Traductor

dilluns, 23 de desembre de 2013

PAU A LA TERRA A LES PERSONES DE BONA VOLUNTAT!

Circ.082/2013
Les  festes de Nadal conviden a compartir i a pensar. Compartir, solidaris, amb els més desfavorits per una societat competitiva que, sovint, malbarata l’espiritualitat i l’humanisme pel materialisme consumista. Pensar vol dir fer balanç del passat i posar messions per un futur millor. És temps de bons propòsits personals i de refermar el compromís de lluitar per un món més just i solidari. La UOB desitja pau i felicitat a totes les companyes i a tots els companys, amb les respectives famílies. Nadal (compartir i pensar) convida, també, a abocar-nos més en les persones que estimam. Ens permetem, com de costum, de fer públics alguns consells:
1.    No deixeu de jugar amb les vostres fills. Pensau que mai no tornaran a tenir l’edat que ara tenen!
2.    Recolliu la família en imatges. Retratar o filmar les persones que estimam és un testimoni que valorareu en el futur.
3.    Amb l’excusa d’anar a veure mostradors, dedicau un dia a fer una visita cultural amb la família.
4.    Respectar les tradicions és un acte de reafirmació cultural dels pobles. El costum d’enviar felicitacions nadalenques representa un record a les amistats. Guarnir una bona taula, anar a escoltar la Sibil·la o les cançons de Nadal, fer el torró a casa, les neules… A cada indret, conservar i fomentar els propis costums.
5.    Manteniu el criteri d’allunyar-vos de la competitivitat en favor de la racionalitat.
6.    Quant als regals, recomanam:
·      Aturau-vos a pensar quins són els “centres d’interès” de les persones que voleu obsequiar. Si feis memòria recordareu algun comentari sobre algun “detall” del seu gust.
·      Optau per regals creatius i, preferentment, de profit quotidià i no esporàdic.
·      Defugiu les juguetes  bèl·liques.
·      Evitau els regals sexistes.
·      Procurau viure amb els fills tot el procés de les festes de Nadal. Assaboriu amb ells la destapada dels obsequis i compartiu l’alegria amb ells.
·      No compreu juguetes excessivament cares. Si, malgrat tot, ho feis, evitau el sermó sobre l’esment a no trencar-les “perquè valen molts de doblers”.
·      Preferiu les juguetes que permetin el joc simbòlic, el pedagògic i el participatiu a les de “mira’m i no em toquis”.
·      Escolliu programes de consola o d’ordinadors (amb nivells de dificultat que no frustrin) que fomentin l’aprenentatge i la formació lúdica. En qualsevol cas, evitau que “s’enganxin” a la pantalla més temps del recomanable.
·      Teniu cura de la presentació. Embolicar els regals adequadament ajuda la màgia i la il·lusió.
7.    Finalment, pensau en els altres. Demanau-vos quantes coses teniu a ca vostra que no us fan cap servei. Repassau els armaris i pensau: és un privilegi, una tudadissa o una injustícia? Moltes institucions farien un llepadits d’aquest material que no us fa cap servei.
Acabam reiterant a tot l’univers laboral la felicitació del nostre sindicat. MOLTS D’ANYS I BONS!

(...)
Descarregar circular completa en PDF -Català-
Descargar circular completa en PDF -Castellano-

dijous, 19 de desembre de 2013

L’HOMOLOGACIÓ, UN ALTRE MAL ACORD

Circular 081/2013
Ahir, en un acte de responsabilitat en defensa de la plantilla, UOB va signar els acords d’homologació. Les nostres dues darreres circulars, on ens exclamàvem d’algunes coses preocupants que finalment s’han signat, no han servit per fer recapacitar els sindicats majoritaris i plantar junts a la Direcció. UOB pensava que l’arbitratge hagués estat una bona solució. Un procediment objectiu i sotmès a llum i taquígrafs però, incomprensiblement (o no) alguns hi tenien vertader pànic.
Vist l’abast de la venuda i, sobre tot, les matèries que són objecte de pacte i que afecten el dia a dia laboral, l’opció més assenyada era signar (pendent d’aprovar pel Comitè Executiu d’UOB) per poder defensar la plantilla des de dins. Així mateix, cal dir que això no afecta les reclamacions judicials en curs. Hem signat per no deixar cap via (ni judicial ni sindical) sense poder exercir. Que quedi clar que el pacte no és nostre i que té llacunes perilloses. Així s’ho deixen cuinar CCOO i UGT. La majoria absoluta que ostenten aquestes dues formacions antisindicals i antiobreres a nivell de BMN ha estat clau pel desfer calça. Punt a punt, en els darrers tres anys Direcció i sindicats han anat desballestant el conjunt de drets laborals de la plantilla.
Novament hem assistit, en aquest procés, a l’enviament de negociadors des de “la federal” respectiva. La cirereta del pastís, enllestits els documents finals, va ser un correu del negociador de CCOO que deia que “no convenía” que les mitjanes del sous apareguessin a l’acord final diferenciades per entitat origen; només hi havia d’haver les mitjanes finals de les quatre entitats en conjunt. A la Direcció li va faltar temps per acceptar. Volen esborrar pistes?
Anirem desgranant les reculades. L’acord de garanties sindicals és absolutament vomitiu ja que, a més d’estar condicionat a haver de signar a la vegada l’homologació de condicions, en ell es pacta un aspecte tan essencial com és el de la definició dels canals de comunicació entre els sindicats i la plantilla. Pensat per deixar fora de joc els díscols?
Recordau com es queixava CCOO quan vàrem bastir el Pacte d’Empresa de SA NOSTRA? No feia cap falta, deien, perquè l’autèntica garantia de manteniment de condicions salarials i socials era el Conveni Col·lectiu! Idò ara van i en pacten tres que empitjoren de totes totes el marc salarial i social!
(...)
Descarregar circular completa en PDF (Català)
Descargar circular completa en PDF (Castellano)

DEMÀ SIGNEN UNA ALTRA VENUDA!

