Traductor

dijous, 27 de novembre de 2014

INDESINENTER!

Circ. 071/2014
Circular completa (PDF): català / castellano


UNIÓ OBRERA BALEAR (UOB-CIC) ha guanyat de manera aclaparadora les eleccions del 26N a totes i cada una de les meses de les illes Balears, obté majoria absoluta als dos Comitès (Son Fuster i Xarxa de Sucursals) i desembarca amb força al Comitè de Serveis Centrals de Madrid!
Les urnes han decidit quin model sindical vol la plantilla de les illes. En conseqüència, des d’UOB-CIC exercirem la responsabilitat derivada del resultat electoral. Volem agrair la confiança rebuda. En acabar aquest mandat, el nostre equip durà 28 anys ininterromputs de majoria absoluta en els Comitès de Serveis Centrals i Oficines!
Som a disposició. Oberts a aportacions, suggeriments i crítiques que puguin millorar la nostra funció. Sense retre l’esforç, incansablement, ... INDESINENTER!
MOLTES, MOLTES DE GRÀCIES!

SOM I SEREM UNA MATA DE JONC!dilluns, 24 de novembre de 2014

VOTAR UOB-CIC ÉS VOTAR UN EQUIP DE FEINA QUE BRINDA GARANTIES, CONFIANÇA I COMPROMÍS!
EL 26 DE NOVEMBRE, VOTA SEGURETAT I EFICÀCIA!
VOTA UOB-CIC!
LA VEU DE LA PLANTILLA!

divendres, 21 de novembre de 2014

Balanç i programa, punts bàsics

Circ. 069/2014
Circular completa (PDF): català / castellano

BALANÇ 2011-2014: QUATRE ANYS DE TREBALL INCANSABLE EN DEFENSA DE LA PLANTILLA!

Durant els darrers quatre anys de mandat, els representants d’UOB han tengut un sol nord, una sola guia: la defensa dels drets laborals! Aquesta feina, no pot tenir caducitat ni aturador, més si tenim en compte tot el que hem viscut i l’actitud contínuament bel•ligerant de la Direcció de BMN vers els treballadors. Hi ha molta de feina començada i molta de feina per fer! En tot cas, modestament i sense triomfalismes, ens sentim amb el deure complert. Hem fet i volem seguir fent tot el possible per protegir les persones. La plantilla, la nostra raó de ser, s’ho mereix! A ella ens devem i a ella brindam la nostra feina. I ara correspon a la plantilla revalidar-nos o no la confiança amb el seu vot, en les eleccions del proper dimecres, 26 de novembre!

PROGRAMA 2015-2018 (punts bàsics)

Sempre al teu costat, fent feina per millorar!
Continuar i reforçar la defensa de les persones, en tots els àmbits: dins l’intern de l’empresa (comissions negociadores), administratiu (Inspecció de Treball) i judicial (en totes les instàncies).
Reforçar la lluita contra la mobilitat geogràfica signada a l’ERO.
Continuar la defensa contra les externalitzacions declarades fraudulentes.
Vindicar la retribució associada a la classificació d’oficines i la reducció del temps de consolidació.
Vigilar les properes oposicions d’ascens per capacitació i les convocatòries internes de BMN.
Vigilar la política de Formació, Selecció i les contractacions externes.
Impedir que es profani el marc horari legal (“convidades”, formació obligatòria, cridades a la mala hora per alarmes, ...)
Vigilar especialment els eventuals “replegaments” departamentals que puguin afectar els Serveis Centrals, sobre tot els de Madrid, on hi ha persones (1) que ja havien estat remogudes del seu lloc d’origen i (2) persones d’origen el propi Madrid.
Combatre qualsevol intent d’abús en les campanyes comercials.
Vindicar un sistema de retribució variable universal i transparent.
Corregir el desequilibri que pateixen les dones en els llocs de nivell.
Vigilar especialment el procés d’unificació de la prestació social complementària (Pla de Pensions).

