Traductor

dimarts, 29 de juliol de 2014

ESPIGUEO FILISTEO

Circular 036/2014
Circular completa (PDF): en català / en castellano

BMN I ACCENTURE, A LA SEVA, AMB L’ESPIGUEO!


BMN ha agafat la sentència de la primera externalització i l’ha interpretada com li ha donat la gana. Han reunit els afectats i els han dit que s’oblidin de tornar a BMN. Que l’externalització és vàlida i que la sentència de l’Audiència Nacional, que recorreran al Tribunal Suprem, només havia tomat la modificació de condicions i la mobilitat geogràfica, no el canvi d’empresa. Curiosament (o no), és exactament el mateix que escampava el representant d’UGT en una recent reunió a Madrid. Ara resulta que eren processos diferents, contràriament al que diuen totes les actes? Per favor! Aquí s’ha executat tot a expenses d’una sola acta d’acord, i les dates en què apliquen els canvis a les persones afectades són definitòries. Ben diligents, perquè la sentència és executiva, a finals de la setmana passada els directors de Relacions Laborals d’Energuia Web i de BMN (com quedam?; de quina empresa són?) han posat davant els treballadors afectats una novació contractual per beneir individualment els acords (els mateixos que l’Audiència ha dit que eren un frau), avisant-los de totes les plagues que els caurien a damunt si finalment es confirmava que no podien tornar a BMN. I els donava de termini fins ahir, emplaçant-los literalment a haver de decidir abans de poder arribar a saber del cert quina és la situació que els correspon. Els mateixos que han actuat de manera arbitrària i contrària a Llei, enlloc d’assumir que han fet les coses malament, volen esquivar la sentència i coaccionen els treballadors posant-los en situació d’haver d’assumir un risc que individualment cap treballadors pot assumir. A banda que un contracte forçat (i més si és per esquivar una sentència judicial) és un contracte il·legal! Aquest és l’estil de BMN!

MAGENTA: QUE COMPLEIXIN LA LLEI!


Els treballadors i treballadores segueixen rebent convidades a emplenar qüestionaris nominatius sobre la seva feina des d’una adreça de correu externa i desconeguda. Des d’UOB seguim recomanant no emplenar-los fins que la Direcció doni compliment al que estableix l’article 64 de l’Estatut dels Treballadors quant a dret d’informació i consulta i competències dels Comitès d’Empresa. L’empresa (i no només l’empresa!) es passa els Comitès per l’entretela i aprofita reunions de “asentimiento” per “presentar” (ja hem vist amb quin resultat!) als totmhobec i amendics assumptes que són competència de TOTA la representació laboral. Hem fet un “responder a todos” en un fil de correus creuats entre RRHH i els sindicats de BMN sobre aquests controvertits qüestionaris, fent veure l’incompliment del deure d’informació.

HI HAURÀ CENSURA CONSENTIDA A BMN?Extracte d’un “Auto de ejecución de la Audiencia Nacional” en matèria de conflicte col•lectiu a Liberbank:

La empresa se encuentra en la situación de proveedor de servicios de alojamiento de los datos e informaciones que sitúa en sus servidores una sección sindical, siendo aplicable el régimen jurídico del artículo 16.1 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, según el cual no es responsable de la información almacenada a petición del destinatario, salvo cuando tenga conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización y no actúe con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos. Aunque es dudoso que una intranet empresarial tenga la condición de “red de telecomunicaciones” y quede dentro del ámbito de aplicación de la Ley 34/2002, dado el gran número de usuarios de la misma y sus características, sus disposiciones han de ser objeto de aplicación, aun cuando fuese por vía de analogía, dada la identidad de razón del supuesto.
Hay que destacar que la regulación española en este aspecto se aleja del principio llamado de “neutralidad de la red”, que convierte al prestador de servicios en un ente puramente técnico, ciego ante la información que se transmite por su red y los actos que se producen por la misma, en tanto en cuanto no tenga otra participación en los mismos. Pero tampoco llega al extremo de convertir al proveedor de servicios en directamente responsable de los mismos. Por el contrario, se sitúa en un punto intermedio, de manera que se respeta ab initio el principio de neutralidad y por ello le permite al proveedor de servicios no comprobar la información que aloja. Esta es una mera posibilidad, porque el proveedor de servicios también puede establecer filtros o controles, en función de las obligaciones que haya pactado con la persona a la que presta el servicio, pero no porque esté obligado legalmente a hacerlo. Cuestión distinta es que el proveedor llegue a tener conocimiento por cualquier otra causa de la naturaleza ilícita de la información o de la actividad realizada, en cuyo caso surge la obligación legal de actuar. Pero lo que determina esa obligación de actuar no es que el contenido de la información sea inadecuado o inconveniente socialmente, sino su naturaleza ilícita. El “conocimiento efectivo” que menciona el artículo 16.1 de la Ley 34/2002 no se refiere al contenido de la información, sino a que el proveedor tenga conocimiento y, por tanto, conciencia, de su ilicitud. Por ello, para que el proveedor esté obligado a actuar retirando esa información esa naturaleza ilícita de la información debe presentarse como evidente, en función de sus circunstancias personales y conocimiento jurídico, o bien haber sido declarada como tal por un órgano judicial o administrativo competente para ello, conociendo el prestador esa declaración. Fuera de estos supuestos el prestador de servicios, salvo que así resulte de su título contractual con aquella persona que es titular de la información alojada, no tiene ni obligación ni poder jurídico para comprobar la información que se va a alojar en sus servidores ni, salvo en los términos expuestos, para ejercer la censura sobre la misma.