Circ 080/2013
La nostra anterior circular no podia ser més premonitòria. Si es compleix el previst pels guionistes de Recoletos, demà la “majoria sindical” de BMN signarà el desastre laboral definitiu: una nova venuda sindical que representarà l’ensorrament de les condicions laborals, retributives i socials de la plantilla.
A l’acord de 6 de juny de 2013 hi diu el següent: “Las partes adquieren el compromiso de que la mencionada armonización no ha de suponer incremento ni ahorro en los costes laborales de BMN, habida cuenta del escenario en el que se realiza el presente acuerdo, consensuando que la convergencia se basará en la adecuación progresiva en cuantía y tiempo de las condiciones retributivas, utilizando los mecanismos oportunos al efecto.” Això, és el famós “coste cero” (ara li diuen “neutro”) que els sindicats signants varen vendre com a clau de l’acord de l’ERO i amb què s’han omplert la boca per fer veure que tenien la consciència tranquil·la. A canvi de permetre la reducció de 900 FTEs i de donar carta blanca a l’empresari perquè gestionàs les mesures de l’ERO emprant directament la coacció, hi hauria algunes engrunes per a un “reparto interno”. Ara bé, com que això del “coste cero” és una cosa tan etèria que ningú té clar què vol dir, quedarà en no-res i simplement no es complirà. Simplement, perquè és paper banyat. Un acord de fa només mig any!
Per anar directes al més greu, l’acord d’homologació elimina el caràcter de REVALORITZABLE a complements que fins ara ho eren: 7’5 dies, residència de les extres, IRTP... Aquesta congelació salarial, a més de damunt les retribucions futures, tindrà efectes immediats damunt el pla de pensions, atès que s’estan canviant les hipòtesi dels càlculs actuarials (creixement dels salaris pensionables). Aquest efecte encara podrà ser pitjor, ja que l’acord que signaran encara deixa enlaire la PENSIONABILITAT d’allò que és pensionable avui. És això, el “coste cero” pregonat?
Quant a les condicions socials aconseguides al llarg d’anys i panys de lluita, quedaran totes liquidades i anirem a les condicions de Conveni Col·lectiu pelat amb quatre engrunes que fan rialles i que detallarem, arribat el moment. “Coste cero” i “reparto interno”? Ens explicaran els sindicats que signin aquestes venudes en què consistirà aquest “coste cero”, perquè nosaltres no el sabem veure?

Quines han estat les transaccions aquesta vegada? D’on surt la petició de subvenció empresarial de 900 euros per delegat sindical? És que els sindicats han perdut definitivament la poca vergonya que els quedava? Signar renúncies a canvi de doblers? I de què més? Queda algun home just, a la ciutat podrida?
(...)
Descarregar circular completa en PDF (Català)
Descargar circular completa en PDF (Castellano)dijous, 5 de desembre de 2013

PERILL!: ARRIBARAN NOVES VENUDES?

Circ. 079/2013
En la darrera reunió d’homologació salarial UOB va destapar que l’empresa, amb la història de fer motxilles, pretén desvincular certs complements (per exemple, l’IRTP, la residència de les extres, els 7,5 dies, ...) de la seva base de càlcul (sou base, antiguitat, ...). D’aquesta manera cerquen una congelació salarial. Un altra conseqüència molt nociva seria sobre el pla de pensions. Segons les Bases Tècniques del Pla de Pensions Empleats Sa Nostra, el salari pensionable a efectes de jubilació està format per: en el col·lectiu A, salari base, antiguitat, residència, festes suprimides, ajuda familiar cònjuge i 2,5 dies d’haver; i en el col·lectiu B igual, excepte festes suprimides i els 2,5 dies; i tot això, per totes les pagues percebudes d’aquests conceptes. Per tant, en qualsevol nou acord és clau mantenir el caràcter pensionable, revaloritzable i no absorbible d’aquests conceptes. Per altra part, el nostre Pacte d’Empresa blinda el complement de residència davant possibles supressions en un futur Conveni Col·lectiu. Segurament, amb el venciment del Conveni actual de Caixes, ens voldran passar al conveni de Banca, amb el perill subjacent de perdre la Residència. El seu blindatge és més necessari que mai.
L’empresa, a poc a poc i dia a dia, va duent la “negociació” (de veres ho és?) al seu terreny. La pregunta és: què faran els altres sindicats? Es tornaran a plegar davant les renúncies imposades per l’empresa i les amenaces (?) d’acudir a l’arbitratge? Tornaran a signar una venuda o plantaran cara?(...)
Descarregar circular completa en PDF (Català)

divendres, 29 de novembre de 2013

EXTERNALITZACIONS

Circ. 078/2013
Els sindicats que firmaren amb la Direcció de BMN l’acord de 28 de maig varen signar una “patada hacia adelante” que s’ha destapat com una ALTRA gran venuda. Primer, varen situar el tema com a “minoraciones de plantilla no incluidas en el procedimiento de despido colectivo” (això vol dir més desprotecció). A la vegada, deixaren el número de persones afectades en un número previsto de 150que podia variar com la Direcció volgués, com es desprenia de la redacció següent: “Con fecha límite 30-09-2014 la Comisión de Seguimiento deberá conocer la realidad de esas ventas, así como las medidas de ajuste en más o en menos de los programas de suspensión y/o reducción de jornada en la medida en que el número se desvíe de los 150.” I efectivament s’ha desviat com a la Direcció li ha plagut sense que la representació sindical hagi pogut fer res. (...)
Descarregar circular completa en PDF (Català)

divendres, 15 de novembre de 2013

CPPS:TÈCNICS O COMISSARIS POLÍTICS?

