Traductor

dilluns, 29 de setembre de 2014

COMUNICAT DE PREMSA UOB-CIC

Circ. 045/2014
Circular completa (PDF): català / castellano

La Confederació Intersindical de Crèdit (CIC) posa a disposició la consulta a la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE), de la mateixa CIC i de totes les seves organitzacions confederades.

Aquests dies la Confederació Intersindical de Crèdit (CIC) posa a disposició dels treballadors d'estalvi i banca i, en general, de totes les persones interessades, la consulta a la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE) de la pròpia CIC i totes les seves organitzacions confederades.
La consulta CIRBE mostra totes les operacions d'actiu (préstecs) concedides a persones físiques o jurídiques per les entitats de crèdit que envien periòdicament aquesta informació als sistemes informàtics del supervisor bancari espanyol.

Ja han estat preavisades les eleccions sindicals en el sector i tindran lloc el proper 26 de novembre. Des de CIC emplaçam tots els sindicats que vulguin presentar-se a publicar la seva consulta CIRBE; la del sindicat i la de tot el seu perímetre empresarial i fundacional. No fer-ho seria faltar a la transparència deguda als treballadors que representem i a la societat en general.

Durant aquest convuls mandat, ple de procediments d'acomiadament col·lectiu (EROs) a les entitats financeres hem percebut que la defensa dels drets dels treballadors del sector és inversament proporcional al nivell d'endeutament que tenen els sindicats, precisament amb les entitats patronals amb les que han de negociar acords. Causen estupor les notícies de premsa sobre condonacions de deute a alguns sindicats, així com el passi d'actius bancaris de titularitat sindical cap a la Societat de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB).

CIC s'ha personat en causes obertes contra els antics directius de les caixes d'estalvi. Hem tingut accés a les actes de Consells d'Administració d'algunes caixes i hem constatat com es refinançava a UGT, CCOO i empreses del seu perímetre de consolidació, coincidint amb la negociació d'expedients de regulació d'ocupació, concretament a Bankia i les seves caixes origen.

La consulta CIRBE estarà disponible al nostre web, e-cic.es, juntament amb les totes les de les nostres organitzacions confederades. Aquests documents s'actualitzaran mensualment fins a la celebració de les eleccions, i de manera trimestral després de les mateixes. Volem allunyar-nos de la xerrameca propagandística a què ens tenen acostumats els sindicats megalòmans, CCOO i UGT, enfocada a la simulació i ocultació dels seus principals problemes: la mala gestió, el seu endeutament i, en alguns casos, la corrupció. Amb aquesta acció demostram amb fets les bases de la nostra acció sindical: la paraula d’UOB-CIC és una veu clara, lliure i no hipotecada!

El CIRBE d'UOB el podeu veure aquí.

dijous, 25 de setembre de 2014

BMN ES DESENTÈN DE LA FORMACIÓ PER A LES OPOSICIONS DE CAPACITACIÓ!

Circ. 044/2014
Circular completa (PDF): català / castellano

Vàrem rebre l’esborrany d’acta de la recent sessió de la Comissió de Formació i, oh, sorpresa!, s’havien oblidat de reflectir-hi les manifestacions de la part social dutes a terme al torn obert de paraules (punt que figurava a l’ordre del dia!). En conseqüència, vàrem remetre el següent correu:

Apreciamos la diligencia en la redacción y puesta a disposición del borrador del acta de la sesión, en el que falta incluir el punto “5. Ruegos y preguntas”.
Y en este punto, deseamos que se incluya (además de lo expresado por el resto de miembros de la Comisión) la observación de este sindicato referida a la necesidad de presupuestar el próximo proceso de oposiciones para ascensos por capacitación y también la solicitud de información en relación al Proyecto Magenta al no aparecer mención en documentación de Formación.

I del departament de Formació de BMN vàrem rebre la següent resposta:

Las actas de la Comisión de Formación incluyen, por criterios de eficiencia, únicamente los acuerdos alcanzados en las reuniones ya que así se decidió en la reunión de constitución de la Comisión. De esta manera, las observaciones formuladas a las que hace referencia fueron contestadas en la misma reunión por Iñaki Cazorla descartando que sean competencia de la Comisión de Formación, de ahí que no figuren en el acta. En el caso de las oposiciones para ascenso por capacitación debe tratarse en el ámbito de la mesa de Relaciones Laborales y el Proyecto Magenta corresponde al Departamento de Selección, al cual ya se le ha traslado dicha solicitud de información.

