Traductor

dilluns, 23 de desembre de 2013

PAU A LA TERRA A LES PERSONES DE BONA VOLUNTAT!

Circ.082/2013
Les  festes de Nadal conviden a compartir i a pensar. Compartir, solidaris, amb els més desfavorits per una societat competitiva que, sovint, malbarata l’espiritualitat i l’humanisme pel materialisme consumista. Pensar vol dir fer balanç del passat i posar messions per un futur millor. És temps de bons propòsits personals i de refermar el compromís de lluitar per un món més just i solidari. La UOB desitja pau i felicitat a totes les companyes i a tots els companys, amb les respectives famílies. Nadal (compartir i pensar) convida, també, a abocar-nos més en les persones que estimam. Ens permetem, com de costum, de fer públics alguns consells:
1.    No deixeu de jugar amb les vostres fills. Pensau que mai no tornaran a tenir l’edat que ara tenen!
2.    Recolliu la família en imatges. Retratar o filmar les persones que estimam és un testimoni que valorareu en el futur.
3.    Amb l’excusa d’anar a veure mostradors, dedicau un dia a fer una visita cultural amb la família.
4.    Respectar les tradicions és un acte de reafirmació cultural dels pobles. El costum d’enviar felicitacions nadalenques representa un record a les amistats. Guarnir una bona taula, anar a escoltar la Sibil·la o les cançons de Nadal, fer el torró a casa, les neules… A cada indret, conservar i fomentar els propis costums.
5.    Manteniu el criteri d’allunyar-vos de la competitivitat en favor de la racionalitat.
6.    Quant als regals, recomanam:
·      Aturau-vos a pensar quins són els “centres d’interès” de les persones que voleu obsequiar. Si feis memòria recordareu algun comentari sobre algun “detall” del seu gust.
·      Optau per regals creatius i, preferentment, de profit quotidià i no esporàdic.
·      Defugiu les juguetes  bèl·liques.
·      Evitau els regals sexistes.
·      Procurau viure amb els fills tot el procés de les festes de Nadal. Assaboriu amb ells la destapada dels obsequis i compartiu l’alegria amb ells.
·      No compreu juguetes excessivament cares. Si, malgrat tot, ho feis, evitau el sermó sobre l’esment a no trencar-les “perquè valen molts de doblers”.
·      Preferiu les juguetes que permetin el joc simbòlic, el pedagògic i el participatiu a les de “mira’m i no em toquis”.
·      Escolliu programes de consola o d’ordinadors (amb nivells de dificultat que no frustrin) que fomentin l’aprenentatge i la formació lúdica. En qualsevol cas, evitau que “s’enganxin” a la pantalla més temps del recomanable.
·      Teniu cura de la presentació. Embolicar els regals adequadament ajuda la màgia i la il·lusió.
7.    Finalment, pensau en els altres. Demanau-vos quantes coses teniu a ca vostra que no us fan cap servei. Repassau els armaris i pensau: és un privilegi, una tudadissa o una injustícia? Moltes institucions farien un llepadits d’aquest material que no us fa cap servei.
Acabam reiterant a tot l’univers laboral la felicitació del nostre sindicat. MOLTS D’ANYS I BONS!

(...)
Descarregar circular completa en PDF -Català-
Descargar circular completa en PDF -Castellano-

dijous, 19 de desembre de 2013

L’HOMOLOGACIÓ, UN ALTRE MAL ACORD

Circular 081/2013
Ahir, en un acte de responsabilitat en defensa de la plantilla, UOB va signar els acords d’homologació. Les nostres dues darreres circulars, on ens exclamàvem d’algunes coses preocupants que finalment s’han signat, no han servit per fer recapacitar els sindicats majoritaris i plantar junts a la Direcció. UOB pensava que l’arbitratge hagués estat una bona solució. Un procediment objectiu i sotmès a llum i taquígrafs però, incomprensiblement (o no) alguns hi tenien vertader pànic.
Vist l’abast de la venuda i, sobre tot, les matèries que són objecte de pacte i que afecten el dia a dia laboral, l’opció més assenyada era signar (pendent d’aprovar pel Comitè Executiu d’UOB) per poder defensar la plantilla des de dins. Així mateix, cal dir que això no afecta les reclamacions judicials en curs. Hem signat per no deixar cap via (ni judicial ni sindical) sense poder exercir. Que quedi clar que el pacte no és nostre i que té llacunes perilloses. Així s’ho deixen cuinar CCOO i UGT. La majoria absoluta que ostenten aquestes dues formacions antisindicals i antiobreres a nivell de BMN ha estat clau pel desfer calça. Punt a punt, en els darrers tres anys Direcció i sindicats han anat desballestant el conjunt de drets laborals de la plantilla.
Novament hem assistit, en aquest procés, a l’enviament de negociadors des de “la federal” respectiva. La cirereta del pastís, enllestits els documents finals, va ser un correu del negociador de CCOO que deia que “no convenía” que les mitjanes del sous apareguessin a l’acord final diferenciades per entitat origen; només hi havia d’haver les mitjanes finals de les quatre entitats en conjunt. A la Direcció li va faltar temps per acceptar. Volen esborrar pistes?
Anirem desgranant les reculades. L’acord de garanties sindicals és absolutament vomitiu ja que, a més d’estar condicionat a haver de signar a la vegada l’homologació de condicions, en ell es pacta un aspecte tan essencial com és el de la definició dels canals de comunicació entre els sindicats i la plantilla. Pensat per deixar fora de joc els díscols?
Recordau com es queixava CCOO quan vàrem bastir el Pacte d’Empresa de SA NOSTRA? No feia cap falta, deien, perquè l’autèntica garantia de manteniment de condicions salarials i socials era el Conveni Col·lectiu! Idò ara van i en pacten tres que empitjoren de totes totes el marc salarial i social!
(...)
Descarregar circular completa en PDF (Català)
Descargar circular completa en PDF (Castellano)

DEMÀ SIGNEN UNA ALTRA VENUDA!