Sense perjudici de les accions col•lectives que emprengui el sindicat en cada cas, ajudar les persones afectades per casos concrets a fer la consegüent reclamació. P.ex.: retallades de drets consolidats del pla de pensions, reclamacions d’antiguitat (i efectes retributius) a l’empresa segons els contractes anteriors, reclamacions de premis d’antiguitat meritats i no fets efectius, reclamació de nivell retributiu per haver assolit el temps en una plaça de responsabilitat, etc.
Reunir i consultar la plantilla en temes importants (p.ex.: vaga, Pla de Pensions, etc.)
Optimitzar l’estabilitat laboral.
Participar activament, a través de la CIC, en la propera negociació del Conveni Col•lectiu.
Seguir vindicant les assegurances de vida i salut que ens varen retirar amb l’ERO i, alhora, negociar les millors condicions per a les pòlisses col•lectives que tenim contractades a través d’UOB i CIC.
Lluitar contra la manca de recursos humans a la xarxa d’oficines.
Seguir lluitant judicialment perquè les persones que varen veure burlada la seva expectativa de desvinculació per edat (“balanceo” signat pels sindicats) puguin obtenir la deguda compensació.
Atendre, des del Comitè de Seguretat i Salut, situacions personals crítiques.
Respondre amb agilitat contra la pressió dels directius.
Vigilar els protocols contra els setges psicològics i sexuals.
Mantenir la informació permanent a la plantilla.
Exigir millores en les condicions d’operacions actives i passives del Conveni i de l’Homologació.
Renovar el servei d’assessoria jurídica, fiscal i de previsió social, atès el bon servei prestat, complementant-les en allò necessari sempre amb professionals independents.
Contribuir humanament i econòmicament a accions solidàries.
Disposar d’una bona tresoreria sindical per atendre qualsevol imprevist.
Lluitar contra l’especulació urbanística a Can Tàpera.
Lluitar contra els qui volen fer una nova Fundació Sa Nostra a la seva mida, expulsant clients i empleats.
Lluitar, a tots els nivells, contra la corrupció.
Ser lleials al nostre triple lema des de 1881: TREBALL, CULTURA i ESTALVI!

VOTAR UOB-CIC ÉS VOTAR UN EQUIP DE FEINA QUE BRINDA GARANTIES, CONFIANÇA I COMPROMÍS!
EL 26 DE NOVEMBRE, VOTA SEGURETAT I EFICÀCIA!
VOTA UOB-CIC!
LA VEU DE LA PLANTILLA!

dijous, 20 de novembre de 2014

UOB en torn de rèplica

Circ. 068/2014
Circular completa (PDF): català / castellano

LA RESIDÈNCIA “DE LES EXTRES”: TORNA-M’HI!

UGT fa un repito de la campanya de CCOO de fa quatre anys i torna a dir que l’homologació salarial de BMN que varen “analitzar” i firmar servirà per recuperar els imports de la residència de les extres que es va llevar a Sa Nostra “degut al Pacte d’Empresa”. Cada vegada que repeteixin aquest mantra haurem de respondre el mateix: (1r) Les caixes varen eliminar PER TOT ARREU la residència de les extres perquè el sindicat de Cuadros de Caja Madrid va perdre la demanda en aquella entitat i (2n) a Sa Nostra, el Pacte d’Empresa va salvar la residència de les extres ALS QUI LA COBRAVEN (just al contrari del que volen vendre).

LA PROVA DEL COTÓ: LA RESIDÈNCIA “NORMAL”

El Pacte d’Empresa servava un càlcul per al Plus de Residència DAMUNT LES PAGUES NORMALS. La base de càlcul incloïa el plus d’antiguitat (no només el sou base, com diu el Conveni). Idò sabíeu que ara, això ja no és així? Des de l’homologació salarial es va arrabassar una part de la Residència (ep!, tot pensionable) de les pagues NORMALS i es va passar al Complement de Fusió. Els que teniu antiguitat, feis l’exercici de comparar el Plus de Residència ACTUAL amb el que teníeu ABANS de l’homologació (abans que aparegués el Complement de Fusió). Au, queda clar?

SABÍEU QUE...

...n’hi ha que diuen que “han tornat els Cuadros”?
...un cap de llista d’UGT va ser Director General de Tresoreria i Política Financera del Conseller Manera quan es publicava això en premsa?:
“Lo importante es que la marca y la imagen de Sa Nostra continúa igual”, aseveró Manera, quien remarcó que tampoco se “diluye” la capacidad de tirar adelante proyectos financieros. Europa Press juny 2010
Cada una de las cuatro entidades que constituyen el nuevo grupo mantendrá su personalidad jurídica, su marca, su lealtad territorial y su negocio minorista, así como sus propios órganos de gobierno y su Obra Social, independientes, y pondrán en común sus mejores prácticas financieras, en virtud de las ventajas que ofrece el SIP. Esta “fusión fría”, ha explicado Manera, solicitará al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) entre 800 y 1.000 millones y cada una de las cajas conservará su marca, así como su obra social, que continuará “intacta”. EFE juny 2010

MÉS ENCERTS DE LA NOSTRA ASSESSORIA JURÍDICA!

