Traductor

dimecres, 6 d’agost de 2014

CCOOMUNISME MAL ENTÈS

Circ. 039/2014
Circular completa (PDF): català / castellano

MÉS VERITATS DEL PLA DE PENSIONS


En relació a la circular E-51 de CCOO sobre els plans de pensions, hem de puntualitzar i corregir alguns aspectes que és important que la plantilla conegui:

PRIMER. D'ON VÉNEN TOTS ELS MALS? DE L'ERO DE 2013!


Vénen del compromís dels signants de l’ERO de 2013 que diu que “el coste global de dicho sistema [de previsió social complementària] se reduzca en un 25% con respecto al coste del sistema de 2012 referido a la plantilla a 30-6-2013”. Això, UOB ho té impugnat davant l’Audiència Nacional (AN). I quina és l’opinió de l’AN, admet CCOO, expressada en la sentència de Liberbank? Que un acuerdo laboral, por sí mismo, no puede modificar las especificaciones del plan. Blanc i en botella?

SEGON. QUE NO ESCAMPIN LA BRUTOR QUE ELLS HAN GENERAT!


UOB va signar amb salvetats els acords d’homologació de 17-12-2013. Per aquestes salvetats, la Direcció de BMN diu que és com si UOB no hagués subscrit res. O tot o res, diu. I, coherentment, no ens convoca a les comissions de “asentimiento”. (CCOO encara no se n’ha assabentat?) En tot cas, hem de deixar clar que: (a) La circular de CCOO enllaça de manera burda i interessada l’acord de l’ERO amb l’homologació salarial i encoloma fal·laçment a tots els sindicats de l’empresa una responsabilitat que és exclusiva dels que han signat renúncies que repararan els tribunals. Y (b) Molts de partícips del Pla de Sa Nostra han sofert una dràstica minva en el Dret Consolidat, que és un concepte diferent a la Provisió Matemàtica. Seguim a l’espera que l’actuari de contrast (que, per cert, és un consultora amb participació dels sindicats majoritaris –vg. circular UOB 077/2013, de 15 de novembre, CPPS: Tècnics o comissaris polítics?– que ara segons CCOO va errada de comptes) ens faci arribar la Revisió Financera Actuarial corresponent a l’any 2013. Si es torben un poc més serà un Rècord Guiness. O pot ser és que no saben com explicar l’inexplicable?

TERCER. SOBRE LA SUSPENSIÓ D'APORTACIONS: MEMORINO!


Aportam dues proves documentals per desemmascarar CCOO (i la Direcció!):

(A) Circular informativa CINF.2012.0035 de Intranet Sa Nostra, “Aplicación de la reducción salarial temporal pactada en el acuerdo laboral de mayo 2012”, firmada por Luis Mendoza: “Existe la posibilidad de optar para que la reducción se aplique en primer lugar a la aportación de ahorro al Plan de Pensiones. (...) Los empleados adscritos al plan de pensiones de Sa Nostra no podrán efectuar la opción, debido a la configuración técnica del mismo.

(B) Correu de acuerdo.salarial@grupobmn.es (àlies de Direcció BMN + sindicats lacais?), de juliol 2012, amb què es va respondre a totes les persones del Pla de Sa Nostra que volien optar per la suspensió d’aportacions: “Le comunico que su petición para que se le aplique la rebaja salarial temporal a la aportación al plan de pensiones no podrá ser atendida, dado que esta opción solamente opera cuando las especificaciones del propio plan lo permitan, que no es el caso del suyo. Esta interpretación del acuerdo ha sido ratificada por la Comisión Mixta de Seguimiento del propio acuerdo laboral de 17 de Mayo de 2012, en su reunión de 12 de Julio de 2012.

I ara CCOO diu que “en ningún caso [es] porque no se pueda hacer, ya se ha hecho en otros sitios, sino porque la suspensión de aportaciones en los sistemas de prestación es técnicamente más compleja (...)” y també que “La suspensión de aportaciones al plan de Sa Nostra no se hizo porque no se pudiera, sino porque no se quiso (...)” Ah! Ara resulta que “no se quiso”? I qui no ho va voler? Doncs, com hem vist a les proves, els “interpretadors” de sempre, els de la comissió de “asentimiento”, entre els quals CCOO i la Direcció, a la qui només li interessava saltar per damunt la Comissió de Control del Pla de Pensions Empleats Sa Nostra. Els sindicats complaents li ho varen brindar en safata. UOB, al 2012, ja va defensar que era possible tècnicament la suspensió d’aportacions al Pla de Sa Nostra i que tothom pogués triar entre això o la rebaixa salarial. Ens ho varen negar els mateixos que ara se n’exclamen amb l’objectiu pervers de posar la plantilla de BMN en contra del Pla de Sa Nostra! Que tothom sàpiga com actuen!