Oletú! Deix de posar a l’acta allò que no em convé? Què és això? Una nova “norma mordassa” que s’acaba d’inventar BMN? Per criteris d’eficiència? Quina gràcia, l’empresa! Què vendrà després? Eliminar els torns oberts de paraules de les reunions? Què passa? Que no volen ni “sentir parlar” de les oposicions d’ascens per capacitació? Doncs, comença a ser ben hora de posar-les a l’agenda! Per UOB, l’esborrany d’acta de la Comissió de Formació 10-9-2014 és NO CONFORME!

QÜESTIONARI DE PERSONALITAT (MAGENTA)

Contestar o no un qüestionari de PERSONALITAT en l’àmbit laboral és totalment voluntari. No es pot imposar haver de respondre’l. De fet, seria il·legal obligar a contestar. Si algú rep pressions en aquest sentit, que ens avisi d’immediat. Altra cosa seria un qüestionari on es demanassin assumptes exclusivament DE FEINA. No és el cas d’aquest!

A més a més, hem de dir que, a criteri dels psicòlegs consultats, l’eina és molt qüestionable i això ja perverteix el resultat que puguin obtenir: es passen de rosca en fer triar entre “el millor” i “el pitjor”. Es tracta d’un “sí/no” encobert; una trampa. També s’equivoquen (o és intencionat?) quan demanen que la gent es posi en situació laboral a l’hora de fer el test. Això tècnicament és contradictori amb el fet de ser un test de personalitat. Que cadascú n’extregui les conclusions per dirimir si vol fer o no un qüestionari que posarà en mans de la Direcció les seves habilitats socials, dependències, independències i neguits.

ARTICLE D'OPINIÓ: JAUME PERELLÓ

El PP ens impedeix aprendre la lliçó de Sa Nostra

COMUNICAT SINDICAT SECAR (Unicaja)

Correu rebut dels companys del sindicat SECAR, confederat a la CIC:

"A través de esta Circular Informativa, el Sindicato SECAR desea reconocer, y valorar, la magnífica defensa de las condiciones laborales de los compañeros del sector llevada a cabo por Sindicatos Independientes integrados en la Confederación Intersindical de Crédito – C.I.C. – (al igual que el Sindicato SECAR) gracias, entre otros extremos, a la libertad y transparencia con la que actuamos los sindicatos verdaderamente independientes, conformados única y exclusivamente por compañeros capacitados para negociar en tu nombre, sin necesidad de recurrir a la presencia de “ajenos” impuestos por las arcaicas estructuras piramidales de los sindicatos de clase."

Enllaç al comunicat.

dimecres, 24 de setembre de 2014

MAGENTA, SIMA, PRL

Circ. 043/2014
Circular completa (PDF): català / castellano

EL QÜESTIONARI DE PERSONALITAT MAGENTA, ENCARA!

Ahir mateix UOB va rebre una convidada a emplenar el qüestionari de personalitat afecte al Projecte Magenta. Com que UOB és una persona jurídica hem suposat que es tracta, a la fi, de la resposta de RRHH a la nostra petició de conèixer el contingut d'aquest qüestionari, petició de la que vàrem informar en la nostra circular n. 41.

En principi, “mesurar” la plantilla no és dolent. Allò que és dolent és que en facin interpretacions interessades contra els interessos dels treballadors i no valoracions positives i de millora. Com que la resposta a aquest qüestionari és nominativa, ens assegurarem que es respecten els drets dels treballadors. Si no hi ha il·legalitat ni intromissió a l'esfera privada personal no hi farem oposició. I al contrari, en farem molta si es veuen intencions ocultes que puguin ser perjudicials per qui respon. Donarem la nostra opinió després de consultar els corresponents experts.


AVUI, A MADRID...

...hi ha una conciliació en el Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA) de Madrid per al tema de la classificació d’oficines. UOB va iniciar accions legals en aquest tema acudint a la Inspecció de Treball. Ens va donar la raó. Tant de bo els sindicats que han iniciat aquestes altres accions, judicials amb conciliació prèvia (i que poden repercutir en l’actuació inspectora, aturant-la), arribin fins a l’enfront. UOB es posarà al costat de totes les reivindicacions en defensa dels treballadors sempre que estiguin ben fonamentades. En tot cas, farem el possible per assegurar l’èxit judicial. En conseqüència, avui un representant legal d’UOB i de la nostra assessoria jurídica es farà present al SIMA.