Circ 080/2013
La nostra anterior circular no podia ser més premonitòria. Si es compleix el previst pels guionistes de Recoletos, demà la “majoria sindical” de BMN signarà el desastre laboral definitiu: una nova venuda sindical que representarà l’ensorrament de les condicions laborals, retributives i socials de la plantilla.
A l’acord de 6 de juny de 2013 hi diu el següent: “Las partes adquieren el compromiso de que la mencionada armonización no ha de suponer incremento ni ahorro en los costes laborales de BMN, habida cuenta del escenario en el que se realiza el presente acuerdo, consensuando que la convergencia se basará en la adecuación progresiva en cuantía y tiempo de las condiciones retributivas, utilizando los mecanismos oportunos al efecto.” Això, és el famós “coste cero” (ara li diuen “neutro”) que els sindicats signants varen vendre com a clau de l’acord de l’ERO i amb què s’han omplert la boca per fer veure que tenien la consciència tranquil·la. A canvi de permetre la reducció de 900 FTEs i de donar carta blanca a l’empresari perquè gestionàs les mesures de l’ERO emprant directament la coacció, hi hauria algunes engrunes per a un “reparto interno”. Ara bé, com que això del “coste cero” és una cosa tan etèria que ningú té clar què vol dir, quedarà en no-res i simplement no es complirà. Simplement, perquè és paper banyat. Un acord de fa només mig any!
Per anar directes al més greu, l’acord d’homologació elimina el caràcter de REVALORITZABLE a complements que fins ara ho eren: 7’5 dies, residència de les extres, IRTP... Aquesta congelació salarial, a més de damunt les retribucions futures, tindrà efectes immediats damunt el pla de pensions, atès que s’estan canviant les hipòtesi dels càlculs actuarials (creixement dels salaris pensionables). Aquest efecte encara podrà ser pitjor, ja que l’acord que signaran encara deixa enlaire la PENSIONABILITAT d’allò que és pensionable avui. És això, el “coste cero” pregonat?
Quant a les condicions socials aconseguides al llarg d’anys i panys de lluita, quedaran totes liquidades i anirem a les condicions de Conveni Col·lectiu pelat amb quatre engrunes que fan rialles i que detallarem, arribat el moment. “Coste cero” i “reparto interno”? Ens explicaran els sindicats que signin aquestes venudes en què consistirà aquest “coste cero”, perquè nosaltres no el sabem veure?

Quines han estat les transaccions aquesta vegada? D’on surt la petició de subvenció empresarial de 900 euros per delegat sindical? És que els sindicats han perdut definitivament la poca vergonya que els quedava? Signar renúncies a canvi de doblers? I de què més? Queda algun home just, a la ciutat podrida?
(...)
Descarregar circular completa en PDF (Català)
Descargar circular completa en PDF (Castellano)dijous, 5 de desembre de 2013

PERILL!: ARRIBARAN NOVES VENUDES?

Circ. 079/2013
En la darrera reunió d’homologació salarial UOB va destapar que l’empresa, amb la història de fer motxilles, pretén desvincular certs complements (per exemple, l’IRTP, la residència de les extres, els 7,5 dies, ...) de la seva base de càlcul (sou base, antiguitat, ...). D’aquesta manera cerquen una congelació salarial. Un altra conseqüència molt nociva seria sobre el pla de pensions. Segons les Bases Tècniques del Pla de Pensions Empleats Sa Nostra, el salari pensionable a efectes de jubilació està format per: en el col·lectiu A, salari base, antiguitat, residència, festes suprimides, ajuda familiar cònjuge i 2,5 dies d’haver; i en el col·lectiu B igual, excepte festes suprimides i els 2,5 dies; i tot això, per totes les pagues percebudes d’aquests conceptes. Per tant, en qualsevol nou acord és clau mantenir el caràcter pensionable, revaloritzable i no absorbible d’aquests conceptes. Per altra part, el nostre Pacte d’Empresa blinda el complement de residència davant possibles supressions en un futur Conveni Col·lectiu. Segurament, amb el venciment del Conveni actual de Caixes, ens voldran passar al conveni de Banca, amb el perill subjacent de perdre la Residència. El seu blindatge és més necessari que mai.
L’empresa, a poc a poc i dia a dia, va duent la “negociació” (de veres ho és?) al seu terreny. La pregunta és: què faran els altres sindicats? Es tornaran a plegar davant les renúncies imposades per l’empresa i les amenaces (?) d’acudir a l’arbitratge? Tornaran a signar una venuda o plantaran cara?(...)
Descarregar circular completa en PDF (Català)