Circ. 077/2013

Ahir, en bon Dijous Bo, va tenir lloc una “reunió informativa pla de pensions” convocada conjuntament per CCOO i UGT. Malgrat la importància del tema de fons, i tot i que els representants de partícips i beneficiaris a la Comissió de Control del Pla de Pensions d’Empleats SA NOSTRA són d’UOB, no vàrem rebre cap convidada a fer-nos presents en cap qualitat. Hi vàrem assistir, però ens vàrem abstenir d’intervenir per respecte a l’acte (respecte que no només no va ser recíproc, sinó manifestament no correspost). Varen assistir 29 persones, inclosos els membres d’UOB i els de la resta de sindicats.
La mesa estava formada per Félix Herrero (CPPS, responsable jurídic, aparentment tècnic, però amb un missatge real polític), Alberto Florindo (CPPS, actuari “no soy Dios, aunque me parezco mucho, y me equivoco muy poco”), Alejandro Giménez (intervencions puntuals), Jaume Oliver (presentador i intervencions puntuals), Alejandro Segura (mutis). A baix, a l’entorn de la mesa, es movien Antonio Oliver i Catalina Pol, aquesta darrera fent demagògia i intentant incitar el públic contra el nostre pla de pensions i contra UOB.
Però, què és CPPS? L’empresa CPPS, “Consultora de Pensiones y Previsión Social, Sociedad de Asesores, S.L.”, té per objecte social “la realización de estudios, asesoramiento, consultoría, auditoría, evaluación y revisión de estados económicos, financieros jurídicos, actuariales y de inversiones”. Els seus directius són (amb indicació del càrrec que tenen a CPPS i, ep!, a altres entitats):
  • MARIA GRACIA CARDEÑOSA: presidenta de CPPS, secretària de Finances, Administració i Serveis de CCOO.
·        ANTONIO FERRER: secretari i conseller de CPPS, secretari d’Acció Sindical-Coordinació Àrea Externa d’UGT.
·        RAMÓN GÓRRIZ: conseller de CPPS, secretari d’Acció Sindical i Polítiques Sectorials de CCOO.
·        CARLOS BRAVO: conseller de CPPS, secretari de Protecció Social i Polítiques Públiques de CCOO.
·        ANTONIO RETAMINO: conseller de CPPS,  tresorer d’UGT
·        JESÚS GONZALEZ: conseller de CPPS, director de la Unitat de Previsió Social d’UGT.
·        JAVIER SANTOLALLA:  conseller de CPPS, actuari.
·        IGNACIO DEL BARCO: director general, apoderat i conseller de CPPS,  expert en plans de pensions.

(Entre els ex-alts càrrecs d’aquesta societat hi figura IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO [conseller i president]).  
(...)

Descarregar circular completa en PDF (Català)
Descargar circular completa en PDF (Castellano)

dilluns, 11 de novembre de 2013

PLANS DE PENSIONS: HARMONITZACIÓ?, UNIFICACIÓ?, ... USÚRPESE!

Circ. 076/2013
La setmana passada, a Madrid, va tenir lloc una irregular “unificació express”, en dos actes, dels plans de pensions de BMN en un sol pla de pensions de promoció conjunta. CCOO s’ha apressat a omplir-se la boca, inclús per mitjà dels altaveus habituals, que “El acuerdo no supone ningún cambio para los trabajadores, que mantienen sus derechos por pensiones exactamente en los mismos términos y condiciones que tenían hasta ahora”. Però després, “oh, sorpresa”, en la mateixa notícia mostren les vertaderes intencions, ja que llegim que “CCOO señala que este acuerdo ‘era necesario’ para que las condiciones laborales de todos los trabajadores de BMN sean ‘lo más homogéneas posibles y con los mismos derechos y obligaciones para todos’, con independencia de la empresa de origen y del respeto de los derechos adquiridos a la fecha de unificación de las mismas”. Sobta el judici de valor “era necesario”. “Necesario” per a qui? Per què no volen igualar per dalt les condicions laborals? Ja no recorden que no varen tenir cap mania en acordar derogar-nos les assegurances de salut i vida, deixant a la plantilla en desassistència? Era “necesario”, això? Per què? Per, finalment, NO evitar acomiadaments?
Al primer acte de la “unificació” de plans de pensions, Manel Náñez, director de Relacions Laborals, va deixar constància novament de les males maneres de BMN. Es va passar els punts de l’ordre del dia per l’entrecuix. Al final, es va negar a elaborar una acta formal i fins i tot pretenia negar-nos la possibilitat de deixar per escrit l’opinió d’UOB. Un escàndol majúscul que va estranyar fins i tot als “propis”. BMN no volia que figuràs enlloc cap opinió contrària a les seves malifetes?
Al segon acte (al que Luis Mendoza, director de RRHH, va arribar misses dites, en una mostra més que això del formalisme no va amb BMN) es va poder comprovar que, efectivament, l’empresa volia passar per damunt dels òrgans competents. Durant la sessió unificadora-usurpadora-expropiadora algú va demanar si la unificació no s’havia de fer comptant amb les comissions de control ja existents. Els assessors, tècnics contractats per dur a terme el procés (empresa consultora de l’òrbita de CCOO i UGT) varen reconèixer que hi podia haver diverses “interpretacions”. Al final, però es va anar per la via ràpida de la il·legalitat.
Estam davant d’una unificació formal, instrumental, per donar compliment al que estableix la llei en cas de fusions empresarials? O estam davant de tot un tinglado per unificar –en comptes d’harmonitzar– prestacions? Tot això, fa molta de pudor a martingala, un pacte del diable per esbaldregar la prestació definida de Sa Nostra! Caldrà estar atents als següents capítols. En tot cas, UOB ja ha començat a exercir les accions oportunes en defensa dels drets de la plantilla.

dilluns, 28 d’octubre de 2013

ENS FAN PERDRE EL TEMPS I LA LLAVOR!

Circ. 075/2013
Ahir va tenir lloc, a Inca, una macroreunió de responsables d’oficines de vàries zones, amb l’aparent temàtica de la rendibilitat per client.
BMN (a més de posar-se del costat dels promotors de la LOMQE i del TIL –fent impossible l’assistència a les concentracions d’ahir horabaixa, a Palma, a favor d’una escola pública i de qualitat–) segueix obcecada en impulsar el consum de combustibles fòssils i, més greu encara, en posar en perill la integritat física dels convocats, “convidats”, ja que per arribar d’hora amb el prerrequisit professional ineludible d’observar la bona fi de la feina diària, s’havia de recórrer la distància per carretera a més velocitat del que seria civilitzadament desitjable. De fet, fins i tot es va haver de patir el cas d’una topada de circulació. És necessari fer anar la gent a esclatacor? Què passarà el dia que hi hagi que lamentar una desgràcia major pel poc cap de la Direcció de BMN? Humanisme? Ètica? Codi de Conducta? No parlam ja de deixar entrar al cos algun aliment que estimuli la producció de la serotonina suficient que doni coratge per encarar el que venia després.

dimecres, 23 d’octubre de 2013

“FORMACIÓN DEL ESPÍRITU...” BMN?

