Traductor

divendres, 30 de gener de 2015

L’ESTAFA DEL “FUNCIONAL”

Circ. 004/2015
Circular completa (PDF): català / castellano

Per tal d’ajudar a resoldre consultes relatives al comunicat 300/001/2015, MODELO RETRIBUTIVO LIGADO A CLASIFICACIÓN DE OFICINAS, hem elaborat un full de càlcul que posam a disposició de la plantilla i que, a petició, podem anar millorant en refinaments successius. El podeu obtenir clicant damunt l’enllaç següent:
Les cel·les de color porpra es poden modificar. Els resultats dels càlculs, columnes “FUNCIONAL ANUAL”, mostren de manera aproximada quin seria el plus funcional associat a cada nivell retributiu, per a un clúster donat. Assignant el clúster de l’oficina d’entre la llista de possibles (1a, 1b, 2, ..., 7), es podrà comprovar (observant la fila del seu nivell) si cobrarà o no plus funcional (dit altrament “de responsabilitat” o “de cadira”). Teniu en compte que també haureu d’afegir, si escau, a la columna “Altres” el còmput anual dels complements fixos que tingueu a la vostra nòmina (excepte antiguitat, complement salarial de fusió i el plus conveni). El full només comptabilitza d’inici el salari base (normal i extra), i el plus de residència associat a aquest.
A més a més, si és el cas que us surt a no cobrar plus funcional, potser podreu escatir per què passa això, ja que l’eina permet descomptar el plus de residència del salari fix brut anual de referència a aquests efectes (SBA) ­–posau una “N” a la casella “Comptar residència” i observau el resultat–.

Doncs, aquí hi ha, ras i curt (i com ja vàrem albirar a l’informe previ elaborat en el període legal de consultes), un lamentable discrim d’un determinat col·lectiu per raó de lloc de residència!
Té gràcia que “la majoria sindical” i la Direcció de BMN es fumin un puro del plus de residència a efectes de salari pensionable (no l’hi posen!) i que la mateixa Direcció tingui la barra d’incloure’l dins l’SBA a efectes de càlcul del plus funcional. Quan no interessa (ep!, a l’empresa) no el compten i quan interessa sí? Quina Direcció, quina “casta” sindical i quin escàndol!
També és molt aclaridor recordar ara la campanya electoral del sindicat UGT a les illes Balears, els seus comunicats i com escampaven per totes les oficines que gràcies a ells s’imposaria un plus funcional per a tots els càrrecs de responsabilitat. Fum!

EXIGIM A LA DIRECCIÓ QUE ELIMINI EL PLUS DE RESIDÈNCIA DEL CÒMPUT DEL SALARI BRUT ANUAL ALS EFECTES DE CÀLCUL DEL PLUS FUNCIONAL!

UOB SÍ QUE VA AVISAR!

La “Situación Previa al Modelo” se nos presenta con un gráfico que parece ser solo es para el colectivo de “Directores” (no se nos facilita la situación previa del resto de colectivos). Es imposible analizar la composición de la parte “Funcionales Anual Director” (fragmento gris claro de la barra) por la cual, según el gráfico, los directores de Baleares son los que cobran más partida de dicho “Funcional Anual”. Pues, ¿qué contiene este “saco”, si precisamente en Baleares no existen pluses funcionales? Si milimetramos el gráfico, observamos que el tamaño de la parte gris clara de las columnas de Baleares se corresponde con el 30% de la parte del Salario Convenio (gris oscuro); o sea, el equivalente al Plus de Residencia estipulado en el Convenio Colectivo. Sin embargo, el Plus de Residencia no es un complemento “funcional”, sino locativo. ¿Qué tiene que ver la ubicación geográfica de un puesto de trabajo (islas Baleares, islas Canarias, Ceuta o Melilla) con un complemento funcional? En Baleares no debería haber fragmento gris claro, pues no hay complementos funcionales.
(de l’informe previ d’UOB sobre el model retributiu,

publicat per circular el 29-12-2014)
GESTORS COMERCIALS I DE DEMORES: UN ALTRE DISCRIM!
També ho vàrem dir a l’informe previ d’UOB. Per què només han de cobrar plus funcional segons quins “gestors”? Què passa amb els gestors comercials i de morositat? No són importants per al negoci de BMN? Un esglaó més en la política de RRHH de BMN basada en l’ARBITRARIETAT.