És a dir: només si els sindicats consenten, l’empresa pot censurar-los comunicats. Hi consentiran?

BMN, EMPRESA SENSE ÁNIMA?

ON REPOSEN ELS NOSTRES ORÍGENS?EL PAMFLET DE CASER

En el “destacados” de la revista de CASER Seguros, les dues directores regionals de Balears s’han deixat retratar des de tots els angles, a la 5a planta de l’edifici de Son Fuster. Quant a les fotos, en retratar-se davant d’alguns dels quadres (que no sabem què fan si és que són de la Fundació), han tingut en compte la vulneració dels drets d’imatge? Quant al text, també hem de llegir com una de les directives, ben al principi, deixa clar que “No voy a defraudar a las personas que han confiado en mi buen hacer. Mi deseo es devolverles su apuesta con unos resultados excelentes.” Ens sona molt a “adhesión inquebrantable” i a frase de capatàs (que diuen que deriva del llatí caput) que ha d’agrair alguna cosa a l’amo. També parlen del director territorial: diuen que dirigeix amb subtilesa, delegació de responsabilitats i bon treball d’equip. Estam salvats! Hem d’esperar fins a la tercera pàgina del publireportatge per llegir alguna cosa sobre la qualitat professionals i humana dels treballadors que han fet possible els bons números de la territorial. De res!dijous, 24 de juliol de 2014

UOB VENÇ GOLIAT BMN/ACCENTURE

Circular 035/2014
Circular completa (PDF): en català / en castellano

Il·lustració de Jaume Ramis

Aquell desafiador que es deia Goliat, el filisteu de Gat, es va posar a fer els discursos de cada dia. Els israelites es retiraven esporuguits. David va dir:
- Que ningú no s’acovardeixi per aquest filisteu. Aniré a lluitar contra ell.
- Tu no pots posar-te al davant d’aquest filisteu. Encara ets un al·lot, i ell està avesat a combatre.
- El Senyor, que m’ha salvat d’óssos i lleons, també em salvarà d’aquest filisteu.
El filisteu, fixant-se en David, el va menysprear; no era més que un al·lot de bona presència. Li va dir:
- Et penses que som un ca, que véns amb aquest bastó?
David li va respondre:
- Tu véns contra mi amb l’espasa, la llança i la javelina, però jo venc en nom de les tropes d’Israel que tu has insultat. Tots els qui són aquí veuran que el Senyor no dóna la victòria amb l’espasa o amb la llança.
David va ficar mà al sarró, en tragué una pedra, brandà la fona i va encertar el filisteu al mig del front. David havia mort el filisteu només amb la fona, sense empunyar l’espasa.

Primer llibre de Samuel. LA BÍBLIA.

ÚLTIMA HORA
EL REI DELS FILISTEUS ES PASSA LA SENTÈNCIA DE L’AUDIÈNCIA NACIONAL PER L’ENTRECUIX!

BMN CENSURARÀ ELS COMUNICATS SINDICALS?