En el cas de dues mobilitats geogràfiques que la Direcció de BMN va fer caure damunt dos companys nostres, la nostra assessoria jurídica va interposar sengles demandes, en un dels casos amb mesures cautelars. La Direcció de BMN, acorralada judicialment i suposam que sàviament aconsellada, va deposar la seva actitud destroyer i la setmana passada les parts varen comparèixer davant el Jutjat Social n. 2 de Palma amb el següent resultat: “Por la empresa BMN se manifiesta que se deja sin efecto la orden de traslado y el traslado en sí previsto para el dia 23 de los corrientes [novembre 2014] y la incorporación ese día del actor a Madrid.” N’estam satisfets pel que afecta particularment a les persones i també perquè s’ha tengut en compte la demanda de conflicte col•lectiu d’UOB que pesa sobre l’acord de mobilitat geogràfica de l’ERO signat per UGT i la resta d’escolanets. Ara, aquests companys resten ara a l’espera que la Sala del TSJB ratifiqui la sentència d’instància que diu que tenen dret a desvincular-se amb unes condicions contractades prèviament i que varen ser unilateralment rescindides per la Direcció de BMN. Cal posar fre a les conductes il•legals practicades per la Direcció. Continuarà.

LA INDEPENDÈNCIA ÉS UN PLUS!

La nostra assessoria jurídica és un despatx d’advocats INDEPENDENT i els serveis que presta a UOB es paguen amb les quotes sindicals de les persones afiliades. L’assessoria jurídica, EXTERNA completament al sindicat, resta a disposició de les necessitats del col•lectiu i de cada un dels afiliats. El Comitè Executiu es deixa assessorar tècnicament pels advocats, però les decisions les pren el sindicat atenent al bé col•lectiu. Aquesta independència és una de les condicions sine qua non per assolir èxits sindicals i, quan arriba el cas, judicials. També és una garantia en la defensa de les persones. UOB no abandona ningú!
El sindicat de “cuadros” s’ha passejat per Son Fuster oferint “la seva assessoria jurídica”. Així han format llistes: “deixant les sigles”. Però, quines sigles? UGT? UGT BMN Illes? No! Les sigles són UGT-BMN! Que tothom tengui ben clar que, a BMN, NOMÉS HI HA UNA SECCIÓ SINDICAL D’UGT. I qui comanda, a can Ribot? Basta fer un cop d’ull a la web www.ugtmurcia.es i comprovar, a la Comisión Ejecutiva Regional, qui ostenta la Vicesecretaria General y de Administración. Dit altrament. Si arriba l’hora d’aferrar-s’hi. Qui donarà les ordres a “la seva” assessoria jurídica perquè actuï d’una o altra manera? Quins interessos defensarà?

UOB, EN DEFENSA DE LES PERSONES. SABÍEU QUE...?

...UOB ha presentat dues impugnacions contra els recursos de cassació de les empreses BMN i Energuia Web (respectivament)?
...amb aquests recursos desmuntam tots i cada un dels arguments amb els que pretenen capgirar la sentència de l’Audiència Nacional que declarava nuls els acords d’externalització, SIGNATS I DEFENSATS PER UGT?
...quan la sentència sigui ferma, els afectats que varen extingir la relació laboral degut a un acord que era un FRAU de LLEI, podran si més no COBRAR danys i perjudicis?
...les impugnacions (gens barates!) han estat sufragades amb les aportacions solidàries de les persones afiliades a UOB?
...l’assessoria jurídica d’UOB té total autonomia tècnico-jurídica i està a les ordres polítiques d’UOB?
...els que escampen que “UOB no pinta res” són els que de veres no pinten una regadora?

divendres, 14 de novembre de 2014

LA VEU DE LA PLANTILLA!

