueix removent direccions i sotsdireccions d’oficines de manera totalment arbitrària. Convocatòries? Transparència? Concurs de mèrits? Respecte a les consolidacions en curs si hom fa bona feina en el lloc de responsabilitat? Tots aquests conceptes resten prescrits i proscrits dins l’imaginari directiu de BMN. Però la situació és encara pitjor, perquè no contents amb les mogudes arbitràries i “digitals”, les ordres que venen d’adalt indiquen que les persones afectades SÓN LES QUE HAN DE DEMANAR LA DESTITUCIÓ O EL CANVI, ESCRIVINT UN CORREU DEIXANT-NE CONSTÀNCIA PER ESCRIT COM SI FOS PER PRÒPIA INICIATIVA. Anau molt vius i consultau-nos qualsevol incidència al respecte, perquè qualsevol escrit d’aquest tipus pot ser emprat EN CONTRA VOSTRA en un futur. Els càrrecs directius són potestatius de l’empresari. Per tant, si volen exercir el seu poder que ho facin, però que no intentin cínicament ocultar les seves responsabilitats! ÉS LA DIRECCIÓ QUI HA D’INDICAR, PER ESCRIT, ELS CANVIS DE DESTINACIÓ!

COM VA L’ALIANÇA ESTRATÈGICA DE BMN AMB BANCO MADRID?
(...)

divendres, 13 de març de 2015

MESA DEL CONVENI (2)

Circ. 013/2015
Circular completa (PDF): català / castellano
Despús-ahir, 11 de març, es va celebrar la segona reunió de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu, sense cap avanç en la negociació. Un representant d’UOB hi va ser present, en qualitat d’assessor. (Aquells representants de sindicats de BMN que escampaven que UOB no pintava res “a nivell nacional”, es disculparan per les mentides?)
Els representants de CSICA varen arribar tard i a sobre, en arribar, varen dir que no acceptaven els llocs buits que quedaven a la mesa (?). Els representants d’UGT es varen moure per deixar-los el seu lloc (!). L’acta de la sessió anterior no es va aprovar perquè UGT volia incloure manifestacions (que no havia facilitat d’hora a la resta de sindicats –Fuenteovejuna, m’has dit?–) que segons la secretaria no s’havien dut a terme.
L’ACARL va prendre la paraula. El seu secretari general, Javier Murillo, per exposar “la seva” visió sobre la realitat del sector i els moments pels quals travessa. Des de CIC li vàrem demanar que aportàs dades objectives a la part social, obtenint una negativa per resposta. Vàrem argumentar que fins i tot disposant d’aquestes dades les nostres conclusions serien diferents.
L’ACARL pretenia justificar el que anomena ineficiències, per dinamitar el Conveni Col·lectiu. Va arribar a afirmar que els nostres salaris han pujat durant aquest període de congelació salarial degut a l’anterior conveni (que CIC no va signar) un 7,3% de mitjana! Diu que a causa dels anomenats deslizamientos (plus d’antiguitat, classificació d’oficines, etc.)
La ACARL vol carregar-se:
·        La protecció contra mobilitat geogràfica.
·        L’antiguitat.
·        La classificació d’oficines.
·        La paga de beneficis.
·        La paga de Producció.
·        L’horari i la jornada laboral.
·        El plus de residencia.
L’ACARL va manifestar també que l’increment salarial mitjà que s’està negociant actualment arreu dels sectors és d’un 0.9% per a 2015.
En l’aspecte de la mobilitat geogràfica, l’ACARL diu que els 25 km del Conveni és una cosa molt desfasada si tenim en compte les infrastructures viàries i ferroviàries actuals. Ep! Un altre que no sap què és una illa! Pot ser ja han construït “El puente” i no ens hem assabentat?
Quant al PLUS DE RESIDÈNCIA, l’ACARL el va titllar de “RESIDUO COLONIAL”! (Després, a instàncies de CIC, es va haver de disculpar pel comentari.)
HEM D’INFORMAR LA PLANTILLA QUE L’única formació sindical que va defensar LA INQÜESTIONABILITAT Del plus de residencia EN AQUESTA MESA va ser CIC! DONCS, RECOMANAM ENCARIDAMENT A TOTS ELS AFILIATS DE CCOO I UGT RESIDENTS A LES ILLES BALEARS QUE ES DEMANIN SI APRECIEN EN RES EL 30% DE RESIDÈNCIA DE LA SEVA NÒMINA, I QUE EN CAS AFIRMATIU HO POSIN D’IMMEDIAT EN CONEIXEMENT DELS SEUS CAPPARES SINDICALS! EN TOT CAS, DESPRÉS D’OBTENIR RESPOSTA, ES PODEN PLANTEJAR A QUÈ DEDIQUEN ELS SEUS RECURSOS ECONÒMICS!
Sobre la jornada laboral des de CIC vàrem denunciar que no hi ha cap mecanisme de control horari dels empleats tendent a saber quantes hores efectives es treballen. Vàrem manifestar que en realitat es treballen un 50% més de las 1680 hores: hores extraordinàries que, per descomptat, no es retribueixen.
Rebutjam les matèries que l’ACARL pretén negociar. CIC, tot i la complexitat i l’esforç associat, negociarà amb la seva pròpia plataforma reivindicativa. Fins que l’ACARL no baixi a un nivell de concreció adequat no lliurarem cap proposta. És l’ACARL la que vol dinamitar-ho tot!