QUART. MOLT PREOCUPANT EL COMUNISME MAL ENTÈS DE CCOO!


Volen “Un sistema de previsión social de futuro único y unificado para toda la plantilla de BMN, lo que significa un mismo salario pensionable, mismas aportaciones al plan de pensiones y misma cobertura de riesgos.” Amollen això i es queden tan amples! Què passarà amb el complement de residència? Ja el donen perdut? O deixarà de ser pensionable? Volem recordar que una part del que abans era “complement de residència” (inclús una part del de les pagues “normals”) ara rau dins el Complement Salarial de Fusió, però no per això ha de deixar de ser pensionable. Al menys UOB no hi renunciarà. Què faran els altres sindicats? UOB defensa els interessos de la plantilla (de tota). I sempre, sempre, sense perjudicar ningú. Poden dir el mateix els sindicats megalòmans, uniformitzadors a la baixa, laminadors dels drets laborals?

LA MARE DE DÉU D’AGOST I EL 20% DE REDUCCIÓ


El dia de l’Assumpció enguany cau en divendres. Les persones que tenguin suspensió aquest dia, passa al dijous 14 d’agost.

UOB US DESITJA UN BON ESTIU!

PROMOCIÓ PER CAPACITACIÓ, APLICACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ D'OFICINES: QUÈ ESPEREN?

Circ. 038/2014
Circular completa (PDF): català / castellano

PROMOCIÓ PER CAPACITACIÓ I APLICACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ D'OFICINES; QUÈ ESPEREN?


En la nostra circular 021/2014, de 15 de maig, vàrem informar de les dues denúncies interposades per UOB davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), amb entrada a la Direcció Provincial de les Illes Balears, però redactades "en clau BMN". Una sobre la no convocatòria de les proves de capacitació i l'altra sobre la no publicació (aleshores) ni aplicació de la classificació d'oficines. En ambdós casos la Direcció de BMN encara ara està obstaculitzant dues vies legítimes de promoció dels treballadors (i diferint, en conseqüència, la retribució associada), vies no suspeses per l'acord laboral de l'ERO de maig de 2013. En la nostra circular 027/2014, de 13 de juny, informàvem puntualment de les respostes de la ITSS. En ambdues, la ITSS Illes, com prevèiem, eleva les actuacions inspectores a la ITSS Madrid perquè afecten potencialment tota la plantilla de BMN. La ITSS de Madrid no s’ha pronunciat, però tanmateix hem donat trasllat dels temes a la nostra assessoria jurídica per analitzar la viabilitat d'accions judicials si la Direcció de BMN segueix fent el Don Tancredo. Animam la resta de sindicats de BMN a formalitzar i reiterar les següents peticions a BMN per tal de reforçar, si escau obrir-la, la via judicial:

  1. CONVOCATÒRIA IMMEDIATA DE LES PROVES DE CAPACITACIÓ A TOT BMN.
  2. APLICACIÓ EFECTIVA DE LA CLASSIFICACIÓ D'OFICINES: ÉS A DIR, FER LES CONSOLIDACIONS QUE PERTOQUIN I APLICAR ELS COMPLEMENTS RETRIBUTIUS CORRESPONENTS.

PUS MAI MÉS?


Alguns companys ens fan veure el comunicat 953/009/2014 (sobre la presentació de declaracions fiscals de clients). Celebram veure com la Direcció de BMN ha canviat el cantet i malda ara per complir de bon de veres la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). L'obertura d'expedient sancionador, per part de l'Agencia Espanyola de Protecció de Dades (AGPD), a BMN per haver ordenat fer còpies il·legals a balquena dels esborranys d'IRPF de clients i no clients pot tenir molt a veure amb el canvi de postura de la Direcció de BMN. La prèvia denúncia d'UOB, també. La infracció està tipificada com a greu. Hem pogut constatar que l'AGPD opera amb retard (la denúncia és de fa més d'un any) però que segueix essent molt efectiva en fer complir la LOPD. A la seva resolució, l'AGPD informa BMN de la possibilitat reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat. Esperarem la resolució final de l'expedient per saber si ha estat així o no, perquè seria la primera vegada que BMN reconeix haver fer alguna cosa malament! També esperam que d'una vegada per totes aquest cas serveixi d'escarment als directius yuppies que per medrar ells no només es passen la Llei per l'entretela sinó que donen ordres per fer-la vulnerar als indios.