RESPOSTA A CCOO (CAPACITACIÓ)
Primer, UGT VA PARASITAR el bon resultat de la CONCILIACIÓ en la demanda per la no convocatòria de les proves de capacitació, I ARA CCOO ENS ACUSA D’HAVER DESISTIT! Com quedam? El sindicats megalòmans van molt descoordinats!
Per a coneixement general: la circular de CCOO Servicios Grupo BMN, de 29 de gener, MENTEIX. Ens remetem a l’acta de CONCILIACIÓ, NO DE DESESTIMENT, que vàrem publicar en la nostra anterior circular 3/2015.
No poden al·legar ignorància perquè CCOO era present a l’acte de conciliació. Si no saben diferenciar entre una cosa i l’altra val més que s’abstinguin d’informar sobre un procés que NO HAN PROMOGUT. I si ho han escrit amb mala fe, pitjor encara, perquè és la constatació que persisteixen en una estratègia sindical suïcida (ens remetem als resultats electorals de CCOO a BMN).

divendres, 16 de gener de 2015

PROMOCIÓ PER CAPACITACIÓ

Circ. 003/2015
Circular completa (PDF): català / castellano

Ahir a Madrid, a l’Audiència Nacional, va tenir lloc, com sempre amb caràcter previ a la celebració d’un judici, en aquest cas per la demanda de Conflicte Col·lectiu, autos 287/2014, PROMOGUDA PER UOB, el preceptiu intent de conciliació, que ahir va acabar amb AVINENÇA. Vaja notícia! Recordem que, com vàrem publicar, al novembre l’empresa ni tan sols es va presentar a la mediació que havia de tenir lloc al SIMA. Com que UOB ahir era present (i no només en la figura del seu misser), podem explicar avui què va passar exactament.
Per començar, el Tribunal va demanar l’empresa si, ateses les circumstàncies, no hi podria haver una conciliació. L’advocada de BMN va començar a divagar al voltant d’un “no tenemos posibilidad” (?) El Tribunal aleshores s’adreçà a UOB per demanar si no teníem una alternativa més “suau” a la del suplico (convocar oposicions). Vàrem contestar que pensàvem que l’empresa facilitaria UNA DATA CONCRETA per a promoure la capacitació, amb la qual poguéssim conciliar-nos.
Aleshores l’empresa va dir que el primer que caldria fer és parlar amb la COMISSIÓ PARITÀRIA DEL CONVENI, donant a entendre que si anàvem a judici presentaria  una excepció per no haver esgotat les vies prèvies (cosa que esperàvem i sobre la que teníem preparada resposta). El president de la Sala va dir que aquella consulta ens podia dur molt enfora en el temps. En tot moment es va mostrar contrari a demorar o suspendre el procediment i va dir que o bé s’havia de dictar sentència per als autos presents o bé s’havia de trobar una fórmula de consens alternativa. (Els comentaris “interlínies” del president varen ser tot un incentiu per a l’acord final, i molt especialment per a BMN.)
L’empresa encara va exposar un altre argument dient que BMN funcionava com una sola plantilla NOMÉS DES DE 2013 (!), quan es va fer la 3a reestructuració. Per tant, encara no havien passat tres anys i no hi havia base per demanar la promoció per capacitació. (Doncs, totes les vegades que a les reunions fetes des de 2010 la Direcció ens deia que “ya somos una sola plantilla; ya somos un banco”, ens prenien en pèl?) UOB va recordar que el passi de la plantilla a BMN es va dur a terme en data 1/10/2011 i la constitució de BMN va ser, fins i tot, anterior. L’empresa va abandonar aviat aquesta via dialèctica.
Aleshores, quan el president de la Sala va concloure que, així les coses, no veia possibilitat d’acord, l’advocada de BMN va demanar per “sortir a consultar” i va tornar a entrar acompanyada de Manuel Náñez. Des d’aquell moment el president ja no va deixar d’insistir en la possibilitat d’acordar traspassar la decisió (de convocar o no) a un àmbit negocial, per exemple la Comissió Paritària.
L’advocat d’UOB va expressar els seus dubtes sobre la capacitat de la Comissió Paritària de decidir sobre una NO ACCIÓ de l’empresa (la NO convocatòria d’oposicions) i també sobre la ultraactivitat dels Convenis Col·lectius (el de Caixes està caducat des de 31/12/2014), ja que encara no es coneix el contingut literal d’una important sentència (ATESE) del Tribunal Suprem, a aquests efectes. UOB també va recordar a la Sala que aquesta sí havia permès la suspensió d’una demanda sobre una altra empresa (Air Europa) mentre s’estava pendent de conèixer la literalitat de la nova Doctrina sobre ultraactivitat. Aquest argument no va servir per fer canviar de criteri la Sala, però sí per poder introduir uns terminis molt clars a l’acord conciliatori: “Ponemos un plazo (de 1 mes) y si no les satisface vuelven y pleitean... la Sala es la misma...  y afortunadamente los plazos de señalamiento son cortos... La empresa se compromete a convocar la mesa de negociación con la finalidad de decidir en el plazo de un mes si se convoca o no” (president dixit).
Al final d’aquesta circular reproduïm l’acta íntegra de la conciliació amb avinença, que va tenir lloc ahir mateix.