Jaume Perich per al SABEI (1996)

Dins l’àmbit de l’acord per a l’ús de la Intranet com a mitjà de comunicació sindical (el que la Llei contempla com a “tablón de anuncios”), hem rebut de RRHH un esborrany “DOCUMENTO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD A BMN POR EL USO DE LA INTRANET Y COMPROMISO DE RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES INDICADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO” que en el seu punt “Tercero” diu: “Los firmantes de este documento, como usuarios, autorizan a BMN como titular de la página web a que elimine cualquier comentario cuando se reciba en el propio espacio habilitado una reclamación de algún perjudicado, de igual forma se podrán eliminar los comentarios que sean contrarios a la Ley , racistas, xenófobos, o que desprestigien sin prueba alguna a cualquier persona, así como aquellos comentarios que contengan insultos, expresiones ultrajantes y ofensivas , que no guarden relación alguna con las ideas o comentarios que se expongan.”
Què és això, la Santa Inquisició? Tornam al temps de la censura i el Nihil obstat? On queda la llibertat d’expressió i sindical? Amb aquesta clàusula-xiclet (si els sindicats l’accepten) qualsevol persona que vulgui eliminar un comunicat sindical de la Intranet ho tendrà molt fàcil. Bastarà que digui “em sent al·ludit i per tant perjudicat”. Un absurd! La Llei és taxativa pel que fa referència a les injúries i calúmnies. Hauria de ser una persona CONCRETA la “perjudicada”. I volen vetar els comentaris “contra Llei”? Què passa, que ja no ens podrem ni queixar de la Llei 3/2012 (coneguda com la Reforma Laboral) ni de cap altre decret que al Govern de torn se li passi per la carabassa de promulgar? I qui decidirà quin comentari és xenòfob o racista? BMN, jutge i part? Aquesta sí que és bona!
BMN pretén que els sindicats li atorguin una facultat enorme per decidir què esborra i què no esborra dels comunicats sindicals. És una veritable CENSURA, absolutament inacceptable!


SABÍEU QUE...? (RESPOSTA AL DARRER COMUNICAT D’UGT)


...les aportacions als plans de pensions d’aportació definida de BMN estan suspeses (fins 2018!) per l’acord de 28-05-2013? I que les aportacions del pla de Sa Nostra (de prestació definida) NO estan suspeses (perquè no ho podien fer)?
...una recent sentència de l’Audiència Nacional ha declarat la nul·litat de les suspensions d’aportacions al pla de pensions acordades a l’ERO de Liberbank?
...UOB sí ha impugnat en conflicte col·lectiu acords de 28-05-2013 que afecten el pla de pensions?
...les aportacions del pla de Sa Nostra són fruit d’una valoració actuarial que es fa CADA ANY?
...si de cas, els canvis de paràmetres en què es basa la valoració actuarial (suspensió de triennis, etc.) seran responsabilitat dels sindicats signants de l’ERO de BMN, entre ells UGT, o de noves claudicacions que estiguin per venir (canvis en el sou pensionable)?

dilluns, 21 de juliol de 2014

CONSIDERACIONS APRÈS-RASAGE

Circular 034/2014
Circular completa (PDF): en català / en castellano

BMN, EN L’ATZUCAC

Aviat sabrem si BMN anuncia recurs de cassació contra la sentència que anul·la l’acord d’externalització d’Accenture. Si ho fa, s’arrisca a crear Jurisprudència del Tribunal Suprem, cosa que representaria un daltabaix en tots els processos arreu d’Espanya i Europa en què s’estan venent serveis (a grans consultures, multinacionals i empreses de serveis) alhora que els drets laborals dels treballadors afectats se’n van pel forat de la pica. Si la decisió depèn d’Accenture pot ser no ho faran, però BMN vol recórrer (és al seu ADN) per intentar evitar-se (o retrassar) la penitència que li caurà al damunt en ser ferma la sentència.

ALGUNS FRAGMENTS «ACLARIDORS»