Circ. 074/2013
FORMACIÓ MANERA BMN
Oficina de barrio en Valladolid”, “Radio Castilla”, noms i cognoms de persona 0% d’origen proper... amb aquests exemples, tan “nostres”, ens ha obsequiat el departament de Formació de BMN en el curs d’assegurances “Seguros: Gestión Proactiva y Persistencia” que actualment està fent la plantilla de la xarxa.
Tot això no tindria la més mínima importància, ja que el nivell d’abstracció d’una persona adulta ha de ser capaç de destriar el gra de la palla. (En podrem fer algun pa, d’aquest curs?) Així mateix, haguessin pogut tenir la delicadesa d’haver posat exemples més propers o, si més no, agafar un estàndard usable a tot BMN.
Ara bé, allà on mostren els peus és en l’enfilall de missatges “subliminals” que apareixen en aquest curs i que delaten quines són les intencions de BMN respecte a l’horari i a com ha de ser el tracte entre directius i empleats de BMN: unido esa tarde con el de otras tres oficinas urbanas”, “aceptó la invitación de algunos compañeros de las ‘otras’ oficinas para tomar un café. Son las siete de la tarde”, “Se acercó a la puerta y musitó: ‘Hola, Castillo, ahora iba a venir a saludarte, pero como no hace ni 10 horas que nos despedimos’”, “anda ven que quiero...”, “a las 15 horas había quedado con la directora”, “se había adelantado 15 minutos” [a l’inici de la jornada], etc.
Però, això què és? De quina fosca caverna han rescatat aquest llenguatge i aquestes maneres de fer dins l’empresa? Un empleat s’ha d’adreçar al superior “musitando”, arrossegant-se, sense gosar entrar al despatx? I aquest li ha de contestar en termes paternalistes i autoritaris, “anda, ven” o “quiero tal o qual cosa”? Les referències a la feina extrahoraria són contínues. Sobra gent? No serà que “manca finezza” i sobra cinisme directiu? Com a colofó, la sublim referència a infringir la llei: només 10 hores entre jornades! S’han begut l’enteniment? Ho mostrarem a la Inspecció de Treball per a escarni de tota aquesta casta que ens malgestiona i perquè vegin de quin peu calça BMN.
BMN va “pactar” amb els sindicats incauts que l’horari és universal de 8 a 15 hores. I de què serveix, si la plantilla segueix davall l’espasa de Damocles de reduccions, suspensions i acomiadaments, un autèntic xec en blanc que han permès els mateixos sindicats? I encara tenen la barra d’amollar cursos vomitius com aquest farcits de llenguatge preconstitucional i missatges per minar la moral. Amb cinisme com el que ens envolta no es construeix cultura empresarial, ni tampoc sindical!(...)

dijous, 17 d’octubre de 2013

LA VEU DE LA PLANTILLA

Circ. 073/2013
Davant el procés obert d’homologació, harmonització, etc., eufemismes que l’empresa utilitza per no haver de dir “us passaré per l’aprimador”, i que les direccions dels sindicats megalòmans utilitzen per no haver d’expressar clarament la seva voluntat d’uniformitzar i unificar tot l’univers laboral arreu del sistema financer de l’Estat, UNIÓ OBRERA BALEAR, com ha fet altres vegades en el passat, planteja a la plantilla una breu enquesta, que annexam a aquesta circular.
Us cop contestada, ens la podeu remetre pel mitjà que estimeu oportú (vegeu correu i fax davall el nostre logo). Es servarà la deguda confidencialitat respecte a la procedència de totes les comunicacions rebudes. No deixeu de contestar!(...)

dimecres, 9 d’octubre de 2013

ALERTA AMB SIGNAR!

Circ. 072/2013
CODI DE CONDUCTA BMN?
Publicam a la plantilla l’opinió dels serveis jurídic d’UOB (per una vegada, plenament coincident amb l’opinió expressada per CCOO en la seva darrera circular):
“La signatura i subscripció d’aquest codi per part dels treballadors que ho facin suposarà assumir plenament el contingut del codi. A més, el capítol de sancions fixat en el Conveni Col·lectiu en els supòsits que allà es preveuen probablement es vegin incrementats pels supòsits de fets establerts en el codi.
En el comunicat que fa l’empresa 000/004/2013, penúltim paràgraf– ja diu per iniciativa de l’empresa “a partir de esta fecha 07-10-2013 el código se considerará de aplicación y cumplimiento obligatorio para todo el personal”. Essent així, no cal ni signar-lo.
Aquest codi està aprovat exclusivament pel Consell d’Administració de l’empresa. Ni està negociat, ni està comentat, ni res. Pura i simplement està imposat.”
CCOO l’encerta, però “recuerde dónde lo leyó primero”. Quan l’Assemblea General de “Sa Nostra” ha derogat el Codi Ètic? Mai! Aleshores, en aplicació de l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors, manté tota la seva vigència! El Codi Ètic va ser aprovat pels dos màxims òrgans de representació en aquell moment: l’institucional (Assemblea General) i el laboral (Comitè Intercentres). És a dir, va ser un codi consensuat i assumit! Ara, BMN vol IMPOSAR un nou codi, com de costum via fets consumats, passant per damunt tots els acords vigents, amb la idea d’endurir el règim sancionador i disciplinari que ja tenim per Conveni Col·lectiu. (...)

dijous, 26 de setembre de 2013

GRÀCIES, MESTRES!