I TAMBÉ...

...hi ha reunió de la Mesa Tècnica de PRL. Juntament amb la resta de sindicats haurem de fer menció a la situació cada vegada més habitual de treballadors que es troben tot sols (per la raó que sigui, vacances, malalties, etc.) en una oficina en horari d’atenció al públic. Volem que BMN apliqui ja allò que escriu al Protocol d’Atracament!: “en cap moment hi haurà menys de dos empleats en una oficina”. També s’hauria de saber que no hi ha timbre a totes les oficines, ni prop fer-hi!

Per altra part, la recent circular sobre què fer i què no en cas d’atracament entra en contradicció amb consignes que s’han donat en cursos de seguretat i fins i tot amb indicacions donades a la mateixa circular. «No intentar frustrar el atraco» però «el empleado ha de utilizar un pulsador de atraco». És que la llengua castellana no és prou rica per DEFINIR EXACTAMENT què s’ha de fer? I per què no diuen EXACTAMENT què farà la central receptora en rebre l’avís? Seguirà passant que el treballador pitja el botó i la central li telefona i comença a demanar coses tenint l’agressor encara a davant? O ara vendrà directament la policia, amb la qual cosa l’atracador no sortirà de l’oficina?

Haurem de recordar també les nostres comunicacions de gener de 2014 sobre el tema de les cridades de Summa. El Director de Relacions Laborals ens va contestar, i ja en vàrem informar, que no pretenien que ningú posàs en risc la seva integritat i que s’implementaria un nou procediment. Però el cert és que les cridades amb indicacions de fer excursions a mitjanit s’han seguit produint.

I què dir del tema del mobbing, si la Direcció promou exactament allò que el fomenta? A BMN...

  • Hi ha planificació organitzativa del treball que obliga a sobrepassar habitualment els horaris laborals?
  • Es comunica innecessàriament incertesa en les perspectives laborals o canvis de futur?
  • S’assignen a una persona objectius desproporcionats o mal definits?

SÍ A TOT! Estam dins una organització on és habitual sobrepassar els horaris laborals. És més, a partir de certs nivells, està massa ben vist quedar a fer “hores extres” gratuïtes i, encara pitjor, es mira malament als que compleixen l’horari legal (fins i tot a persones amb el 20%). Tots hem fet hores quan ha calgut, en moments puntuals o extraordinaris. Però volem tornar a recordar que estam dins un ERO i que fer hores de més “per norma” no contribueix gens als objectius col·lectius de la plantilla.

El segon punt també és un dels apartats on els darrers mesos i a nivell de reunions d’oficines amb directius de l’entitat de cada vegada més és deixa caure la incertesa que suposa el futur, el fet de no aconseguir els objectius i les campanyes, etc. En un entorn de crisi econòmica encara molt vigent, amb la dificultat que suposa el rellançament de l’economia, els objectius d’una oficina (préstecs a particulars, descompte comercial, préstecs a PIME, etc.) són una tasca realment difícil d’assolir estant, a més a més, totalment desproporcionats els d’unes oficines respecte les altres.

Instam la Direcció de BMN a emprendre el camí de la legalitat (i racionalitat) en aquests temes.

dimarts, 23 de setembre de 2014

CORRESPONDÈNCIA I PREMSA

Circ. 042/2014
Circular completa (PDF): català / castellano

CORRESPONDÈNCIA ENVIADA (19-9-2014)

Sobre el càlcul de la capacitat d'endeutament amb el préstec de Conveni "Atencions diverses"

A LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO ACUERDO 17-12-2013
A LA MESA LABORAL DE BMN
En los acuerdos de homologación de 17-12-2013, anexo II, epígrafe "préstamos y anticipos" se dice que:
"Préstamo social para atenciones varias. En las mismas condiciones a la reguladas en Convenio Colectivo, con las siguientes modificaciones: el capital máximo será de 60.000 euros y existirá la posibilidad de ampliar el plazo de amortización más allá de los 8 años fijados por Convenio, y hasta un máximo de 20 años si se presta garantía hipotecaria. En este último caso se aplicará al tipo de interés un límite mínimo y máximo del 1,5% i 5,25% respectivamente.
Para cualquier préstamo, el exceso de las cantidades que se pueden solicitar sobre las reguladas en Convenio Colectivo estará sujeto a la capacidad de endeudamiento del empleado, entendiendo por ésta que las cuotas por cualquier operación crediticia que tenga el empleado en cualquier entidad sumadas a las de la operación que solicita no puede exceder del 50% de su salario neto en cómputo anual."
Supongamos que un trabajador solicita el préstamo “atenciones varias”. Al parecer, BMN interpreta el segundo párrafo anterior de la siguiente manera:
- Si el trabajador solicita el préstamo hasta 18.030,36 euros, la cuota correspondiente no se tiene en cuenta para los cálculos de la capacidad de endeudamiento.
- En cambio, si solicita más de 18.030,36 euros (hasta el máximo de 60.000), en los cálculos de la capacidad de endeudamiento se considera TODA la cuota de la operación.
En este segundo caso, siendo viable técnicamente conocer la cuota-parte que correspondería a un capital teórico de 18.030,36 euros, entendemos que ese importe debería quedar exento de los cálculos de la capacidad de endeudamiento.
Solicitamos a la Comisión que se pronuncie sobre el particular.
UNIÓ OBRERA BALEAR


RETALL DE PREMSA: LA RUÏNA DELS SINDICATS MEGALÒMANS

Tots els treballadors haurien de prendre consciència del que representa per a un sindicat que ha de negociar acords amb la patronal, ep!, incloent la banca, dependre de subvencions públiques (de “papà Estat” o “mamà autonomia”) o tenir una situació patrimonial delicada o inclús de ruïna, com apunta alguna notícia de premsa. Altra cosa a tenir en compte seran les responsabilitats que es derivin de la (mala?) gestió que els ha dut a aquesta situació.


SE SABRÀ QUÈ HA PASSAT A “SA NOSTRA”?

US ADJUNTAM UN ALTRE RETALL DE PREMSA DE LA SETMANA PASSADA. EL DEBAT PARLAMENTARI SERÀ AVUI DIMARTS I EL PP JA HA DIT QUE NO DONARÀ SUPORT A LA CREACIÓ D’AQUESTA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ. EN ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES S’HAN DUT A TERME COMISSIONS D’INVESTIGACIÓ COM LA QUE ARA ES DEMANA QUE, SI MÉS NO, HAN SERVIT PERQUÈ ELS REPRESENTANTS DEL POBLE HAGIN POGUT ADREÇAR-SE PÚBLICAMENT I EN SEU PARLAMENTÀRIA ALS BANQUERS QUE ENS HAN DUIT ON SOM (vegeu-ne alguns vídeos aquí i aquí).

A LES ILLES BALEARS NO VOLEN CAP COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ! OPACITAT I NUL RESPECTE PER LA SOCIETAT A LA QUAL HAVIEN DE SERVIR ELS ADMINISTRADORS I DIRECTIUS DE LA CAIXA DE LES BALEARS I ELS POLÍTICS DE TORN. QUÈ VOLEN AMAGAR?


divendres, 12 de setembre de 2014

UOB EN DEFENSA DE TOTA LA PLANTILLA!

Circ. 041/2014
Circular completa (PDF): català / castellano

CLASSIFICACIÓ D'OFICINES

Ja en vàrem informar públicament. El passat mes de maig vàrem donar entrada a la Inspecció de Treball una denúncia per la vulneració del Conveni Col·lectiu en el tema de classificació d’oficines. Literalment hi dèiem que BMN negava de manera reiterada el dret d’informació i reclamació sobre la classificació d’oficines i que obstaculitzava clarament un dels sistemes de promoció no afectats per les mesures d’acompanyament de l'ERO. (L’altra sistema no aturat per l'ERO però igualment obstaculitzat és el dels ascensos per capacitació. En parlarem més abaix.)
A primers de juny vàrem rebre l’informe de l’inspector, en resposta a la denúncia d'UOB, que no deixava lloc per al dubte. Aquí teniu els enllaços a la pàgina 1 i a la pàgina 2.
Celebram que altres forces sindicals hagin enfilat (a la fi!), el camí dels Tribunals en defensa dels treballadors. Ens personarem en les accions i procurarem fer tot el possible perquè es faci justícia.

UN ALTRE ÈXIT JUDICIAL!