D’ON VE L’ARGUMENT CLAU? «La demanda interpuesta por UOB interesa la nulidad e invoca como causa de pedir la existencia de fraude de ley, fraude que en escrito complementario a su demanda inicial fundamenta en una aplicación contraria al ordenamiento de las previsiones del artículo 44.9 del Estatuto de los Trabajadores (ET)
LA CAPOLADORA. «El citado Acuerdo, objeto de impugnación en este proceso, es un pacto frontalmente opuesto a la normativa nacional y comunitaria que se acaba de referir y contraviene su carácter obligatorio e imperativo para las partes en el proceso y también para quienes lo alcanzaron en su día.»
«Y ello no solo vendría avalado por el análisis de la normativa legal de aplicación al caso, sino además por el resultado final de los Acuerdos suscritos en materia de empleo y por cuanto, siendo 104 los trabajadores afectados por el proceso de externalización, la mayoría optó finalmente por acogerse a las medidas de extinción indemnizada del contrato previstas en el Acuerdo y solo 13 optaron finalmente por integrarse en Energuia Web.»
«Esto constituye prueba palmaria de que la finalidad última, tanto el art. 44.1 ET como del art. 4.1 de la Directiva 2001/23, que es la garantía del empleo de estos trabajadores, no fue respetada sino al contrario gravemente lesionada por lo convenido.
»

QUÈ ÉS EL «FRAU DE LLEI»?

L’article 6.4 del Codi Civil diu que els actes realitzats a l’empara d’una norma que persegueixin un resultat prohibit per l’ordenament jurídic, o contrari a ell, es consideraran executats en frau de llei i no impediran la deguda aplicació de la norma que s’hagués tractat d’eludir. Això és exactament el que ha passat amb l’acord d’externalització. Parafrasejant la sentència, es contravé la correcta aplicació de l’art. 44.9 de l’ET perseguint un objectiu prohibit: l’alteració del dret al manteniment de les condicions contractuals i convencionals dels treballadors cedits (en els termes del mateix art. 44) en inaplicar el conveni de caixes, substituint-lo per un altre, dur a terme altres modificacions en les condicions de treball i derogar totes les condicions no expressament previstes a l’acord i que es tenguessin a BMN, amb independència del seu origen i naturalesa.
I continua el Tribunal: «Y por ello, habiendo las partes adoptado tales acuerdos por el cauce del periodo de consultas establecido para la modificación de condiciones y la movilidad geográfica, lo así acordado puede y debe ser objeto de revisión en sede judicial, aun cuando hubiera concurrido acuerdo con la parte mayoritaria de los representantes de los trabajadores, acuerdo que carece de toda validez por ser contrario a normas de obligada observancia y constitutivo en consecuencia de fraude de ley que debemos depurar.»
Un altre exemple de frau de llei va ser el «mutuo acuerdo». Així constava en l’informe que va fer la Inspecció de Treball després de l’ERO, que seguim tenint a disposició de la plantilla. Qui va signar aquell acord?

DE RES!

Ha tardat poc CCOO en pujar al carro guanyador. Com hem demostrat, l’argument clau de la demanda va ser un dels aportats per UOB. I el Tribunal ja no entra en la resta d’arguments... D’UOB! Quant als arguments de CCOO, SÍ QUE EN PARLA, i lamentam que CCOO no ho expliqui bé en el seu comunicat (alhora que es penja la medalla al Facebook). Transcrivim la conclusió del «fundamento de derecho undécimo» de la sentència: «Siendo por tanto la finalidad de la documentación el proporcionar a la representación de los trabajadores la información necesaria para abordar con mínimas garantías el período de consultas, resulta de suyo que si los representantes de los trabajadores en la negociación alcanzaron un acuerdo es porque consideraron bastante la documentación presentada por el empresario para justificar su decisión, lo que INVALIDARÍA LA CAUSA DE PEDIR INVOCADA POR CCOO pero no es obstáculo en todo caso para alcanzar la solución antes argumentada [la fonamentada en la demanda d’UOB] en orden a la nulidad de lo convenido el 13-3-2014». Traducció: «No anau bé, CCOO».
Seguim esperant la carta de felicitació dels sindicats «majoritaris» de BMN.

T’EQUIVOQUES, MESSALA!

En un comunicat de 15 de juliol, «Reducción de jornada - Renovación demanda SEPE», UGT s’equivoca. Anar al SEPE a renovar la petició de demanda? A Balears? Estranyats, quan vàrem voler confirmar-ho ens varen dir que no era així. Si de cas, s’hauria d’anar al Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) però tampoc és així en tots els casos. Segons ens varen dir, si a la targeta del SOIB figuren les expressions «Suspensión con intermediación» o «Suspensión sin intermediación» NO s’ha d’anar a renovar-la.

FUGIDA D’ESTUDI CAP A LES ELECCIONS?