Circ. 071/2013
Diumenge, dia 29, a les 18 hores, a Palma, tenyirem de verd la manifestació, al costat dels mestres, dels estudiants, dels pares, ... Hem d’enllaçar-nos i sortir al carrer a defensar un model educatiu arrelat al medi, fonamentat en el respecte, en la cultura de l'entesa, en el marc de la llibertat sobre els valors humanistes, on la diversitat sigui enriquidora i no separadora, on els ensenyants siguin protagonistes al servei dels drets de l’infant, dels drets lingüístics, dels drets civils i, sempre, en sintonia amb la Declaració Universal dels Drets Humans. Al dors d’aquesta circular trobareu el cartell de la convocatòria unitària d’una manifestació que esdevindrà històrica. 
EL SEPE, QUINA CREU!
Les resolucions del SEPE estan sent un via crucis per als afectats per les mesures de l’ERO acordat per l’empresa i els sindicats sagnants, ja que l’ens assigna uns períodes reconeguts que aparentment (resolució en mà) no concorden amb la naturalesa de la mesura aplicada (per exemple, reducció de jornada del 20%). Malauradament, tot això només fa que incrementar el nivell d’inseguretat i nerviosisme de la plantilla. Per fer front a aquestes resolucions errònies, UOB posa a disposició de la plantilla uns models de reclamació administrativa (prèvia a altres accions) que ha elaborat la nostra assessoria jurídica.(...)

dimecres, 18 de setembre de 2013

PROU D’ABUSOS I AMENACES!

Circ. 070/2013
Dilluns passat vàrem assistir a la reunió del Comitè de Salut que es va celebrar a Son Fuster. El director de Relacions Laborals de BMN, que també hi va assistir, va aprofitar per retreure’ns el llenguatge dels nostres comunicats. Concretament, el títol de la circular 67, de 12 de setembre, “Terrorisme empresarial!”, on s’explicava el desplaçament directiu a Andalusia occidental a acomiadar companys (i del que també es feren ressò altres sindicats).
Ja sabíem que la Direcció de BMN no paeix bé la llibertat d’expressió i sindical. Però hem de dir que no només no podem rectificar el títol de la circular, sinó que ens hi hem de ratificar. Només uns dies després de la mala digestió directiva del nostre comunicat ens arriben notícies que un dels cap de zona (que fa tort el seu llinatge) ha decidit pujar un graó més el nivell d’abús de la seva estratègia kamikaze. No se n’adona que està fent equilibris sense xarxa i que en qualsevol moment l’esclat pot ser majúscul? La impotència d’aquest energumen per dirigir persones va al galop. Munta teòriques “reunions de zona”, que després esdevenen una altra cosa, fora de l’horari, sense ordre del dia, sense avisar els assistents sobre els temes que es tractaran, fent-los reunir al caòtic centre de Palma enlloc d’aprofitar l’accessibilitat dels espais de Son Fuster. A les reunions vomita la seva inoperància damunt els seus subordinats fent servir un to imperatiu i ofensiu, proferint amenaces directes d’acomiadament. L’únic incompetent és ell i ho fa pagar a tota la cadena jeràrquica: “No consentiré que ninguna oficina de mi zona quede a cero.” “Las colas del paro están llenas de gente.” “Si no me ayudáis a mi yo no os ayudaré a vosotros.” “A partir de ahora las reuniones serán todas por la tarde.” La seva perversió no té enfront!
En conseqüència, des d’UNIÓ OBRERA BALEAR proposam a totes les direccions d’oficina que es posin d’acord i que facin el favor de no allargar (ni fer allargar) cap jornada laboral més enllà del pactat. Això vol dir de Dl a Dv de 8 a 15 hores, excepte jornades singulars pactades, formació voluntària i accions formatives o reunions directives on s’indiqui específicament a la convocatòria que es circumscriuen dins els articles 26 o 27 del Pacte d’Empresa. Si la Direcció vol, té mitjans legals i acotats per convocar l’horabaixa, de bona fe. Si no ho fa és perquè no vol! La Direcció desnortada no té cap escrúpol en dur a terme actuacions abusives i en alguns casos delictives, fent pagar a la plantilla la seva incompetència! Quant al cap de zona abusón, proposam que se’l posi a peu de pista una temporada perquè lideri amb l’exemple.(..)

dimarts, 17 de setembre de 2013

VEJATS MIRACLE!

Circ. 069/2013
En la nostra circular 67 anunciàvem la constitució, dijous passat, d’una mesa negociadora per a l’harmonització de les condicions laborals. La mesa es va constituir amb la negativa de l’empresa, CCOO i UGT a que la resta de sindicats puguin assistir acompanyats d’assessors de la seva estricta confiança. Per altra part, CCOO (sindicat de classe o classista?) va amenaçar d’expulsar de la mesa els sindicats implantats amb menys d’un 10% de representació. Per desgràcia per a ells, tenir poca representació no és el cas d’UOB, des d’on condemnam aquesta actuació antisindical i antiobrera. Mentre hi hagi sindicats lacais, la Direcció s’estalviarà de fer la feina bruta.
El representant d’UOB es va oposar (com sempre) a la imposició, per part de l’empresa i acòlits, d’un assessor compartit amb altres forces sindicals. I el SELG de Granada aquesta vegada també s’hi va oposar. L’empresa, CCOO i UGT conflueixen en voler evitar a qualsevol preu que els sindicats díscols amb la seva estratègia ultra–uniformitzadora puguin comptar in situ amb un assessor de la seva estricta confiança. Tanmateix això no aturarà la fiscalització que exercirem sobre el procés, com no ho ha aturat en el passat. De fet, en una nova demostració de cinisme, la Direcció va deixar caure que “darrerament tot el que es feia acabava a l’Audiència Nacional”, en al·lusió a les dues demandes de conflicte col·lectiu interposades recentment per UOB; una pels acords de maig/juny de l’ERO i l’altra per l’exclusió d’UOB de la Comissió Promotora del Pla de Pensions de BMN, executada amb traïdoria i premeditació el passat 23 d’abril. En referència a aquest segon tema, un dels acords de la nova mesa creada la setmana passada és que la Comissió Promotora del Pla de Pensions d’abril se suïcidi, diuen, perquè a partir d’ara TOTS els sindicats estiguin representats en tots els fòrums. Vejats miracle![1] Ja han vist la llum? Però si precisament això és el que vàrem argumentar per tots els mitjans fins que al final varen expulsar UOB (de males maneres) i ens vàrem veure en la necessitat d’interposar una demanda de nul·litat. Què ha fet canviar realment d’opinió l’empresa i els sindicats codemandats? (...)[1] Expressió treta d'un vers de l'Elogi dels diners, d'Anselm Turmeda,. Forma part del Llibre dels bons amonestaments (1398):
Diners fan vui al món lo joc,
e fan honor a molt badoc;
a qui diu “no” fan-li dir “hoc”,
vejats miracle!

dijous, 12 de setembre de 2013

VAGA A ENSENYAMENT!

