Traductor

divendres, 29 de novembre de 2013

EXTERNALITZACIONS

Circ. 078/2013
Els sindicats que firmaren amb la Direcció de BMN l’acord de 28 de maig varen signar una “patada hacia adelante” que s’ha destapat com una ALTRA gran venuda. Primer, varen situar el tema com a “minoraciones de plantilla no incluidas en el procedimiento de despido colectivo” (això vol dir més desprotecció). A la vegada, deixaren el número de persones afectades en un número previsto de 150que podia variar com la Direcció volgués, com es desprenia de la redacció següent: “Con fecha límite 30-09-2014 la Comisión de Seguimiento deberá conocer la realidad de esas ventas, así como las medidas de ajuste en más o en menos de los programas de suspensión y/o reducción de jornada en la medida en que el número se desvíe de los 150.” I efectivament s’ha desviat com a la Direcció li ha plagut sense que la representació sindical hagi pogut fer res. (...)
Descarregar circular completa en PDF (Català)

divendres, 15 de novembre de 2013

CPPS:TÈCNICS O COMISSARIS POLÍTICS?

Circ. 077/2013

Ahir, en bon Dijous Bo, va tenir lloc una “reunió informativa pla de pensions” convocada conjuntament per CCOO i UGT. Malgrat la importància del tema de fons, i tot i que els representants de partícips i beneficiaris a la Comissió de Control del Pla de Pensions d’Empleats SA NOSTRA són d’UOB, no vàrem rebre cap convidada a fer-nos presents en cap qualitat. Hi vàrem assistir, però ens vàrem abstenir d’intervenir per respecte a l’acte (respecte que no només no va ser recíproc, sinó manifestament no correspost). Varen assistir 29 persones, inclosos els membres d’UOB i els de la resta de sindicats.
La mesa estava formada per Félix Herrero (CPPS, responsable jurídic, aparentment tècnic, però amb un missatge real polític), Alberto Florindo (CPPS, actuari “no soy Dios, aunque me parezco mucho, y me equivoco muy poco”), Alejandro Giménez (intervencions puntuals), Jaume Oliver (presentador i intervencions puntuals), Alejandro Segura (mutis). A baix, a l’entorn de la mesa, es movien Antonio Oliver i Catalina Pol, aquesta darrera fent demagògia i intentant incitar el públic contra el nostre pla de pensions i contra UOB.
Però, què és CPPS? L’empresa CPPS, “Consultora de Pensiones y Previsión Social, Sociedad de Asesores, S.L.”, té per objecte social “la realización de estudios, asesoramiento, consultoría, auditoría, evaluación y revisión de estados económicos, financieros jurídicos, actuariales y de inversiones”. Els seus directius són (amb indicació del càrrec que tenen a CPPS i, ep!, a altres entitats):
  • MARIA GRACIA CARDEÑOSA: presidenta de CPPS, secretària de Finances, Administració i Serveis de CCOO.
·        ANTONIO FERRER: secretari i conseller de CPPS, secretari d’Acció Sindical-Coordinació Àrea Externa d’UGT.
·        RAMÓN GÓRRIZ: conseller de CPPS, secretari d’Acció Sindical i Polítiques Sectorials de CCOO.
·        CARLOS BRAVO: conseller de CPPS, secretari de Protecció Social i Polítiques Públiques de CCOO.
·        ANTONIO RETAMINO: conseller de CPPS,  tresorer d’UGT
·        JESÚS GONZALEZ: conseller de CPPS, director de la Unitat de Previsió Social d’UGT.
·        JAVIER SANTOLALLA:  conseller de CPPS, actuari.
·        IGNACIO DEL BARCO: director general, apoderat i conseller de CPPS,  expert en plans de pensions.

(Entre els ex-alts càrrecs d’aquesta societat hi figura IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO [conseller i president]).  
(...)

Descarregar circular completa en PDF (Català)
Descargar circular completa en PDF (Castellano)

dilluns, 11 de novembre de 2013

PLANS DE PENSIONS: HARMONITZACIÓ?, UNIFICACIÓ?, ... USÚRPESE!

Circ. 076/2013
La setmana passada, a Madrid, va tenir lloc una irregular “unificació express”, en dos actes, dels plans de pensions de BMN en un sol pla de pensions de promoció conjunta. CCOO s’ha apressat a omplir-se la boca, inclús per mitjà dels altaveus habituals, que “El acuerdo no supone ningún cambio para los trabajadores, que mantienen sus derechos por pensiones exactamente en los mismos términos y condiciones que tenían hasta ahora”. Però després, “oh, sorpresa”, en la mateixa notícia mostren les vertaderes intencions, ja que llegim que “CCOO señala que este acuerdo ‘era necesario’ para que las condiciones laborales de todos los trabajadores de BMN sean ‘lo más homogéneas posibles y con los mismos derechos y obligaciones para todos’, con independencia de la empresa de origen y del respeto de los derechos adquiridos a la fecha de unificación de las mismas”. Sobta el judici de valor “era necesario”. “Necesario” per a qui? Per què no volen igualar per dalt les condicions laborals? Ja no recorden que no varen tenir cap mania en acordar derogar-nos les assegurances de salut i vida, deixant a la plantilla en desassistència? Era “necesario”, això? Per què? Per, finalment, NO evitar acomiadaments?
Al primer acte de la “unificació” de plans de pensions, Manel Náñez, director de Relacions Laborals, va deixar constància novament de les males maneres de BMN. Es va passar els punts de l’ordre del dia per l’entrecuix. Al final, es va negar a elaborar una acta formal i fins i tot pretenia negar-nos la possibilitat de deixar per escrit l’opinió d’UOB. Un escàndol majúscul que va estranyar fins i tot als “propis”. BMN no volia que figuràs enlloc cap opinió contrària a les seves malifetes?
Al segon acte (al que Luis Mendoza, director de RRHH, va arribar misses dites, en una mostra més que això del formalisme no va amb BMN) es va poder comprovar que, efectivament, l’empresa volia passar per damunt dels òrgans competents. Durant la sessió unificadora-usurpadora-expropiadora algú va demanar si la unificació no s’havia de fer comptant amb les comissions de control ja existents. Els assessors, tècnics contractats per dur a terme el procés (empresa consultora de l’òrbita de CCOO i UGT) varen reconèixer que hi podia haver diverses “interpretacions”. Al final, però es va anar per la via ràpida de la il·legalitat.
Estam davant d’una unificació formal, instrumental, per donar compliment al que estableix la llei en cas de fusions empresarials? O estam davant de tot un tinglado per unificar –en comptes d’harmonitzar– prestacions? Tot això, fa molta de pudor a martingala, un pacte del diable per esbaldregar la prestació definida de Sa Nostra! Caldrà estar atents als següents capítols. En tot cas, UOB ja ha començat a exercir les accions oportunes en defensa dels drets de la plantilla.