Qui mena la quadriga amb la vènia empresarial? Qui porta el carro grec (i groc) per mirar de trepanar les rodes d’altri? Qui ven fum a les seves visites a oficines? Qui parla pestes d’UOB dient que «no tienen peso»? Qui va signar el «balanceo»? Qui l’ERO carta-blanca? Qui ha maniobrat contínuament per intentar (sense èxit) expulsar UOB del circ de BMN? Qui es vol carregar el pla de pensions de prestació definida? Qui ha consentit que furtassin milers d’euros de drets consolidats a companys?... Ara ja tot els és igual: apartau les criatures! Els sindicats «majoritaris» de BMN han amollat les egües i, amb el fuet de càstig a la mà i la mirada fixa en la meta electoral de novembre, han començat a fer voltes al circ, trepitjant-se els uns als altres els ulls de poll. Podreu constatar-ho si feis una volta per la pàgina de Facebook «No a los despidos en BMN», un nom ridícul després de tot el que hem viscut des de la signatura de l’actual ERO. UOB seguirà defensant els interessos de les persones, sense claudicacions. Els «majoritaris» els detectareu perquè diuen que ells sí «tienen peso», que pinten molt, tant com per signar fraus de llei sense que els caigui la cara de vergonya, sense demanar excuses a la plantilla, sense el més mínim penediment ni voluntat de redreçar la situació que han creat. Volen deixar enrere l’auriga UOBen-Hur, però deixau pixar al mul: no són quatre esvelts cavalls àrabs sinó la força invencible de la plantilla la que fa volar el carro d’UOB!

divendres, 18 de juliol de 2014

COMUNICAT DE PREMSA: UNA GRAN VICTÒRIA JUDICIAL

Circ. 033/2014

Una sentència exemplar contra BMN i l’abús a les entitats financeres

La Sala del Social de l’Audiència Nacional ha estimat la demanda de conflicte col·lectiu presentada per UNIÓ OBRERA BALEAR (UOB) per concórrer FRAU DE LLEI i ha declarat la NUL·LITAT del primer acord d’externalització, de 13 de març 2014, subscrit entre Banco Mare Nostrum, S.A. (BMN), Energuia Web S.A.U. (pantalla d’Accenture), el sindicat UGT i els sindicats d’empresa que ara s’agrupen sota les sigles SESFI (SELG, SIC, SECP i ACCAG).
La contundent sentència, de 14 de juliol, forma nova doctrina susceptible de crear jurisprudència i ajudarà a posar fre a les conductes fraudulentes d’entitats d’arreu d’Espanya que, amb l’excusa d’haver d’aprimar les seves estructures, empren processos d’externalització d’unitats productives o serveis per laminar les condicions laborals del personal que traspassen d’empresa, quan no provoquen directament acomiadaments encoberts, com ha estat el cas. Només 13 de les 104 persones afectades (30 de Balears) varen acceptar el canvi d’empresa; la resta varen optar per l’extinció i una indemnització mendicant. Per això, a més de fraudulent, l’acord ara anul·lat per la Justícia era clarament coactiu i abusiu.
La sentència és molt contundent i deixa en evidència el tarannà despòtic de la Direcció de BMN. Els acords de 13 de març significaven, a més del canvi d’empresa, una mobilitat geogràfica (cap a Múrcia), una modificació substancial de condicions laborals i la depredació total del conveni col·lectiu de procedència. Aquest darrer aspecte ha estat la clau de volta i el gran encert de la demanda d’UOB, representada pel despatx d’advocats Gomila i Valdés, ja que és una pràctica expressament prohibida per la Llei.
Durant tot el procés i en el mateix judici, els dirigents de BMN, banc rescatat amb fons públics, s’han escudat en que les autoritats monetàries espanyoles, el FROB i Brussel·les estaven al corrent de tot i que supervisaven totes les decisions i acords del banc. El representant de Sa Nostra dins el Consell d’Administració de BMN va reconèixer no haver fet res per aturar el procés d’externalització, inclús després d’haver-lo informat de la naturalesa fraudulenta i abusiva de l’acord.
BMN ha promogut un segon acord d’externalització (amb l’empresa Docout), datat el 24 d’abril, que ha estat igualment impugnat per UOB i del qual esperam una sentència germana a la que ara acabam de conèixer.
BMN és l’entitat bancària que varen crear les caixes d’estalvi de Múrcia, Penedès, Granada i Balears (Sa Nostra) i que va servir per aixoplugar els equips directius de totes elles després de l’esclafit de la bombolla immobiliària. Alguns directius de Caixa Penedès ja han passat pels Tribunals. Ara, BMN està controlat pel FROB que, contràriament al que va passar a altres entitats, després d’intervenir BMN va mantenir la Direcció en el càrrec. Luis de Guindos va ser membre del Consell d’Administració de BMN.