Circ. 067/2014
Circular completa (PDF): català / castellano

En els últims temps tornam a detectar un enfilall d’acusacions contra UOB; una sèrie de desqualificacions amb frases-consigna que, boca a boca, es van transferint (sempre des de les jerarquies i des d’un sindicat que es confirma que ha esdevingut de “cuadros”) i acaben repetint-se, mimèticament, més o menys arreu dels centres de treball. La frases-consigna són “UOB no pinta res” i “són uns extremistes”. Les crítiques continuen contra les circulars. Ens acusen del “llenguatge” emprat i ens suggereixen de canviar la nostra actitud, per ser més “respectuosos” i “respectats”.
Respecte a qui “pinta” i qui no, ho explicarem en un altre comunicat. L’altra qüestió de fons, la del caràcter sindical, és: ha de canviar, UOB? Francament, pensam que no. Si més no, no substancialment, mentre persisteixin les actuals necessitats de defensa laboral davant dels atacs patronals (ep!, i “sindicals”). Dir que UOB no ha de canviar implica mantenir la seva línia política d’actuació; és a dir, continuar amb l’actitud de crítica i de vigilància permanent. Tenim ideologia i experiència, una línia, un criteri, un nord, una guia permanent, uns objectius clars, una cultura sindical i... COHERÈNCIA.
Mantindrem alta la guàrdia mentre segueixin els intents patronals de dinamitar drets laborals. Estam sempre alerta i preparats per si el futur ens exigeix mantenir o incrementar l’actuació en defensa del col•lectiu. El grau de “necessitat” d’un sindicat com UOB és directament proporcional a l’enduriment empresarial. És el quid pro quo d’un estira i arronsa: a més pressió de l’empresari, més resistència dels treballadors. I d’això en sabem perquè a UOB ens han entrenat a bastonades. El mèrit de gaudir d’una Mata de Jonc és sobretot de la plantilla, però també de la política de personal de BMN que ha actuat de forma repressiva. Per altra part, si BMN gira full i vol construir enlloc de destruir també ens trobarà disposats a pactar, perquè també en sabem: durant varis mandats seguits, a Sa Nostra, vàrem viure estabilitat laboral i institucional gràcies al Pacte d’Empresa i la cultura de pacte.
Respecte a les peticions en el canvi de llenguatge, hem de dir que de cap manera no podem renunciar ni renunciarem mai a l’única arma que tenim en les nostres mans: LA PARAULA! Un temps, a “Sa Nostra” estaven ben diferenciats els àmbits comunicatius de la representació laboral. Els Consellers Generals publicaven circulars OG en un llenguatge totalment institucional. El Comitè Intercentres, el “govern”, representació orgànica de tota la plantilla, sempre ha servat el respecte a aquesta unitat representativa. Però els sindicats (anàlogament als partits polítics) han d’emprar el llenguatge idoni en cada moment. I durant aquests anys en què els treballadors han patit una actitud empresarial bel•ligerant contra ells amb la complaença vergonyant d’alguns sindicats, trobam que encara hem estat massa febles i curosos en el llenguatge pel que es mereixen tots plegats.
Nosaltres no som partidaris de reduir el sindicalisme a una sola visió. Aquest és un camí que ens portaria al pensament únic. Nosaltres som partidaris de respectar tots els treballadors. I això significa respectar tots els seus drets laborals. Tanmateix, el “respecte” no és cap dret. El respecte és una consideració que un sindicat es guanya amb el seu comportament. Per tant, si BMN, UGT, SESFI, etc. volen guanyar-se el respecte d’UOB, el primer que han de fer és deixar d’espoliar la plantilla provinent de “Sa Nostra”, deixar d’agredir les persones com si fossin les culpables de la situació de l’entitat (que una desvergonyida i retribuïda cúpula va dur en orris) i deixar, en definitiva, de transgredir la legalitat per esbaldregar drets laborals i inclús entrar en actuacions determinades que ben bé trobarien tipificació en el Codi Penal. Mentre no ho facin, el rebuig als seus actes per part d’UOB continuarà. Blasmar qui t’oprimeix (sigui l’empresa o els col•laboradors necessaris de torn) no sols és un dret, és també una obligació com a expressió de DIGNITAT. UOB mai no es tanca en banda, però mai no combrega amb rodes de molí! Som i serem, LA VEU DE LA PLANTILLA!VOTAR UOB-CIC ÉS VOTAR UN EQUIP DE FEINA QUE BRINDA GARANTIES, CONFIANÇA I COMPROMÍS!
EL 26 DE NOVEMBRE, VOTA SEGURETAT I EFICÀCIA!
VOTA UOB-CIC!dimecres, 12 de novembre de 2014

LLADRES DISFRESSATS?

Circ. 066/2014
Circular completa (PDF): català / castellano

UGT Balears, sotmesos a les ordres del sindicat de n’EGEA, s’agenollen i ens volen USURPAR uns drets consolidats que qüestionen fins i tot en el llenguatge per rebaixar el valor que tenen. És un vertader escàndol i una desvergonya! Quina serà la següent venuda? El plus de residència? Com poden enganyar la gent amb anuncis d’uns variables quan la Direcció ja ha anunciat que, en conjunt, hauran de ser rebaixats? Així volen fer vots? Així han aconseguit fer llistes de “quadros” sempre condemnades al fracàs i al ridícul?
Repassau la història. Mirau bé qui us ha dotat de defensa certa i qui ha renunciat als drets laborals. Feis, si voleu, una prova del cotó: demanau als afectats pels darrers ERO si votarien UGT. A veure si “els qui queden” no veuen que romandre amb aquests representants és votar a favor de la pena de mort laboral!