Circ. 068/2013
Miquel Trias
UNIÓ OBRERA BALEAR dóna suport a l’Assemblea de Docents i a la vaga indefinida convocada a l’ensenyament no universitari.
Al dors d’aquesta circular trobareu el comunicat, elaborat per l’Assemblea de Docents i adreçat als pares, on s’expliquen els motius de la vaga (entre els que no hi ha cap reivindicació social o salarial de millora del col·lectiu).
L’Assemblea ha obert a Caixa Colonya aquest compte corrent que emprarà com a caixa de resistència:
2056-0009-74-4102003418
En el bloc de l’Assemblea de Docents trobareu molts més enllaços i material d’interès, com la il·lustració de Miquel Trias que acompanya aquest text. (...)

TERRORISME EMPRESARIAL!

Circ. 067/2013
Ens arriben notícies que Manel Náñez ha viatjat a Andalusia occidental (zona no core) a acomiadar treballadors. Els diu que són al carrer i els ofereix l’opció d’acollir-se a la baixa incentivada. Novament aflora, més sagnant encara, la gran fal·làcia del “No a los despidos en BMN”. També ens informen que a Mitjans de Pagament (Penedès) molta de gent es va apuntar a les mesures “voluntàries” de l’ERO (perquè tot d’una se’ls va classificar com a departament venal) però, en canvi, des de RRHH no se’ls està assignant cap plaça, amb la consegüent preocupació de la plantilla afectada pel discrim. Per altra part, també es comenta que els departaments ubicats a Granada els volen vendre o mobilitzar. Com que els sindicats signants (sagnants!) de l’ERO i del “putuo acuerdo” no publiquen res de tot això, entenem que es tracta només de rumors, i que la Comissió de Seguiment és un òrgan altament operatiu i efectiu que no donaria passada a aquestes situacions i que... Ep! No! Havíem oblidat per un moment que l’acord no permet cap control efectiu (ni un!) damunt l’actuació empresarial!
Seguint amb l’estil kamikaze de BMN, ens arriben notícies molt alarmants d’actuacions de caps de zona. Un que crida una persona de la plantilla al seu despatx i li diu que a partir d’aquell moment no pot atendre clients (clients de BMN!) que no siguin d’aquella oficina, per immediatament després amenaçar-la que si no obeeix se la represaliarà amb feines de caixa, fent-la voltar un dia a cada oficina de la zona, minant la seva autoestima fins que només li quedin ganes de partir de l’empresa amb una mà al davant i l’altra darrera. Una altra cap de zona que troba incomprensible que algú a qui se li aplica el 20% de reducció no es quedi a fer feina els horabaixes; i que executa trasllats d’oficina com a càstig per una simple petició d’explicacions (havent de testimoni, un responsable de RRHH) per una elecció manu militari de dia de reducció de jornada. Tot això, és de jutjat de guàrdia i demostra la poca capacitat que té tota aquesta gent per dirigir persones! Que depurin als que violen drets fonamentals! (...)

dimarts, 10 de setembre de 2013

MODEL DE RECLAMACIÓ PRÈVIA

Circ. 066/2013
Publicam tot seguit el model de reclamació prèvia al SEPE per tal de sol·licitar l’ampliació del període de prestació en el cas de les reduccions de jornada. El “silenci administratiu” als 45 dies es considera un rebuig a la petició.

 AL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SPEE)
D. ____________________________, titular del DNI nº _____________, domiciliado a efectos de sus relaciones con el SPEE en ____________________________________________________________, afectado por las consecuencias de la Regulación de Empleo, o Despido Colectivo dotado de las correspondientes medidas de actuación complementaria en forma de reducción de jornada implantadas por la Empresa BMN (Banco Mare Nostrum, S.A.).
Con este escrito paso a interponer Reclamación Previa Administrativa al haber recibido notificación (s/ref. ________________) del Acuerdo de reconocimiento de las prestaciones correspondientes a Desempleo Parcial, en base a los siguientes argumentos:
PRIMERO.- Motiva la reclamación previa que el período reconocido sólo cumple por el máximo ordinario de dos años, en mi caso del ___/___/2013 al ___/___/2015.
SEGUNDO.- Sin embargo, este límite máximo de dos años no casa con la naturaleza de la prestación por desempleo parcial, ya que un término temporal de dos años desarticula necesariamente el módulo de satisfacción de la prestación, módulo fijado en torno a una limitación de jornada y de retribución, que por consiguiente proyecta los efectos más allá del módulo que corresponde al desempleo total, cuyo límite es indiscutiblemente de dos años.
TERCERO.- El límite de dos años no debe regir en cambio para el desempleo parcial, y así está previsto expresamente en el artículo 203.3 y sobre todo el art. 210.5 de la LGSS. Dice este último precepto que cuando el desempleo es parcial la consunción de prestaciones generadas se producirá por horas y no por días y que el porcentaje consumido será equivalente a la reducción de jornada decidida por el empresario.
CUARTO Y FINAL.- Por tanto, al tratarse de un 20% de reducción de jornada la consunción, que se produce por horas lleva a que el porcentaje consumido es sólo 1/5 de la prestación considerada en su extremo total. Si se ha consumido 1/5 y el efecto de la reducción de jornada alcanza en nuestro caso hasta el 31-12-2017, es evidente que al haber arrancado la reducción en julio de 2013, al llegar a la fecha Terminal de la reducción dentro de 4 años y algo más, el porcentaje consumido no llegará ni al 50% del total (el 50% se alcanzaría a los cinco años completos de reducción).
En conclusión, el período reconocido, al no haberse consumido todo el porcentaje ni muchísimo menos debe alcanzar desde la fecha de inicio de mi prestación hasta el 31-12-2017.
INTERESO AL SPEE: Que tenga como presentada esta reclamación previa, resuelva positivamente en mi favor de acuerdo con lo solicitado y me notifique la modificación del período reconocido.
Palma, a ___ de septiembre de 2013

divendres, 23 d’agost de 2013

ASSEGURANÇA SALUT

Circ. 065/2013
Ahir vàrem enviar a tots els nostres afiliats la contestació a l’assegurança de salut rebuda de la companyia asseguradora, que avui publicam en aquesta circular per al coneixement de tots el nostres companys

Benvolguts companys i companyes,

Quan de forma unilateral l’empresa va decidir eliminar les assegurances de salut i de vida que teníem, des d’UOB començàrem a treballar per tal de donar cobertura a totes les persones que volguessin contractar una assegurança amb total garantia i seguretat.

