Traductor

dijous, 26 de setembre de 2013

GRÀCIES, MESTRES!

Circ. 071/2013
Diumenge, dia 29, a les 18 hores, a Palma, tenyirem de verd la manifestació, al costat dels mestres, dels estudiants, dels pares, ... Hem d’enllaçar-nos i sortir al carrer a defensar un model educatiu arrelat al medi, fonamentat en el respecte, en la cultura de l'entesa, en el marc de la llibertat sobre els valors humanistes, on la diversitat sigui enriquidora i no separadora, on els ensenyants siguin protagonistes al servei dels drets de l’infant, dels drets lingüístics, dels drets civils i, sempre, en sintonia amb la Declaració Universal dels Drets Humans. Al dors d’aquesta circular trobareu el cartell de la convocatòria unitària d’una manifestació que esdevindrà històrica. 
EL SEPE, QUINA CREU!
Les resolucions del SEPE estan sent un via crucis per als afectats per les mesures de l’ERO acordat per l’empresa i els sindicats sagnants, ja que l’ens assigna uns períodes reconeguts que aparentment (resolució en mà) no concorden amb la naturalesa de la mesura aplicada (per exemple, reducció de jornada del 20%). Malauradament, tot això només fa que incrementar el nivell d’inseguretat i nerviosisme de la plantilla. Per fer front a aquestes resolucions errònies, UOB posa a disposició de la plantilla uns models de reclamació administrativa (prèvia a altres accions) que ha elaborat la nostra assessoria jurídica.(...)

dimecres, 18 de setembre de 2013

PROU D’ABUSOS I AMENACES!

Circ. 070/2013
Dilluns passat vàrem assistir a la reunió del Comitè de Salut que es va celebrar a Son Fuster. El director de Relacions Laborals de BMN, que també hi va assistir, va aprofitar per retreure’ns el llenguatge dels nostres comunicats. Concretament, el títol de la circular 67, de 12 de setembre, “Terrorisme empresarial!”, on s’explicava el desplaçament directiu a Andalusia occidental a acomiadar companys (i del que també es feren ressò altres sindicats).
Ja sabíem que la Direcció de BMN no paeix bé la llibertat d’expressió i sindical. Però hem de dir que no només no podem rectificar el títol de la circular, sinó que ens hi hem de ratificar. Només uns dies després de la mala digestió directiva del nostre comunicat ens arriben notícies que un dels cap de zona (que fa tort el seu llinatge) ha decidit pujar un graó més el nivell d’abús de la seva estratègia kamikaze. No se n’adona que està fent equilibris sense xarxa i que en qualsevol moment l’esclat pot ser majúscul? La impotència d’aquest energumen per dirigir persones va al galop. Munta teòriques “reunions de zona”, que després esdevenen una altra cosa, fora de l’horari, sense ordre del dia, sense avisar els assistents sobre els temes que es tractaran, fent-los reunir al caòtic centre de Palma enlloc d’aprofitar l’accessibilitat dels espais de Son Fuster. A les reunions vomita la seva inoperància damunt els seus subordinats fent servir un to imperatiu i ofensiu, proferint amenaces directes d’acomiadament. L’únic incompetent és ell i ho fa pagar a tota la cadena jeràrquica: “No consentiré que ninguna oficina de mi zona quede a cero.” “Las colas del paro están llenas de gente.” “Si no me ayudáis a mi yo no os ayudaré a vosotros.” “A partir de ahora las reuniones serán todas por la tarde.” La seva perversió no té enfront!
En conseqüència, des d’UNIÓ OBRERA BALEAR proposam a totes les direccions d’oficina que es posin d’acord i que facin el favor de no allargar (ni fer allargar) cap jornada laboral més enllà del pactat. Això vol dir de Dl a Dv de 8 a 15 hores, excepte jornades singulars pactades, formació voluntària i accions formatives o reunions directives on s’indiqui específicament a la convocatòria que es circumscriuen dins els articles 26 o 27 del Pacte d’Empresa. Si la Direcció vol, té mitjans legals i acotats per convocar l’horabaixa, de bona fe. Si no ho fa és perquè no vol! La Direcció desnortada no té cap escrúpol en dur a terme actuacions abusives i en alguns casos delictives, fent pagar a la plantilla la seva incompetència! Quant al cap de zona abusón, proposam que se’l posi a peu de pista una temporada perquè lideri amb l’exemple.(..)

dimarts, 17 de setembre de 2013

VEJATS MIRACLE!