Per contestar amb urgència el comunicat d’UGT-BMN clarament adreçat a fer por respecte al pla de pensions de Sa Nostra en primer lloc ens hem de remetre al nostre anterior comunicat 030/2014, de 10 de juliol. Tot el que dèiem és vàlid ara per contestar a aquest comunicat. Només cal canviar “CCOO” per “UGT”!
Respecte als Drets Consolidats que diuen que no ho són, ens remetem a les Certificacions emeses per la Compayia d’Assegurances. Què diuen? “Drets Consolidats PERO MENOS”? No! I quant a les retallades que hi va haver a 31-12-2013 respecte el 2012, quina va ser la causa? Ras i curt: els acords de l’ERO. Signat per qui? Pels mateixos que ara volen fer por?
Què passava quan el pla tenia dèficit (drets consolidats < provisió matemàtica)? Varen arranar cap amunt els drets consolidats? Ah, que no? És més, els desvinculats per “mutuo acuerdo” NO varen poder mobilitzar el dèficit! Què passa ara, en canvi, quan hi ha superàvit (drets consolidats > provisió matemàtica)? ARA sí que arranen, però CAP AVALL? No pot ser!
UOB va denunciar aquestes “retallades” (de manera col•lectiva), i mentre esperam resposta, recomanam (enviarem un correu als afiliats) a les persones afectades que interposin papereta de conciliació abans de tombar l’any per evitar la caducitat d’accions.

EN TOT CAS, UOB NO ES TANCA EN BANDA A CAP TRANSFORMACIÓ: N’HAUREM DE PARLAR! ARA BÉ, EL PROBLEMA GROS ÉS: QUI LA VOLDRÀ NEGOCIAR? UGT-BMN QUE, AMB SESFI, HA LIDERAT TOTES LES RENÚNCIES I BAIXADES DE PANTALONS? QUIN RESULTAT OBTINDREM, D’AQUESTA NEGOCIACIÓ? ES FARÀ ALLÒ QUE S’HA FET PER TOT ARREU EN AQUESTES TRANSFORMACIONS, AMB RESPECTE ALS DRETS ADQUIRITS I COMPENSANT D’ALGUNA MANERA –UOB SAP COM!– LA GRAN PÈRDUA FUTURA, SOBRE TOT DELS MÉS JOVES? SERÀ QUELCOM VOLUNTARI? SABÍEU QUE LA CONSULTORA CONTRACTADA PER FER-HO ÉS DE CCOO I UGT? QUINES COMISSIONS TENDRAN? QUIN SINDICALISME I QUIN ESCÀNDOL!
TENIU TOT AIXÒ PRESENT, DIA 26 DE NOVEMBRE, DIA DE LES ELECCIONS SINDICALS! VOLDREU BENEIR AMB EL VOSTRE VOT I LEGITIMAR DEMOCRÀTICAMENT AMB LES URNES A QUI HA LIDERAT L’ANORREAMENT DELS DRETS LABORALS DE LA PLANTILLA, I ESPECIALMENT LA DE LA NOSTRA TERRITORIAL?

COL•LABORACIÓ

Aquests d’UGT, no s’estan posant la bena abans de la ferida? Si és que hi ha ferida, perquè de tenir un pla de pensions que t’arribarà a aportar (en progressió geomètrica) devers 12.000 euros anuals a tenir-ne un altre que te’n posarà devers 600 de per vida, ja m’explicareu! Si fos el cas, això s’hauria de compensar d’alguna manera! Què faran? Ens donaran les gràcies després de quedar-se “es fondo”? Aquests “sindicalistes” de panfonteta tenen clar que s’ho volen carregar i ja ho estan intentant justificar abans de fer-ho, amb mentides i informacions poc clares. El seu objectiu no és altre que millorar les prestacions a altres territorials (sobre tot una de concreta) a costa del pla de pensions de Sa Nostra, i com que no volen (ni poden) parlar clar juguen a fer por! Com sempre, s’escapcen drets de la territorial de Sa Nostra i a altres bandes tendran guanys! L’homologació no era aquella cosa tan idíl•lica que no havia de sortir perjudicat ningú?

dimarts, 11 de novembre de 2014

LLISTES PROCLAMADES I SENSE PUBLICAR? PER QUÈ?

Circ. 065/2014
Circular completa (PDF): català / castellano

Ahir vàrem haver de lliurar una comunicació a les meses, amb còpia a RRHH, perquè encara és l’hora que l’empresa publiqui les llistes provisionals proclamades divendres passat. Que ahir fos festiu a Madrid no ha de ser cap impediment per complir (o fer complir al “Karanka” de torn) el calendari electoral a totes les circumscripcions. Hem demanat que es publiquin d'immediat les candidatures a la plantilla. Tothom té dret a veure-les i si és el cas, fer les reclamacions pertinents, més si tenim en compte el que ens veim en el cas d'explicar, com cada quatre anys!