Els tribunals han desestimat el recurs de BMN contra les mesures cautelars que havia aconseguit l'assessoria jurídica d'UOB en defensa d'una persona afectada per la segona externalització (Docout).
Quant a la vista del conflicte col·lectiu d'UOB i CCOO del passat dia 4 de setembre a Madrid (Audiència Nacional), el president de La Sala, en veure gairebé les mateixes cares que al juliol, va demanar a les empreses i sindicats signants del frau si "no els havia agradat la doctrina Aramendi" (ponent). Doncs, es veu que no a tots, perquè BMN i Energuia Web han recorregut la sentència de la primera externalització. CCOO també ha recorregut al Suprem en no estar d'acord que li desestimassin la seva demanda. Les actuacions judicials de la segona externalització (Docout) queden suspeses fins a tenir sentència ferma de la primera (Energuia Web).

LA COMISSIÓ DE FORMACIÓ I LES OPOSICIONS

El proppassat dia 10 vàrem assistir a la Comissió de Formació de BMN i vàrem aprofitar l'avinentesa per recordar a la Direcció que pensin a pressupostar el procés d'oposicions i els materials de formació corresponents de cara a les que han de ser les properes proves d'ascens per capacitació. Aquest és un tema que ja passa molt d'hora. UOB va denunciar-ho a la Inspecció al mateix temps que la classificació d'oficines. Vg. l’informe de l’inspector (pàgina 1 i pàgina 2). Per a UOB té la mateixa importància la promoció professional dels "curritos" que la dels responsables d'oficina.
També vàrem aprofitar per proposar que la Comissió tingués accés, a través dels informes de seguiment, a les valoracions que fan els partícips de les accions formatives en què prenen part. Ens arriben comentaris que no tot ve de Xauxa, com ens volen vendre.
Per altra part, vàrem demanar per què al Pla de Formació no hi figuraven per enlloc dues paraules que la Direcció ha posat de moda, "Proyecto Magenta", si és veritat, com es diu a la segona part del vídeo de la portada de l'i-Nostrum, que els plans de carrera i els models de selecció i formació han de beure de l'anàlisi de les respostes als qüestionaris que han convidat als treballadors a emplenar de manera nominal, per què no figura res d'això al Pla de Formació? O és que els qüestionaris han de servir per altres coses? Per què no ens els han facilitat? Veurem en què acaba tot plegat. La Direcció, tot s'ha de dir, es va oferir a enviar-nos els qüestionaris. Els esperam!

dimarts, 2 de setembre de 2014

ENFILALL D'ÈXITS JUDICIALS D'UOB

Circ. 040/2014
Circular completa (PDF): català / castellano

BMN VA EXECUTAR SUSPENSIONS IL·LEGALS

Nova sentència judicial guanyada per l'Assessoria Jurídica d'UOB!

A la sentència guanyada per un company d'UOB membre de Comitè que BMN havia suspès il·legalment de contracte obviant que era un representant dels treballadors (*) hem d'afegir ara una nova sentència de 18 d'agost (i que ja és ferma) en el judici per suspensió de 6 mesos (de l'anterior ERO, el de 2012) executada fora de termini i que després BMN va "convertir" en suspensió de 3 mesos. D'humans és errar i d'irracionals perseverar en l'error!
Fallo ESTIMAR DEMANDA interpuesta por ..., ..., ... y ... contra la empresa BANCO MARE NOSTRUM, S.A., DECLARANDO INJUSTIFICADA la suspensión de contratos de trabajo de los actores durante el período de 1 de enero de 2013 a 31 de marzo de 2013, CONDENANDO a la empresa demandada a abonar a los actores los salarios dejados de percibir durante los tres meses de suspensión (…) y a la reposición a los actores como cotizantes activos (…), sin pérdida o salto de cotizaciones reales (…)
Notifíquese a las partes esta resolución, haciéndoles saber que contra la misma no cabe RECURSO ALGUNO, según lo dispuesto en el artículo 138.6 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.
(*): No és un cas aïllat. Hi ha més demandes per aquest fet i per consegüent en breu hi haurà més sentències condemnatòries contra BMN.