Circ. 069/2013
En la nostra circular 67 anunciàvem la constitució, dijous passat, d’una mesa negociadora per a l’harmonització de les condicions laborals. La mesa es va constituir amb la negativa de l’empresa, CCOO i UGT a que la resta de sindicats puguin assistir acompanyats d’assessors de la seva estricta confiança. Per altra part, CCOO (sindicat de classe o classista?) va amenaçar d’expulsar de la mesa els sindicats implantats amb menys d’un 10% de representació. Per desgràcia per a ells, tenir poca representació no és el cas d’UOB, des d’on condemnam aquesta actuació antisindical i antiobrera. Mentre hi hagi sindicats lacais, la Direcció s’estalviarà de fer la feina bruta.
El representant d’UOB es va oposar (com sempre) a la imposició, per part de l’empresa i acòlits, d’un assessor compartit amb altres forces sindicals. I el SELG de Granada aquesta vegada també s’hi va oposar. L’empresa, CCOO i UGT conflueixen en voler evitar a qualsevol preu que els sindicats díscols amb la seva estratègia ultra–uniformitzadora puguin comptar in situ amb un assessor de la seva estricta confiança. Tanmateix això no aturarà la fiscalització que exercirem sobre el procés, com no ho ha aturat en el passat. De fet, en una nova demostració de cinisme, la Direcció va deixar caure que “darrerament tot el que es feia acabava a l’Audiència Nacional”, en al·lusió a les dues demandes de conflicte col·lectiu interposades recentment per UOB; una pels acords de maig/juny de l’ERO i l’altra per l’exclusió d’UOB de la Comissió Promotora del Pla de Pensions de BMN, executada amb traïdoria i premeditació el passat 23 d’abril. En referència a aquest segon tema, un dels acords de la nova mesa creada la setmana passada és que la Comissió Promotora del Pla de Pensions d’abril se suïcidi, diuen, perquè a partir d’ara TOTS els sindicats estiguin representats en tots els fòrums. Vejats miracle![1] Ja han vist la llum? Però si precisament això és el que vàrem argumentar per tots els mitjans fins que al final varen expulsar UOB (de males maneres) i ens vàrem veure en la necessitat d’interposar una demanda de nul·litat. Què ha fet canviar realment d’opinió l’empresa i els sindicats codemandats? (...)[1] Expressió treta d'un vers de l'Elogi dels diners, d'Anselm Turmeda,. Forma part del Llibre dels bons amonestaments (1398):
Diners fan vui al món lo joc,
e fan honor a molt badoc;
a qui diu “no” fan-li dir “hoc”,
vejats miracle!

dijous, 12 de setembre de 2013

VAGA A ENSENYAMENT!

Circ. 068/2013
Miquel Trias
UNIÓ OBRERA BALEAR dóna suport a l’Assemblea de Docents i a la vaga indefinida convocada a l’ensenyament no universitari.
Al dors d’aquesta circular trobareu el comunicat, elaborat per l’Assemblea de Docents i adreçat als pares, on s’expliquen els motius de la vaga (entre els que no hi ha cap reivindicació social o salarial de millora del col·lectiu).
L’Assemblea ha obert a Caixa Colonya aquest compte corrent que emprarà com a caixa de resistència:
2056-0009-74-4102003418
En el bloc de l’Assemblea de Docents trobareu molts més enllaços i material d’interès, com la il·lustració de Miquel Trias que acompanya aquest text. (...)

TERRORISME EMPRESARIAL!