UGT SEGUEIX PARASITANT L’ACTUACIÓ D’ALTRES
Repassau la nostra circular 61/2014, de 31 d’octubre. Ahir, hi tornaven, emetent un comunicat que deia que “La audiencia nacional emplaza a BMN a que en el plazo de un mes acuerde con la representación sindical la forma en la que se convocarán las plazas de promoción por Capacitación de los niveles X y VIII” (ja hem explicat AMB DETALL com va anar realment) y afegia que “UGT consigue así que BMN cumpla con el convenio colectivo y convoque las plazas  para ascenso por capacitación”.
UGT consigue”? I ens podrien explicar com varen “conseguir”, si el misser d’UGT no podia obrir boca durant la conciliació, perquè eren DEMANDATS –en consorci passiu necessari–, i no DEMANDANTS –només UOB ho era–)? Potser controlaven telepàticament el president de la Sala? A Manuel Náñez, per tal que acceptàs l’acord a contracor?


TORNEM AL JOC DE LES DIFERÈNCIES ENTRE UOB I UGT-BMN!
MENTRE UOB ACORDA CONVERTIR UN PLET (ON ÉS L’ÚNIC DEMANDANT) EN UN ACORD CONCILIATORI QUE PERMET DONAR ENTRADA A TOTS ELS SINDICATS DE BMN EN UNA IMMINENT NEGOCIACIÓ A L’EFECTE, UGT-BMN PUBLICA UN COMUNICAT ON PARASITA L’ACTUACIÓ D’UOB I, SENSE LA MÉS MÍNIMA VERGONYA, S’APROPIA DEL RESULTAT DEL PROCEDIMENT, SENSE TAN SOLS ANOMENAR UOB!
IMAGINAM, DONCS, QUE COHERENTMENT AMB AQUESTA ASSUMPCIÓ ÍNTEGRA DEL RESULTAT D’AQUEST PROCÉS, ELS RESPONSABLES D’AQUEST PSEUDOSINDICALISME TAMBÉ ESTARAN DISPOSATS A CÓRRER AMB TOT EL COST DE LA MINUTA DE LA NOSTRA ASSESSORIA JURÍDICA, A LA QUE UOB HA FET FRONT GRÀCIES A LA SOLIDARITAT I LES QUOTES SINDICALS DELS SEUS AFILIATS. ESPERAREM D’ASSEGUTS!
AI, SI EL FUNDADOR D’UGT, PABLO IGLESIAS, AIXECÀS EL CAP!

Adjuntam al dors la literalitat de l’acta perquè tothom tengui constància de quines eren “les parts” i, en conseqüència, qui podia prendre acords:dimecres, 14 de gener de 2015

UOB NO ATACA: ES DEFENSA!

Circ. 002/2015
Circular completa (PDF): català / castellano


AQUESTA TAMBÉ ÉS UNA GRAN DIFERÈNCIA AMB UGT, AIXÍ QUE NO PRETENGUIN ACUSAR UOB D’ALLÒ QUE PRACTIQUEN ELLS.
UOB VA FER LA CIRCULAR 1/2015 APORTANT DADES OBJECTIVES (EN DONAREM MÉS) I EXPLICANT QUÈ ESTÀ PASSANT A LES REUNIONS SOBRE PRESTACIÓ SOCIAL COMPLEMENTÀRIA: UGT, A LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ DE BMN, APROVA FURTAR-NOS-LA! HAUREM DE SEGUIR INFORMANT FIL PER RANDA DEL QUE ESTAN CUINANT.
CONTRA LES DADES OBJECTIVES, UGT RESPON AMB ACUSACIONS EN ABSTRACTE I ROL PERDONAVIDES. ARA RESULTARÀ QUE VA SER UOB QUI FEIA TRACTES “EN GRANDE”! QUÈ ESPEREN, DONCS, PER ANAR A FISCALIA?
TORNAM A PUBLICAR LA TAULA DE REDUCCIÓ MÍNIMA DE SALARI PENSIONABLE A PROPOSTA D’UGT QUE, VES PER ON, OBLIDEN ESMENTAR:

(...)

dilluns, 12 de gener de 2015

UGT-SESFI I DIRECCIÓ DESBALLESTEN EL PLA DE PENSIONS

Circ. 001/2015
Circular completa (PDF): català / castellano


El passat dia 18 de desembre hi va haver reunió de la Comissió Tècnica del Pla de Pensions. Aquesta comissió HAURIA DE SER una mesa DE TREBALL on, per delegació de la Comissió de Control del Pla de Pensions i amb l’ajuda de tècnics i actuaris d’assegurances, les parts (entitat promotora i representants dels treballadors) poguessin treballar DE BONA FE (amb ordre del dia i documentació) en diferents aspectes de la prestació social complementària i elevar consensos per ser aprovats unànimement en Comissió de Control. Deim “hauria de ser” perquè a BMN la realitat és la de sempre: l’anorreament programat de drets laborals per part dels qui els haurien de defensar, baix la batuta de la Direcció, com passam a explicar. (...)