L’assegurança de vida ja és un fet, amb unes bones condicions que igualen les garanties que ja teníem i que ens desaparegueren d’un dia per l’altre.

En quant a l’assegurança de salut, ens posàrem en contacte amb la majoria de companyies del mercat i ens passaren les seves ofertes i condicions. Des del primer moment, l’executiva d’UOB tenia clar que l’assegurança havia d’ésser per a tothom, sense cap tipus d’exclusions. Per això vàrem negociar que no haguessin ni carències ni, sobretot, preexistències.

Només una d’aquestes companyies va acceptar aquesta condició, però a canvi de fer un preestudi de salut de les persones interessades. Es comprometeren a dir-nos si acceptaven tot el grup o no després d’avaluar les declaracions de salut.

Avui ens han comunicat que no tenen suficients sol·licituds per a fer l’estudi pertinent.
Per tant, des d’UOB hem de lamentar que no podrem dur a terme l’oferta d’aquesta assegurança de salut.  

Volem agrair a totes les persones que ens han fet arribar les seves sol·licituds i declaracions la seva col·laboració. La companyia no ha obert les declaracions, i les retornarà a totes les persones que les han enviat.

UOB continuarà treballant per a aconseguir una assegurança de salut amb les millors condicions possibles per a tot el nostre col·lectiu. No descartam que, abans de final d’any, tinguem una nova proposta que oferir-vos.

Salutacions ben cordials i agermanades.

UOB
(...)

dijous, 8 d’agost de 2013

WANTED: DEFRAUDADORS LABORALS!

Circ. 064/2013
Ens diuen que el Ministerio de Empleo ha habilitat un “buzón de lucha contra el fraude” per tal que qualsevol persona pugui denunciar (anònimament!) tot tipus de frau laboral. És vertaderament insòlit que “la mano de Fátima” vulgui institucionalitzar que els ciutadans siguin uns cuetes (en quin Estat ens volen fer viure?: en un remake de La vida de los otros?) i que, en canvi, les organitzacions sindicals majoritàries (i altres que els aguanten l’encens) es dediquin a signar fraus de Llei (per exemple, el putuo–acuerdo) per evitar que les empreses hagin de fer front a les aportacions al Tresor Públic. L’endemesa als comptes públics es complementa amb un robatori amb intimidació als treballadors desvinculats, que se’n van sense atur i sense el Conveni Especial (als que per Llei els pertocaria per edat). Els sindicats que haurien de vetllar precisament perquè no es cometin fraus de Llei, es presten al joc de trile vergonyant de la Direcció, executat amb l’aquiescència d’un Govern hipòcrita, que no només no atura els fraus flagrants que passen per davant dels seus nassos sinó que encara té la barra de demanar que el ciutadà sigui qui hagi de denunciar-los. Nosaltres no som d’eixe món!
Per començar, la gent està emprant aquesta bústia per denunciar la particular relació laboral entre el PP i el seu extresorer. Des d’UOB, tot i no poder estar d’acord amb un sistema com aquest, pensam que dins l’àmbit de BMN pot servir a qualsevol persona per deixar constància de les atrocitats laborals amb què ens obsequia la Direcció. Les “convidades” a fer “hores extres pirata” no remunerades i no cotitzades constitueixen (entre altres coses) un frau a la Seguretat Social. Aquí teniu l’enllaç. (...)

dimecres, 31 de juliol de 2013

QUINES POQUES FEINES, CCOO! (Nemo me impune lacessit!)

Circ. 063/2013
La darrera circular (2013/054) dels “Caps–Cots (in)Operatius Omnipresents” és la constatació de la impotència sindical i de la baixesa moral i ètica més arrossegada. De nou, hem d’exercir el just torn de rèplica. Ningú no ens ofèn impunement!
Per què no ocupen el seu temps defensant la plantilla enlloc de llançar contínues invectives contra UOB que fan perdre el temps i la llavor a tothom? Quina tudadissa d’energies! Per què es mostren orgullosos d’haver “negociat” uns acords molt negatius sense haver aconseguit a canvi una garantia de “no acomiadaments”? Com és que ni tan sols han pogut establir les mínimes garanties perquè la Direcció no segueixi fent i desfent a voluntat? (Com per exemple, començar a donar “mutuoacuerdos” sense tenir en compte les prioritats d’edat?) Per què al final es varen compixar en la bandera defensada durant la negociació? (UOB ja va avisar –ai, les hemeroteques!– de l’inapropiat del lema “No a los despidos en BMN”. Per què estenen  un xec en blanc a la Direcció per seguir fent bestialitats i encara tenen la barra de parlar irònicament de la “coherència” d’UOB? Ells sí que han estat coherents amb les seves actuacions pretèrites! (...)
Descarregar circular completa en PDF (Català)

UOB NO TANCA PER VACACIONS!

Circ. 062/2013
En la nostra darrera circular vàrem publicar una carta reclamant a la Direcció per última vegada (la següent acció ja s’haurà de fer davant altres instàncies) la convocatòria de les proves de capacitació.