Circ. 067/2013
Ens arriben notícies que Manel Náñez ha viatjat a Andalusia occidental (zona no core) a acomiadar treballadors. Els diu que són al carrer i els ofereix l’opció d’acollir-se a la baixa incentivada. Novament aflora, més sagnant encara, la gran fal·làcia del “No a los despidos en BMN”. També ens informen que a Mitjans de Pagament (Penedès) molta de gent es va apuntar a les mesures “voluntàries” de l’ERO (perquè tot d’una se’ls va classificar com a departament venal) però, en canvi, des de RRHH no se’ls està assignant cap plaça, amb la consegüent preocupació de la plantilla afectada pel discrim. Per altra part, també es comenta que els departaments ubicats a Granada els volen vendre o mobilitzar. Com que els sindicats signants (sagnants!) de l’ERO i del “putuo acuerdo” no publiquen res de tot això, entenem que es tracta només de rumors, i que la Comissió de Seguiment és un òrgan altament operatiu i efectiu que no donaria passada a aquestes situacions i que... Ep! No! Havíem oblidat per un moment que l’acord no permet cap control efectiu (ni un!) damunt l’actuació empresarial!
Seguint amb l’estil kamikaze de BMN, ens arriben notícies molt alarmants d’actuacions de caps de zona. Un que crida una persona de la plantilla al seu despatx i li diu que a partir d’aquell moment no pot atendre clients (clients de BMN!) que no siguin d’aquella oficina, per immediatament després amenaçar-la que si no obeeix se la represaliarà amb feines de caixa, fent-la voltar un dia a cada oficina de la zona, minant la seva autoestima fins que només li quedin ganes de partir de l’empresa amb una mà al davant i l’altra darrera. Una altra cap de zona que troba incomprensible que algú a qui se li aplica el 20% de reducció no es quedi a fer feina els horabaixes; i que executa trasllats d’oficina com a càstig per una simple petició d’explicacions (havent de testimoni, un responsable de RRHH) per una elecció manu militari de dia de reducció de jornada. Tot això, és de jutjat de guàrdia i demostra la poca capacitat que té tota aquesta gent per dirigir persones! Que depurin als que violen drets fonamentals! (...)

dimarts, 10 de setembre de 2013

MODEL DE RECLAMACIÓ PRÈVIA

Circ. 066/2013
Publicam tot seguit el model de reclamació prèvia al SEPE per tal de sol·licitar l’ampliació del període de prestació en el cas de les reduccions de jornada. El “silenci administratiu” als 45 dies es considera un rebuig a la petició.

 AL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SPEE)
D. ____________________________, titular del DNI nº _____________, domiciliado a efectos de sus relaciones con el SPEE en ____________________________________________________________, afectado por las consecuencias de la Regulación de Empleo, o Despido Colectivo dotado de las correspondientes medidas de actuación complementaria en forma de reducción de jornada implantadas por la Empresa BMN (Banco Mare Nostrum, S.A.).
Con este escrito paso a interponer Reclamación Previa Administrativa al haber recibido notificación (s/ref. ________________) del Acuerdo de reconocimiento de las prestaciones correspondientes a Desempleo Parcial, en base a los siguientes argumentos:
PRIMERO.- Motiva la reclamación previa que el período reconocido sólo cumple por el máximo ordinario de dos años, en mi caso del ___/___/2013 al ___/___/2015.
SEGUNDO.- Sin embargo, este límite máximo de dos años no casa con la naturaleza de la prestación por desempleo parcial, ya que un término temporal de dos años desarticula necesariamente el módulo de satisfacción de la prestación, módulo fijado en torno a una limitación de jornada y de retribución, que por consiguiente proyecta los efectos más allá del módulo que corresponde al desempleo total, cuyo límite es indiscutiblemente de dos años.
TERCERO.- El límite de dos años no debe regir en cambio para el desempleo parcial, y así está previsto expresamente en el artículo 203.3 y sobre todo el art. 210.5 de la LGSS. Dice este último precepto que cuando el desempleo es parcial la consunción de prestaciones generadas se producirá por horas y no por días y que el porcentaje consumido será equivalente a la reducción de jornada decidida por el empresario.
CUARTO Y FINAL.- Por tanto, al tratarse de un 20% de reducción de jornada la consunción, que se produce por horas lleva a que el porcentaje consumido es sólo 1/5 de la prestación considerada en su extremo total. Si se ha consumido 1/5 y el efecto de la reducción de jornada alcanza en nuestro caso hasta el 31-12-2017, es evidente que al haber arrancado la reducción en julio de 2013, al llegar a la fecha Terminal de la reducción dentro de 4 años y algo más, el porcentaje consumido no llegará ni al 50% del total (el 50% se alcanzaría a los cinco años completos de reducción).
En conclusión, el período reconocido, al no haberse consumido todo el porcentaje ni muchísimo menos debe alcanzar desde la fecha de inicio de mi prestación hasta el 31-12-2017.
INTERESO AL SPEE: Que tenga como presentada esta reclamación previa, resuelva positivamente en mi favor de acuerdo con lo solicitado y me notifique la modificación del período reconocido.
Palma, a ___ de septiembre de 2013