SENTÈNCIA EXEMPLAR CONTRA BMN I ACCENTURE


Enllaç a la sentència - Enlace a la sentencia


dijous, 17 de juliol de 2014

UOB CONTRA L’ABÚS! (i 2)

Circ. 032/2014
Per acabar amb el resum de la vista oral del Conflicte Col·lectiu de la primera externalització, reproduïm (bastant aproximadament) l’al·legat final de l’advocat d’UOB. La 3a part va deixar descol·locats als lletrats de la bancada de la ignomínia:
1ª parte. Cuando se pide, por parte de los sindicatos, que se aporten los documentos de realización de la compraventa de bienes y servicios es porque hay un desvalor obvio. Porque aquí hay 2 contravalores: el valor que asume la compañía cesionaria que se hace cargo de las cargas laborales y el valor que recibe esa empresa con la entrada de un personal debidamente capacitado y formado y con una adecuación al puesto eminente. ¿Por qué querían los sindicatos conocer el equilibrio de valores? Para saber cuál era el precio del desvalor que sufren los trabajadores. Pues bien, ese valor está enmascarado en el contrato de prestación de servicios. No hay ningún precio. El desvalor de los trabajadores no se aprecia en nada. No vale nada. El sufrimiento de los trabajadores no vale nada. Es así de sencillo. ¿Y por qué se piden las nóminas? Estamos ante un supuesto de traslado y debemos saber cuáles son las nóminas vigentes de la nueva empresa para negociar y pedir las reparaciones. Si no sabemos las nóminas de destino, ¿cómo vamos a negociar las reparaciones? Esto en cuanto al proceso negociador.
En cuanto a la 2ª parte. Música celestial. Eso ha sido la intervención, con todos los respetos, de la letrada de BMN. Han sobrevivido un 10% (13 trabajadores de 104). Lo que había aquí, es obvio, es una maniobra, una martingala; será legal si se quiere, en su forma, para que los trabajadores acudieran en masa a la condición extintiva del acuerdo. Porque ante la opción de perder la casa, su bagaje personal, su parte de retribución, su convenio colectivo, su categoría, sus funciones, absolutamente todo… Ceso en todo. Me voy, me tiro a la piscina en una empresa nueva… ¿Qué han hecho todos los trabajadores? Han acudido a una cesión de su contrato de trabajo mendicante. Han cobrado una indemnización mendicante. El 90% de los trabajadores han cobrado una indemnización mendicante. (...)

dimecres, 16 de juliol de 2014

UOB CONTRA L’ABÚS! (1)

Circ. 031/2014
En atenció a les múltiples peticions, hem d’informar que el passat 8 de juliol vàrem ser presents a l’Audiència Nacional (Madrid) amb motiu de la celebració de la vista oral del conflicte col·lectiu de la primera externalització de BMN (Backoffice –inclou Estranger–, Contenciós i Atenció al Client).
Vàrem coincidir amb els representants de CCOO, cap de Balears –estaven ocupats redactant la circular IB-11 contra UOB i el pla de pensions?–; d’UGT, cap de Balears i de SESFI –SELG, SECP, SIC, de qui varen expulsar de la sala un membre quan li va sonar el mòbil per segona vegada–. L’advocada de l’empresa, de llinatges molt vinculats al poder (Samaranch i Lacambra) va compartir taula i arguments amb les defenses d’Energuia Web, UGT i SESFI. Davant per davant, a la taulada de la dignitat, s’asseien els lletrats d’UOB, CCOO i CGT. Tot i que Manuel Náñez va fer acte de presència, ni ell ni cap altre representant legal de BMN va accedir a la sessió (una manera d’evitar ser interrogats per l’advocat d’UOB?).
D’entrada, UOB va descartar el darrer argument de la demanda (introducció de persones dins el perímetre d’afectació per salvar-ne d’altres). Sabíem de l’escandalós cas d’un extreballador de RRHH i de Contenciós que va anar a oficines per, immediatament, traslladar a Contenciós a una treballadora afectada i ja desvinculada, però vàrem decidir, amb bon criteri, centrar-nos en els arguments de fons, més importants, és a dir: (1r) L’agrupament en un sol acord amb UGT i SESFI (SELG, SIC, SECP) ni més ni menys que d’una subrogació  empresarial, una modificació salarial, una modificació geogràfica i una desarticulació completa del Conveni Col·lectiu de procedència, agrupament no contemplat pel legislador. Per això, existeix base legal per parlar de defraudació dels principis del Dret del Treball, ja que una persona afectada pel quàdruple efecte que volgués defensar-se individualment s’enfrontaria a un problema processal irresoluble. I (2n) La invocació d’una recent sentència d’un jutjat social dels de Barcelona: en una subrogació d’empresa, les condicions del Conveni Col·lectiu no poden ser en el seu conjunt depredades en forma significativa per l’aplicació d’un nou Conveni perquè no era aquesta la voluntat normativa de les directives europees. (...)
Descarregar circular completa en PDF -Català-