Recentment UOB ha demanat per escrit què passa amb els rellotges dels 25 anys (premi d’antiguitat de SA NOSTRA) que, des de l’any passat, BMN ha derogat de facto mentre anuncia, juntament amb altres sindicats, que a altres territorials faran efectiva la part dotada del seu premi d’antiguitat. Volem saber què ha passat a SA NOSTRA amb la dotació que, per fer front al premi del rellotge, hi havia en comptes comptables. Algú se l’ha embutxacada?
Descarregar circular completa en PDF (Català)

dijous, 25 de juliol de 2013

RECLAMAMAM LES PROVES PER ALS ASCENSOS PER CAPACITACIÓ

Circ. 061/201
Per a coneixement de la plantilla, transcrivim l’escrit que, amb data d’avui, hem registrat a RRHH. Insistim en la petició de dia 4 de gener de 2012, però aquest ja serà el darrer avís. És evident que ja passa d’hora que la Direcció compleixi la norma i convoqui de manera immediata les proves per als ascensos per capacitació. La Direcció ha disposat de temps de sobra per planificar el procés perquè coincidís amb la data d’efectes econòmics corresponent, però de moment se n’ha desentès. Esperarem la resposta (o no resposta) abans de recórrer a les instàncies laborals en defensa dels drets de la plantilla.
 (...)
Descarregar circular completa en PDF (Català)

dilluns, 22 de juliol de 2013

PRINCIPI DE VOLUNTARIETAT?

Circ. 060/2013
Dia 16 de juliol es va celebrar la darrera Comissió de Asentimiento de l’acord laboral de la 3a restructuració de BMN[1]. El dia següent, Europa Press s’empassava una informació provinent d’una font de CCOO sobre un presumpte “principi de voluntarietat” aparentment vigent a can BMN. I encara el dia següent, l’ARA Balears s’empassava, a la vegada, la notícia d’Europa Press, publicant, destacat sota un títol referit a aquest “principi”, que “Així mateix, per continuar propiciant el principi de voluntarietat, les parts han convingut habilitar un termini extraordinari entre el 22 i el 25 de juliol, ambdós inclosos, per adhesió a baixes incentivades, extincions per mutu acord, excedències remunerades i mobilitat geogràfica[2].”
Es veu que el cinisme de BMN s’ha escampat també a alguna secció sindical, alguns membres de la qual, per cert eren presents a la reunió de Manel Náñez amb la plantilla de Serveis Centrals. Aquests sindicalistes varen poder sentir, com tothom, l’absoluta “voluntarietat” que traspuaven les paraules de Manel Náñez. “Lo que digo yo, razonablemente, se cumple”. Ara es veu que el “razonablemente” implica habilitar un termini extraordinari per seguir amb l’estratègia de la por alguns dies més, a veure si es “propicia la voluntarietat”, tan anhelada. És possible que també sàpiguen, aquests sindicalistes, els elogiosos i agraïts qualificatius que el Director de Relacions Laborals, en la seva darrera visita a Mallorca, va propinar als nostres companys i companyes que eren cridats a RRHH a parlar amb ell. Després de tota una vida de servei, es va observar el “principi de voluntarietat” elevat a l’enèsima potència.
En relació al número de sol·licituds, si a les dades asèptiques que la font de CCOO va escampar les convertim en percentuals respecte el número d’empleats de cada centre, o també respecte al total de sol·licituds, es constata com els percentatges de sol·licituds de baixes a la territorial “SA NOSTRA” supera amb escreix els de la resta d’indrets balanceadores[3]. Com així?
HO ENTENEU, DIRECTIUS DE BMN, QUE A “SA NOSTRA”
ÉS ON LA PLANTILLA ESTÀ MÉS FARTA DE VOSALTRES!
(...)


[1] Sembla que la Comissió s’ha atorgat vacacions fins passat l’estiu. No pareix ver, amb el xinxer de dubtes que generen!
[2] No ens consta que a l’acord laboral hi hagi cap període “voluntari” d’adhesió a la MOBILITAT GEOGRÀFICA. No estaria de més, vista la redacció de l’acta, que algun dels sindicats sagnants, altaveus de la Direcció, ho aclarís.
[3] Deixant de banda Catalunya per raó de la desfeta de Penedès.

Descarregar circular completa en PDF (Català)
Descargar circular completa en PDF (Castellano)

dimarts, 16 de juliol de 2013

LA MONJA ENCÉN... EL CINISME DE BMN!

 Circular 059/2013


“CONVIDADES” ELS HORABAIXES EN PLE JULIOL?
L’acord al que arribaren els sindicats sagnants, escolanets de la Direcció, declarava l’horari de 8 a 15 hores de dilluns a divendres. Cal que els donem les “gràcies” per atorgar-nos el que ja teníem? No pareix ver, tant de cinisme. Més quan observam que, a tocar de Santa Margalida, amb els infants de vacacions i les consegüents dificultats per poder deixar-los en algun lloc, la mateixa Direcció convoca (ells empren l’eufemisme “convida”) a reunions... ELS HORABAIXES! De vegades, no s’estan de fer-ho dos dies seguits. Altres vegades, algunes oficines de zona se salven i tenen la reunió dins la jornada laboral, mentre d’altres són relegades (castigades?), el mateix dia, a les 16:30 hores. Entretant, la Direcció reclama a diari informacions sobre la contractació realitzada, ICOs, novacions, etc. Per què no empren el portal de gestió i deixen de donar feines administratives improductives i ineficients? Tornant als horabaixes, ja vàrem dir que convenia apuntar-se les dates i hores i guardar-se les “convocatòries” per fer la consegüent reclamació d’hores extraordinàries abans dels 3 mesos. Serà una justa contrapartida del que costarà el tet o la teta.
DESVINCULACIONS I DESPEDIDES
Aquests dies passats hi ha hagut moltes de desvinculacions. Volem agrair tots els correus que ens heu remès, tots ells amb acomiadaments molt afectuosos. Encara que ara us hagin fet baixar de la nau, segur que mantindrem bon contacte, com ha passat en totes les onades de desvinculació que duim patint des de l’any 2010. En poder, enviau-nos una actualització de les dades de contacte. Les persones que ho desitgin i ens ho indiquin poden passar a situació de quota reduïda: 9 euros trimestrals. Sort i encert, companyes i companys!
(...)

Descarregar circular completa en PDF (Català)
Descargar circular completa en PDF (Castellano)