La propera reunió serà el dilluns 13 d’abril.

dimecres, 11 de març de 2015

ASSEMBLEA UOB

Circ. 012/2015
Circular completa (PDF): català / castellano

ASSEMBLEA UOB
Ahir, 10 de març, a les 17 hores, a l’Aula Magna de l’IES Politècnic de Palma es va celebrar l’Assemblea Ordinària d’Unió Obrera Balear.
En el transcurs de la sessió:
·       Es va aprovar l’estat de comptes i l’informe de gestió.
·       Es varen constituir els Consells Sectorials d’Estalvi i d’Ensenyament.
·       Es varen renovar els membres titulars i suplents del Comitè Executiu. També es va elegir Joan Torrens com a nou secretari general en substitució de Joan Reynés.
·       Es va informar sobre l’elecció de delegats sindicals (art. 10 Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical).
Així mateix, es va donar lectura a l’escrit que adjuntam tot seguit:
La Unió Obrera Balear avui (2015)
Tant a les illes Balears i Pitiüses com arreu de l’Estat s’ha posat en evidència, els últims anys amb especial èmfasi, la necessitat creixent d’un sindicalisme modern, coherent, no hipotecat i adaptat al medi. L’exitosa experiència sindical a la Caixa de les Balears (de fet, la Unió ha sobreviscut a Sa Nostra!) ha fet que diversos col·lectius laborals d’alguns sectors s’hagin interessat en accedir al mateix model sindical. Aquesta reclamació ja va obligar a una modificació estatutària i, finalment, a la refundació de la Unió Obrera Balear. Això passava el 1999. Avui, un d’aquests sectors, el d’Ensenyament, després d’una feinada ingent, ja compta amb una potent representativitat emanada de les darreres eleccions sindicals. És per aquest motiu que en aquesta Assemblea duim a terme la constitució efectiva del corresponents Consells Sectorials. Així, doncs, avui aplicam, amb gran satisfacció, aquella modificació estatutària, donant al nostre sindicat l’estructura que varen preveure els fundadors.
Sota el principi bàsic de defensar els interessos dels treballadors i de les treballadores, l’objectiu fonamental de la renovada organització és estructurar-se, en tots els àmbits geogràfics on tenguem presència, com a sindicat de classe. Vindicam l’ètica en el sindicalisme amb el compromís de dignificar una organització democràtica i participativa capaç de defensar els Drets Humans, denunciar i combatre la corrupció, lluitar a favor d’un món més verd, practicar l’acció sindical amb un escrupolós pacifisme actiu i fer-ho, sempre, amb una veu clara i no hipotecada. Volem seguir configurant una opció sindical eficaç que repari els atropells i els abusos empresarials i refaci l’exercici, en plenitud i sense restriccions, dels drets laborals. Volem seguir bastint una organització solidària, moderna, avançada, pròspera, justa, ecologista i equilibrada; un sindicat obert i integrador on no existeixin marginacions ni discrims, amb una administració econòmica austera i amb una distribució equitativa dels òrgans de decisió. Reclamam unes illes Balears i Pitiüses amb més poder d’autogovern, amb la llengua i la cultura com a fonament d’identitat i ens posicionam prioritzant sempre les qüestions socials i de defensa de les persones més febles.
Continuam amb les portes obertes a tots els col·lectius laborals; oberts al vent del món, amb la il·lusió que confereix la seguretat de fer feina amb voluntat de servei per una causa justa i noble. Visca la Unió!