LLISTES «BRUTES»
Com a les darreres eleccions sindicals, hem de denunciar la feina bruta dels que elaboren llistes amb enganys i manipulacions. La més coneguda és la de fer signar a companys i companyes l’acceptació d’anar a llistes fent creure que només és un aval per poder presentar candidatura. No és així. Signar l’acceptació implica anar a llistes i assumir la responsabilitat compartida del sindicat a què es representa. Aquesta mala pràctica de voler fitxar així PERSONES ENGANYADES acabarà (de nou) amb algunes baixes de les llistes abans de les eleccions. Què passaria si fessin les coses bé? Pot ser no podrien omplir ni mitja llista?
Davant d’aquestes maniobres adulteradores de la transparència i bondat d’un procés electoral, UNIÓ OBRERA BALEAR manifesta el seu compromís amb el joc net. Mantenim l’esperança que el seny i l’ètica s’imposaran i podrem dur a terme unes eleccions sindicals transparents i democràtiques. No tenim gaire confiança en els nostres competidors sindicals, però sí amb la dignitat de les persones.

MOLT IMPORTANT: Revisau, a l’apartat «Personal» de l’iNostrum (transacció 9027) les candidatures provisionals. Feim un clam, des d’aquí, a qualsevol persona que s’hagi vist inclosa amb enganys o confusions dins d’una llista sindical, que ho notifiqui d’immediat per fer el tràmit legal pertinent d’eliminar el seu nom i donar-se de baixa com a candidata a les eleccions. ESTAU PENDENTS DE LA PUBLICACIÓ DURANT EL DIA D’AVUI!CORRESPONDÈNCIA REBUDA. CORATGE, KATIANA!

L’EFECTE TSUNAMI DE LA SENTÈNCIA D’EXTERNALITZACIÓ!

Circ. 064/2014
Circular completa (PDF): català / castellano

Anam rebent telefonades d’arreu d’Espanya d’empleats externalitzats en diverses entitats que s’assabenten de la sentència de l’Audiència Nacional, estimatòria de la demanda d’UOB. A més d’exclamar-se del que va arribar a signar el binomi UGT/SESFI, aquestes persones agraeixen la feina feta i els informam dels recursos de cassació que han duit a terme Energuia Web i BMN i que seguirem defensant amb tota la nostra força els drets laborals dels treballadors afectats. La nostra assessoria jurídica ens diu que no pot ser que omplin quaranta fulls de recurs amb una suposada situació econòmica precària i que, per altra part, s’escampi a bombo i plateret que BMN és hipersolvent i millor que el Popular! En la resposta als recursos agafam la bandera de la demanda que, per desgràcia, CCOO ha deixat periclitar (en no presentar el seu propi recurs de cassació). Bastirem una resposta a l’alçada de Guillem, Ana B, Xisca, Toñi, Marga, Fernando, Guillem, Concha, Mar, Jesús, Rafel, Javier, Joana, Ramon, Toni, Xisco, Xim, Antònia, Pep, Xisca, ... i tots els treballadors que varen haver d’extingir la seva relació laboral per culpa del binomi UGT/SESFI i els acords de naufragi sindical a què varen arribar amb la Direcció! Cos meu, recorda! Si aconseguim que la sentència sigui ferma, aquests que eren (són) els nostres companys podran veure una mica compensat el patiment sofert. Hi posarem tot l’esment!
ES CONFIRMA UN ALTRE ÈXIT DE LA NOSTRA ASSESSORIA JURÍDICA!
Com ja vàrem informar, el 3 de febrer d’enguany la Sala del TSJ de Balears va dictar sentència declarant nul•la la suspensió de contracte d’un membre del Comitè dels Serveis Centrals.
Doncs, divendres passat, al Jutjat n. 1 dels Socials de Palma, hi va haver una CONCILIACIÓ prèvia al judici (atenció, notícia!, BMN ha volgut conciliar!) en el cas d’altres dues suspensions de contracte (EXECUTADES PER LA DIRECCIÓ DESPRÉS DE SABER LA SENTÈNCIA DE 3 DE FEBRER!) a dos membres del Comitè d’Oficines que a la fi podran incorporar-se a la feina.