EFECTES DE LA SENTÈNCIA DE LA PRIMERA EXTERNALITZACIÓ

Després de la sentència de l'Audiència Nacional de la que vàrem informar al juliol, els "Relacions Laborals" de BMN i d'Energuia Web varen apressar-se a posar davant d'aquells treballadors "externalitzats" amb l'acord declarat nul (tot un contrasentit!) un contracte per validar individualment allò que la justícia havia tombat per FRAU. Entenem que tothom va fer allò que va estimar per convenient al seu cas. La nostra opinió és que el FALLO és determinant, que allò que és declarat nul té efectes nuls i, a més, no pot tornar-se vàlid amb el pas del temps: quod nullum est nullum effectum habet et non potest tractu temporis convalescere. Doncs això!
Ara, el problema greu per a BMN (ep!, i per a la resta de signants, Energuia Web, UGT i SELG-SIC-SECP-ACCAG –o sigui, SESFI–) esdevindrà quan la sentència sigui ferma, amb els treballadors que varen optar per l'extinció (la gran majoria), perquè de ben segur podran reclamar danys i perjudicis per haver estat víctimes d’un FRAU. I tots aquests ja queden prou enfora de les llengües bífides i les queixalades in-humanes!

DIJOUS 4, NOU JUDICI A L'AUDIÈNCIA NACIONAL

Pel cas de la 2a externalització (la de Docout), tornarem anar a Madrid a aquesta instància judicial per defensar la plantilla afectada. S'allanaran BMN i la resta de demandats (Docout, UGT i SELG-SIC-SECP-ACCAG –o sigui, SESFI–)? O haurà recorregut la sentència de la 1a externalització per diferir les indemnitzacions? Encara serem BMN quan els responsables hagin de fer-hi front?

REPERCUSSIÓ DE L'INGRÉS A COMPTE DEL SALARI EN ESPÈCIE

A qui correspongui. No hem tornat a saber res d’això. A la plantilla a la que abans no se li repercutia l’ingrés a compte del salari en espècie li agradaria saber com està el tema; o era una traïció sindical més dels qui diuen que UOB no té força? Gràcies!

-------- Mensaje original --------


Asunto: Re: Solicitud de convocatoria de comisión de seguimiento y reunión elecciones sindicales.
Fecha: Thu, 03 Jul 2014 13:21:50 +0200
De: Unió Obrera Balear
Para: Jesus Vazquez UGT, Manuel Nañez Perez BMN
CC: Paco Herrero UGT, Jaume Oliver Valles UGT, Ramon Guirao CCOO, Alberto SIC, Alberto SELG, Esther Montero Del Saz SECP, Antonio Ballesteros Martín CGT, Miguel Lopez ACCAG
Buenos días,
Entre los acuerdos de homologación no hay ninguno referente a la retribución en especie. En la Comisión de Seguimiento no se pueden tratar temas que competan a la RLT. Se debería tratar el tema en una reunión de Relaciones Laborales.
Asimismo queremos recordar que en el Pacto de Empresa de Sa Nostra, supuestamente derogado por los firmantes de la homologación de condiciones laborales, sí se trataba el tema del salario en especie, art. 48 (*).
Un saludo,
UOB
(*): Art. 48. Pacto de Empresa Sa Nostra: La entidad mantiene el compromiso de soportar la repercusión del ingreso a cuenta derivado de la retribución en especie (...)

-------- Mensaje original --------

Asunto: Solicitud de convocatoria de comisión de seguimiento y reunión elecciones sindicales.
Fecha: Thu, 3 Jul 2014 11:30:26 +0100
De: Jesús Vázquez UGT
Para: Manuel Nañez Perez BMN
CC: Paco Herrero UGT, Jaume Oliver Valles UGT, Ramon Guirao CCOO, Alberto SIC, Alberto SELG, Esther Montero Del Saz SECP, Antonio Ballesteros Martín CGT, Miguel Lopez ACCAG, UOB

Buenos días a todos:
Desde la sección sindical de UGT-BMN solicitamos que se convoque con carácter de urgencia a los componentes de la comisión de seguimiento del acuerdo de 17.12.2013 sobre la armonización de condiciones laborales, para tratar los siguientes puntos:
1.- Incentivos variable histórico fijo de Servicios centrales de Cajamurcia y Caixa Penedes.( Complemento salarial de fusión).
2.- Bolsa de vacaciones CajaGranada.
3.- Retribución en especie Sanostra.
4.- Varios.
Igualmente y a continuación de esta, solicitamos otra sobre el tema exclusivo de "Elecciones Sindicales", puesto que los pre-avisos serán para el 28.08.2014 y debemos acordar determinados puntos sobre esta materia.
Sin nada mas que exponer reciban un cordial saludo.