Moltes de gràcies!

OPOSICIONS: SITUACIÓ ACTUAL

Circ. 011/2015
Circular completa (PDF): català / castellano

Dia 19 de febrer es va convocar Mesa Laboral per donar compliment a l’acord de conciliació assolit entre BMN i UOB davant la Sala Social de l’Audiència Nacional en el tema de promoció per capacitació. En el punt de l’ordre del dia “Oposiciones”, disposat a fi de tractar aquesta qüestió, es va arribar a l’acord de convocar al mes d’abril una comissió tècnica per a l’estudi i negociació dels termes de la convocatòria, que es duria a terme dins el 2015 per a celebrar les proves a l’inici de 2016.
Insòlitament, la Direcció argumenta (mesclant ous amb caragols!) que la “integració operativa” de BMN data de 2013 (què tendrà a veure l’operativa amb les oposicions?) i que, per tant, 2016 és la data correcta de celebració. Es veu que no se’n recorda de les vegades que varen repetir la frase “ahora ya somos una sola plantilla; ya somos un banco” des d’octubre de 2011, data en què gairebé tota la plantilla va ser subrogada a Banco Mare Nostrum, S.A.!
Insòlitament també, la “mayoría sindical” va venir a bé amb el nou retràs. Per UOB, les proves ja haurien d’estar convocades i celebrades! Tot plegat constitueix un nou endarreriment però, tanmateix, una solució negociada pot ser bona sempre que els sindicats no comencin a fer la farina blana quan arribi l’hora d’establir número de places i data de drets econòmics. Seguirem informant de com evoluciona el compromís dels sindicats amb aquest dret, tant dins BMN com a les negociacions del Conveni Col·lectiu. De moment, BMN ja ha dit que seran les darreres oposicions que se celebraran si s’elimina aquesta modalitat de promoció del Conveni Col·lectiu.

Així, doncs, la demanda judicial d’UOB realitzada amb caràcter previ al venciment del Conveni Col·lectiu va ser determinant per poder forçar aquesta negociació i la celebració efectiva de les oposicions d’ascens per capacitació pendents. UOB es reserva el dret d’emprendre noves accions si no es satisfà aquesta pretensió que entenem de justícia. (...)

dijous, 5 de març de 2015

8 de MARÇ NOSALTRES, LES DONES!

Circ. 010/2015
Circular completa (PDF): català / castellano

La plantilla de BMN a 31-12-2014 estava formada per 4518 persones, 2325 dones (el 51%) i 2193 homes (el 49%). L’any passat vàrem informar de la distribució per sexes de les Direccions d’oficina de BMN, constatant que era clarament discriminatòria per raó de sexe.

Dijous de la setmana passada es va constituir la Comissió d’Igualtat de BMN, obligatòria per Llei, i la Direcció, en aquella sessió, ja va anunciar que no pensava informar de les retribucions per sexes. Per què deu ser? La taula de dades i corresponent gràfic adjunts contenen la distribució per sexes en els diferents nivells retributius I a XII del grup professional I, a BMN.
Aquestes dades, destapen una discriminació històrica en l’àmbit de les responsabilitats directives. Sap què és, BMN, la igualtat de gènere? Troba normal aquest gràfic, sabent que en aquets moment hi ha tantes dones com homes perfectament preparades per ocupar càrrecs de responsabilitat? El fet és preocupant, però encara ho seria més que BMN ho trobàs normal o acceptable! Voldrà perpetuar-ho? Com ho voldrà resoldre? I els sindicats?
En tot cas, cal dir prou a la perpetuació d’aquest discrim intolerable! Per això, des d’UOB VOLEM ANAR MÉS ENLLÀ DE LA RETÒRICA BUIDA i seguirem reivindicant la PUBLICACIÓ de TOTES les PLACES directives per tal que quedin OBERTES A CONCURS DE TOTA LA PLANTILLA, i que l’avaluació de candidats i resolució de places es faci de manera TRANSPARENT i amb PARTICIPACIÓ de la representació laboral.