"NO S'AJUNTEN QUE NO S'ASSEMBLIN" (refranyer català)


Retall de premsa (ara.cat)
Retall de premsa (ara.cat).

El presidents Matas i Alzamora en el lliurament de la Medalla d’Or de la Comunitat a Sa Nostra (Assemblea General 2007).
Aquell mateix dia, en la foto de família,
Jaime Matas es va voler fotografiar
entre Fernando Alzamora i Pau Dols.
Tres imputats. Un condemnat.

dilluns, 4 d’agost de 2014

FAL·LÀCIES SINDICALS A BMN

Circular 037/2014
Circular completa (PDF): en català / en castellano

LES VISITES DE CCOOM PICAR FERRO FRED


Sempre tan recurrents en “noves” argumentacions per intentar fer forat entre la nostra afiliació, les companyes de CCOO tornen amb el mateix de sempre, vell i molt mal de coure:

(1) “Encara estàs a UOB? No saps que som a BMN? O no saps que la “B” d’UOB vol dir “Balear”. O sigui que no volen saber res de la resta de territoris.”

Cal que responem públicament a això perquè aquesta argumentació és, simplement, una fal·làcia! Haurem de demanar als companys de CCOO si el BBVA és un banc basc o d’abast mundial? O si pot el Banc Sabadell o no operar a Argentina? O si des de Paseo Recoletos 17 veuen la Mediterrània? Suposam que no hi ha motius ètnics darrera aquesta dèria atàvica anti-UOB. Doncs, què els passa? La plantilla de Balears (la gran part, afiliada a UOB) ve a ser, després de la venda de la xarxa de Caixa Penedès, aproximadament un terç de la de BMN. O sigui que poca broma. A més a més, l’afiliació fora de les illes és gran i creix. Per a que ningú es confongui, la denominació d’UOB conté la següent asserció: “Sindicato independiente de ámbito estatal”. Per què? Perquè fa anys que vàrem fer les passes legals necessàries per adaptar els estatuts del sindicat al nou marc empresarial (estatuts que contemplen les denominacions bilingües “UNIÓ”, “UNIÓN”, “la UNIÓ”, “la UNIÓN” per si algú se sent incòmode amb l’origen del nostre sindicat). I de fet, com tothom sap, el sindicat està legitimat per posar demandes a Madrid i... GUANYAR-LES! Si algun dia convé fer un canvi de denominació, l’òrgan competent ho duria a terme per les vies reglamentàries. En tot cas, no és quelcom urgent ni que estigui damunt la taula. Com a comentari final, hem de recordar allò de qui perd els orígens perd identitat. I alguns sindicats que ara fan ois cap a Balears és evident (ai, les hemeroteques) que han perdut els seus orígens de classe per convertir-se en els beneits necessaris en el procés que vivim d’enrunament dels drets laborals.

(2) “Com pots estar en un sindicat que dirigeix 'algú' amb un milió d’euros dins la butxaca i que escriu les circulars des de casa seva?”

Resposta: ni el Comitè Executiu ni el departament de comunicació d’UOB són “milionaris”. I tampoc no fan teletreball! Ho saben bé tots els treballadors que ens visiten al nostre local de l’antic centre mèdic de Son Fuster o ens contacten als nostres mail i telèfon!

Companyes i companys de CCOO, podeu fer el favor de dedicar-vos en exclusiva a defensar els drets de les treballadores i els treballadors i deixar d’atacar UOB? Tots, hi sortirem guanyant. La plantilla no tornarà a haver de patir un acord laboral sanguinari com el que vàreu signar el 28 de maig de 2013 i UOB podrà deixar de tudar energies contestant insídies i desmuntant fal·làcies. Ei, de bon rotllo!

COL·LABORACIÓ (RELOADED)


Per la seva bona acceptació, reproduïm de nou una bona consigna que ja vàrem publicar al febrer d’enguany.


Aquest llistat de la imatge, però, en el cas de BMN, és coix. Algú sap què hi manca?

Aquest llistat de la imatge, però, en el cas de BMN, és coix. Hi falta un 6è punt:

6. Aunque tus jefes sean unos irresponsables que fomentan las ‘horas pirata’ para esquivar la Seguridad Social, burlar a la Hacienda Pública, impedir la creación de lugares de trabajo y explotar a los trabajadores, no te preocupes, tus sindicatos mayoritarios (firmantes del PEOR acuerdo laboral de España) estarán ahí para protegerte.


NOU RETALL DE PREMSA SOBRE L’AFER KÜHN


ES GIRA FEINA PER ALS PENALISTES DE “SA NOSTRA”/BMN!


El Mundo: El presidente de BMN testificará ante el juez por la operación de Sa Nostra con la pareja de Armengol