Vg. un fragment de l’acta:
Por la empresa demandada se manifiesta que al haber sido resuelto por la sala de lo social del TSJ de Baleares un supuesto idéntico al presente por sentencia de 03/02/14, se retira la decisión adoptada de suspensión de contratos iniciada el (…), dejándola sin efecto, dada la nulidad de la medida al tener los actores la condición de miembros de la representación unitaria, provocando ello que los actores se incorporen al puesto de trabajo (…), procediendo la empresa en la nómina correspondiente a este mes de noviembre de 2014 a regularizar y abonar los salarios que se hubieran devengado desde el día (…) al día (…) ambos inclusive, tal cual como si se hubiera prestado servicio efectivo, incluso si procediere regularizar la cotización al sistema de la Seguridad Social de los actores en el período temporal citado (…)
Les tres persones valentes pertanyen, naturalment, a l’equip de feina d’UOB! Lluny d’arronsar-se quan en un cas, en 1a instància, la Justícia va girar l’esquena, varen seguir lluitant fins aconseguir que es fes Justícia. Aquesta és la classe de persones que, protegides per la força de la Mata de Jonc, pot defensar la plantilla passi què passi i davant qui sigui. Jaume Oliver (UGT) pronosticava que la nostra assessoria jurídica «no guanyaria mai cap cas a BMN». Mala visió de futur o comentari interessat per treure rèdits “sindicals” en un moment determinat? I, sobre tot, quina moral de derrota és aquesta, que abans de jugar el partit ja el dóna per perdut? No caurà d’aquest tro, devers UOB, sindicat PRÀCTIC i d’ÈXIT: FETS I NO PARAULES!
ASSEGURANÇA DE SALUT: OBJECTIU ASSOLIT. SEGUIM!
Hem superat el número mínim d’assegurats (100) necessari perquè la pòlissa d’Adeslas–CIC sigui una realitat. I segueix pujant el número d’inscrits! Ens en felicitam i encoratjam tothom que tingui dubtes a fer el pas. Com més siguem, més capacitat de negociació tendrem davant la companyia asseguradora. Tothom recorda què bé que anava quan la històrica pòlissa de Sanitas la controlava la representació laboral (concretament, el Comitè Intercentres de Sa Nostra del que alguns han renegat durant aquest mandat), i tots sabem què va passar després: primer, que la pòlissa va passar a ser controlada per la Direcció (primer de Sa Nostra i després de BMN) i, segon, que la Direcció i els sindicats complaents varen decidir que l’empresa havia de deixar de pagar l’assegurança als empleats i varen incloure la retallada com a mesura d’acompanyament de l’ERO de maig 2013. Des d’aleshores, les quotes han pujat de manera vertiginosa i també, en correspondència, la comissió del mediador. Així, es tancava el cercle i n’hi ha que han tret rèdit a partir de la salut de les nostres famílies! El greuge és encara més galopant si recordam que a Sa Nostra el dret a la targeta sanitària provenia d’un quid pro quo amb la panera de Nadal (a la que la plantilla havia renunciat a canvi de l’assegurança). Ja n’hi ha prou!
Ara, amb la nova pòlissa d’Adeslas, el prenedor és la Confederación Intersindical de Crédito (CIC). Amb els treballadors afiliats a CIC de tot el sistema financer espanyol aconseguim la massa crítica necessària per mantenir sempre la negociació dins camp propi. Trobareu tota la informació sobre aquesta assegurança de salut al nostre bloc (cercau “unió o...” o “sindicat uo...” al Google), a davall n’Asterix.

dijous, 6 de novembre de 2014

A LA DESESPERADA, MOSTRANT EL LLAUTÓ!

Circ. 063/2014
Circular completa (PDF): català / castellano

El procurador ens ha comunicat que BMN i Energuia Web han interposat recursos de cassació al Tribunal Suprem contra la sentència de l’Audiència Nacional que va declarar nul el primer acord d’externalització a BMN.
Els recursos, tan bèsties en llargària i enrevessats, com febles en arguments per rebatre la sentència i tots i cada un dels arguments de la nostra demanda encara vius jurídicament, delaten la desesperació de les respectives Direccions d’aquestes empreses, que a més de l’enorme despesa en missers a què hauran de fer front, es veuen venir la calabruixada de reclamacions (si més no, econòmiques) quan la sentència sigui ferma. L’assessoria jurídica d’UOB ja està treballant en la resposta a aquests recursos.
La Sala ens informa que va emplaçar CCOO a presentar igualment el recurs de cassació que havien anunciat però que finalment no han fet i, per tant, es dóna per no formalitzat. Si realment és així, lamentam que CCOO hagi deixat caure la seva demanda, “desestimada” per un fallo de l’Audiència Nacional que no entrava en el fons del seu argument. Hagués estat interessant obtenir un pronunciament de la Justícia perquè bé que hagués pogut anar en benefici de les persones afectades!
El paper d’UGT –i SESFI– en les externalitzacions ha estat ben lamentable des del punt de vista sindical. No només varen signar uns acords declarats frau de llei (a canvi de què?) sinó que després han actuat de comparses fent costat als arguments empresarials inclús durant el judici!
El paper més lamentable de tots, però, ha estat el del representant d’UGT nostrat. Ho és de veres, de la nostra terra? No ho sembla per res! (Vegeu les proves al dors!) Què és el que ha venut, per fer llistes a les Illes? Fum? Qui li ha comprat i per què? N’haurem de seguir parlant.