dijous, 10 de juliol de 2014

LES VERITATS DEL PLA DE PENSIONS

Circ. 030/2014
                                                                        A L’ENGRÒS...
Quan un representant de CCOO (a diferència del que va fer ell fa uns mesos, nosaltres ens reservarem el nom), dimarts passat, a Goya 14 (Madrid), seu de la Sala Social de l’Audiència Nacional, ens va dir que l’endemà havíem d’estar pendents del bloc de CCOO, no podíem esperar res de bo. Albergàvem la llunyana esperança que publicassin alguna bona notícia per a la plantilla en relació als acomiadaments de Granada, o bé en relació al procés d’externalització pel qual ens havíem trobat aquell dia a Madrid (en farem un resum en un proper comunicat); però no. El nostre instint era encertat. Amb la publicació del comunicat IB-11 (fet a Balears!), de 9 de juliol, un atac gratuït contra UOB a tots els nivells, hem pogut constatar de quina pasta estan fets els membres d’aquesta federació antisindical: la de la ignomínia, el sectarisme i la insolidaritat.
D’on han tret el redactor de la circular? De dins una piràmide? Una mòmia que supura rancúnia, obsessionada amb el nostre pla de pensions? Si fos per ells, quin pla de pensions haguéssim tingut? Per favor! Posats a comparar, per què no ho comparen tot? Per exemple, els respectius patrimonis en relació al núm. d’empleats en actiu? (CM: 68MM/1674, CG: 121MM/1724, SN: 151MM/1167), o els drets consolidats individualitzats per cada nivell salarial?, o el número de salaris anuals que retribueix cada un dels plans de pensions? Cantin papers i mentin barbes! Els puntets porpres de les imatges següents (font: CPPS) són els corresponents al pla tan dolent de Sa Nostra. Quin gruix de punts està per damunt la resta?

font: CPPS

font: CPPS
Qui es jubila amb el nostre pla té garantit DE PER VIDA un complement de la pensió pública que l’acostarà o igualarà al seu darrer salari pensionable, i si es dóna la circumstància que s’ha de desvincular de l’entitat, se’n durà un dret consolidat MOLT SUPERIOR al dret consolidat que hauria tingut d’haver estat partícip d’algun dels altres plans de pensions!
Això i res més és el que els cou i no en poden donar passada. De què va CCOO? Qui és el seu enemic? UOB? Els partícips i benefiaris del pla de pensions de Sa Nostra? La plantilla de Balears? No poden fer el favor de dirigir els seus dards verinosos contra la Direcció, responsable tant de la situació econòmica de les caixes, per tant de BMN, com de la deriva de les relacions laborals, i deixar estar el pla de pensions? (...)

dijous, 3 de juliol de 2014

BMN, CAMPIÓ D’EFICIÈNCIA O DE CINISME?


Circular 029-2014
El passat 14 de febrer, el pamflet dit “BMN INFORMA” publicava el següent: “Por su relevancia e interés, adjuntamos la información que acaba de publicar el diario digital El Confidencial sobre nuestra entidad y su positiva evolución”. La notícia duia el pretensiós titular “Banco Mare Nostrum destrona a Popular como la entidad más eficiente de España”.[1] La repercussió d’aquesta notícia va ser prou forta com perquè Isidre Fainé (Caixabank sortia classificada a les darrers posicions), a una reunió de CECA,  demanàs a Egea com havien fet aquests càlculs d’eficiència. Egea li va contestar que anàs a demanar-ho al periodista. Quin savoir-faire!