IMPORTANT: UN COP COMUNICADA A LES PARTS LA SENTÈNCIA QUE DECLARAVA NULS AQUESTS ACORDS, EL “COMANDANT” D’UGT-BMN S’ENCARREGAVA DE SIFONAR A LES TOTES EL MATEIX ARGUMENT (BRANDANT LA POR!) QUE LES DIRECCIONS VAREN UTILITZAR DAVANT ELS AFECTATS EXTERNALITZATS PER FER-LOS SIGNAR INDIVIDUALMENT, RENUNCIANT ALS BENEFICIS DE LA SENTÈNCIA. QUIN VASSALLATGE MÉS REPUGNANT!

dimecres, 5 de novembre de 2014

EL VOT PER CORREU

Circ. 062/2014
Circular completa (PDF): català / castellano


El proper dia 26 de novembre, dimecres, se celebraran eleccions sindicals a BMN. Hi haurà urnes:
  • Als respectius Serveis Centrals, per a l’elecció dels Comitès d’aquests centres i també allotjant la mesa central de Sucursals.
  • Itinerants (depenents de la respectiva central d’oficines), que faran rutes per les oficines, 13 d’elles per les illes Balears.

Si preveieu que aquest dia no sereu ser al vostre centre de treball i voleu exercir el vostre dret a vot podeu emprar el mecanisme del vot per correu que explicam en el següent epígraf.
Si després el dia de les votacions podeu votar presencialment, ho podreu fer, però si no és el cas s’haurà garantit la vostra participació.

COM VOTAR PER CORREU?

Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la empresa.
Artículo 10. Votación por correo.

1. Cuando algún elector prevea que en la fecha de votación no se encontrara en el lugar que le corresponda ejercer el derecho de sufragio, podrá emitir su voto por correo, previa comunicación a la mesa electoral.
Esta comunicación habrá de deducirla a partir del día siguiente a la convocatoria electoral hasta cinco días antes de la fecha en que haya de efectuarse la votación.

2. La comunicación habrá de realizarse a través de las oficinas de Correos siempre que se presente en sobre abierto para ser fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada, exigiendo éste del interesado la exhibición del documento nacional de identidad, a fin de comprobar sus datos personales y la coincidencia de firma de ambos documentos.
La comunicación también podrá ser efectuada en nombre del elector por persona debidamente autorizada, acreditando ésta su identidad y representación bastante.

3. Comprobado por la mesa que el comunicante se encuentra incluido en la lista de electores, procederá a anotar en ella la petición y se le remitirán las papeletas electorales y el sobre en el que debe ser introducida la del voto.

4. El elector introducirá la papeleta que elija en el sobre remitido, que cerrará, y éste, a su vez, juntamente con la fotocopia del documento nacional de identidad, en otro de mayores dimensiones que remitirá a la mesa electoral por correo certificado.
Recibido el sobre certificado, se custodiará por el Secretario de la mesa hasta la votación, quien, al término de ésta y antes de comenzar el escrutinio, lo entregará al Presidente que procederá a su apertura, e identificado el elector con el documento nacional de identidad, introducirá la papeleta en la urna electoral y declarará expresamente haberse votado.

5. Si la correspondencia electoral fuese recibida con posterioridad a la terminación de la votación, no se computará el voto ni se tendrá como votante al elector, procediéndose a la incineración del sobre sin abrir, dejando constancia de tal hecho.
No obstante lo expuesto, si el trabajador que hubiese optado por el voto por correo se encontrase presente el día de la elección y decidiese votar personalmente, lo manifestará así ante la mesa, la cual, después de emitido el voto, procederá a entregarle el que hubiese enviado por correo si se hubiese recibido, y en caso contrario, cuando se reciba se incinerará.

MODELS PER FER LA PETICIÓ

Us adjuntam enllaços per a fer les peticions de vot per correu a la Mesa que us correspongui segons els cens definitiu!
Enllaç al model per a la Mesa de Sucursals (Illes Balears)
Enllaç al model per a la Mesa de SSCC (Palma)
Enllaç al model per a la Mesa de SSCC (Madrid) –pendent de confirmar la direcció de la Mesa–

CRIDAU-NOS SI NECESSITAU ALGUN ACLARIMENT!