D’ON VE LA “BONA” EFICIÈNCIA? ALGUNS EXEMPLES...
* BMN burla la normativa mantenint obertes al públic oficines amb un sol empleat durant bona part del dia. El risc d’atracament és gran i creix. Si no es recondueix la situació d’immediat serà objecte de denúncia davant la Inspecció de Treball[2].
* BMN burla la normativa antiincendis. El sistema antiincendis de Son Fuster no es manté des de fa anys i no s'han dut a terme els simulacres pertinents. Davant la gravetat de la situació, vàrem bastir la corresponent denúncia davant Treball i d’Indústria. Ja s’han iniciat diligències per esclarir com és que BMN posa en perill als treballadors de Son Fuster i els clients que ens visiten.
* BMN profana la Llei de Protecció de Dades. L’Agència ens ha informat que ha obert expedient sancionador contra BMN per aprofitament il·legítim de dades personals de clients durant la campanya de Renda 2012.
* Si BMN se’n fuma un puro d’aquestes normatives, què més cal dir? Recordar “mutuos acuerdos” en frau de llei, externalitzacions abusives, mobilitats geogràfiques que són acomiadaments encoberts, premis d’antiguitat i drets consolidats furtats, retallades de sou amb sostre per als que més cobren, ... TOTS AQUESTS ACORDS, PERÒ, AMB L’AQUIESCÈNCIA DELS SINDICATS!
(...)


[1] Qui recordi el “punto G” de Sa Nostra podrà constatar que no hi ha temps que no torn, però ara, amb el Banc Més Nociu, el cinisme i la hipocresia van al galop.
[2] La Direcció diu que li és igual allò que faci la Inspecció. En tot cas, UOB en deixarà constància perquè és la nostra obligació. Si la Direcció negligeix en les seves funcions, que es confiti les conseqüències dels seus actes.

Descarregar circular completa en PDF -Català-
Descargar circular completa en PDF -Castellano-

dimarts, 1 de juliol de 2014

ASSEMBLEA GENERAL DE SA NOSTRA

Ahir, 30 de juny, es va celebrar Assemblea General de Sa Nostra, durant la qual, en el punt de l’ordre del dia d’aprovació del pressupost per al 2014, el grup de Consellers Generals va realitzar la següent intervenció:

Benvolguts Consellers Generals, senyor President,
Atès que el càrrec de Conseller General ens imposa el deure de vetllar per Sa Nostra i la Fundació, em veig en el cas de posar en el seu coneixement i de deixar constància de determinats fets i actuacions del Consell d'Administració i del Patronat de la Fundació, d'extrema gravetat per a l'Entitat, la resolució dels quals és competència exclusiva d'aquesta Assemblea.
Hem de recordar que l'Assemblea General és l'òrgan suprem de decisió i govern de Sa Nostra. Això imposa la màxima responsabilitat a les senyores i senyors Consellers Generals, cosa que sembla negar el senyor President en sostreure del seu coneixement assumptes fonamentals per a aquesta entitat.
Senyor President, senyores i senyors Consellers Generals, deixin-me llegir-los l'article 12 dels estatuts socials de Sa Nostra. És un article que caldria que ningú no hagués oblidat:
Article 12. L'Assemblea General és l'òrgan que, constituït per les representacions dels interessos socials i col·lectius de l'àmbit d'actuació de la Caixa, assumeix el suprem govern i decisió de l'entitat. (...)
Doncs, tot seguit relataré els fets que han de conèixer els Consellers Generals. Pensin que impedir-los o no està sota la seva exclusiva responsabilitat.
A l'últim esborrany de pressupost presentat al Consell d'Administració per a aquest any 2014 i per al 2015, s'assenyala que Sa Nostra tindrà el 2014 una pèrdua de 1.242.038 euros i que no podrà pagar deutes per 492.038 euros.

Aquests números podrien ser encara pitjors si no es preveiés la partida equívocament anomenada “aportació BMN” per import de 1.406.008 euros. Dic equívocament anomenada “aportació” perquè, en realitat, es tracta d'una contraprestació a lliurar a Sa Nostra a canvi que aquesta dugui a terme una sèrie d'activitats en benefici de BMN, bàsicament activitats publicitàries, que BMN anomena “de Responsabilitat Social Corporativa”.
(...)

Descarregar circular completa en PDF -català-
Descargar circular completa en PDF -Castellano-